Re: Gimp plugins fortsättning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-02 17:13:34

Christian Rose writes:
> mån 2002-12-02 klockan 16.51 skrev Tomas Gradin:
> >  > > #: plug-ins/common/fractaltrace.c:787
> >  > > msgid "Mandelbrot Parameters"
> >  > > msgstr "Mandelbrot-parametrar"
> >  > 
> >  > Behövs det bindestreck där?  Mandelbrot är ju ett namn, inte ett
> >  > utländskt ord.
> > 
> > Malmö bo.
> > 
> > Det ska givetvis vara ett bindestreck, annars blir det en sär skrivning.
> 
> Jag tror Göran syftade på att det ska vara sammanskrivet utan
> bindestreck.

Just det.  Jag såg inte att du redan hade svarat när jag skrev mitt
svar nyss.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.