Re: Gimp plugins - nytt försök

Författare: Janne Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-12-13 12:19:36

On Fri, 2002-12-13 at 11:54, Göran Uddeborg wrote:
> Det var ett tag sedan sist, men nu har jag tittat igenom en bit till.
> 
> > #: plug-ins/common/nova.c:515
> > msgid "SuperNova Color Picker"
> > msgstr "SuperNova färghämtare"
> 
> Är det inte snarare frågan om en "färgväljare"?


Kollade upp den igen och du har helt rätt. Blandade ihop den med
funktionen som plockar en befintlig färg i bilden...
 

> > #: plug-ins/common/polar.c:894
> > msgid ""
> > "If unchecked the image will be circularly mapped onto a rectangle. If "
> > "checked the image will be mapped onto a circle."
> > msgstr ""
> > "Om inte vald mappas bilden till en rektangel. Om vald mappas bilden till en "
> > "cirkel."
> 
> Du har inte översatt "circularly" alls?

Nä. Borde naturligtvis vara med: "Om inte vald mappas bilden radiellt
till en rektangel." Det ska inte översättas med "cirkulärt" i alla fall.


> > #: plug-ins/common/ps.c:2732
> > msgid "Text Antialiasing"
> > msgstr "Text kantutjämning"
> 
> Borde inte det vara ett ord: textkantutjämning?

Jo... 

> > #: plug-ins/common/ps.c:2873
> > msgid "X-Offset:"
> > msgstr "X_offset:"
> > 
> > #: plug-ins/common/ps.c:2882
> > msgid "Y-Offset:"
> > msgstr "Y_offset:"
> 
> Var det meningen att byta från bindestreck till understrykning?

Inte alls. Ska vara bindestreck så klart.

Du ska ha stort tack för att du tar dig tiden att titta igenom denna -
man blir så lätt hemmablind på sånt här.


-- 
Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.