gnumeric

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-13 18:08:11

Jag körde just gnumeric 1.0.9 lite.  Nere till höger finns ett fält
som i manualen beskrivs så här:

  5.4.3. The running calculation area

  In the bottom right hand corner, is an info area that shows some
  constantly calculated values. The default set is to show the Sum of
  all the currently selected cells.

  There is a right click option that includes a few more options. This
  can include Sum, Min, Max, Average, Count.

Jag insåg just att "Count" här blivit översatt med "Räkna".  Det är
det man ser i menyn, och sedan står det "Räkna=14" (när man valt 14
celler).

Här skulle alltså "Antal" vara en bättre översättning.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.