Re: Reviderad översättning av GPG Outlook Express plug-in

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-12-12 21:55:05

tor 2002-12-12 klockan 20.49 skrev Per Tunedal:
> >> #: c:\oss\gpgoe\mygpgme\errors.c:53
> >>
> >> msgid "Bad signature"
> >>
> >> msgstr "FELAKTIG signatur"
> >
> >"Felaktig" kanske?
> 
> Nej! Detta är ett utomordentligt allvarligt meddelande och skrivs av GPG 
> med VERSALER. Timo borde ändra i originalet.

Ja, men det är väl fel ställe att buggfixa i översättningen.

Jag brukar medvetet avstå att fixa fel i originalet i översättningen,
eftersom man då får dras med saker som inte är motiverade rent
översättningsmässigt och "förvanskade meddelanden" som kan kollidera den
dagen det dyker upp ett liknande eller identiskt meddelande som kräver
en korrekt översättning. Betydligt bättre att få det fixat en gång för
alla i originalet och avhålla sig för kreativa buggfixar i
översättningen som kan bita en senare.


> >> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:531
> >>
> >> msgid "GPG Plug-in"
> >>
> >> msgstr "GPG Insticksprogram"
> >
> >Särskrivning va?
> >
> >"Plugin" översätter vi ofta som "insticksmodul" såvida det inte rör sig
> >om något som verkligen även är ett självständigt program. Så
> >"GPG-insticksmodul" eller "GPG-insticksprogram" beroende på hur det ser
> >ut med detta.
> 
> Tja, detta är en osjälvständig DLL-fil + ett litet program som måste vara 
> igång!

Jag antar att du menar att det är en insticksmodul då?


> >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:58 c:\oss\gpgoe\src\OEProc.c:98
> >>
> >> msgid "GPG Plug-in Error"
> >>
> >> msgstr "GPG Insticksprogram FEL"
> >
> >"Fel i GPG-insticksmodul"?
>
> Möjligen, men då bryts konsekvensen.

Är verkligen konsekvensen viktigare än ett begripligt språk? Jag kan
inte säga att jag skulle haft lätt att förstå vad "GPG Insticksprogram
FEL" försökt uttrycka, än mindre tyckt att det i någon endaste form
varit god svenska.


> >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgViewer.c:46
> >>
> >> msgid "Message Viewer"
> >>
> >> msgstr "Visare för meddelanden"
> >
> >Jag tycker man kan skriva "meddelandevisare", det är inte så långt.

Ingen åsikt?


> >> #: c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:407 c:\oss\gpgoe\src\OECrypto.c:450
> >>
> >> msgid "No default Key ID was found!"
> >>
> >> msgstr "Ingen standard nyckel-ID hittades!"
> >
> >Jag tycker inte att man kan använda "standard" som adjektiv så här, och
> >vill minnas att vi hade en diskussion där vi utredde det grundligt någon
> >gång för länge sedan.
> >
> >Jag föreslår "Inget standardnyckel-ID hittades!"
> 
> Det är egentligen nyckeln som inte hittats.

"Ingen standardnyckel med ID hittades"? Eller vad åsyftas? Kan inte säga
att jag tycker det är solklart.


> >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEUtil.c:38
> >>
> >> msgid "No mail message"
> >>
> >> msgstr "Inget e-postbrev"
> >
> >Alternativt "... e-postmeddelande"
> 
> Jag brukar kalla det jag får via e-postprogrammet för e-post eller brev och 
> det jag får via ICQ för meddelande.

Vi brukar översätta "message" med "meddelande" och gör inga sådana
distinktioner. "E-postmeddelande" är även ett vanligt förekommande ord
på svenska. Jag tycker du ska tänka över det där.


> >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEPassphraseCBDlg.c:46
> >>
> >> msgid "Please enter your passphrase"
> >>
> >> msgstr "Skriv din lösenordsmening"
> >
> >"Type" brukar jag översätta med "skriv in", medan jag översätter "enter"
> >i denna betydelse med "ange". Tycker det låter mindre mekaniskt. :)
> 
> Jag tycker "ange" låter lite byråkratiskt och avskräckande!

Vad? Man anger parametrar eller andra värden. Ange används flitigt i
datorvärlden.


> >> #: c:\oss\gpgoe\src\OEDlgVerify.c:66
> >>
> >> #, c-format
> >>
> >> msgid ""
> >>
> >> "Signature made %s using key ID %08X\r\n"
> >>
> >> "%s from \"%s\"\r\n"
> >>
> >> msgstr ""
> >>
> >> "Signerad %s med nyckel ID %08X\r\n"
> >>
> >> "%s från \"%s\"\r\n"
> >
> >Vad blir första %s här? Det ser konstigt ut.
> >"nyckel-ID" vill jag ha till ett sammanskrivet ord.
> 
> Ja, om det är identiteten som avses. Nu försöker jag syfta på nyckeln, utan 
> att riktigt lyckas. Se mitt tidigare svar.

I så fall får du dela upp det i flera meningar, satser eller skriva
"nyckeln med ID" eller något sådant. "Nyckel ID" är obegripligt.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.