Re: Gimp plugins fortsättning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-02 17:11:33

Tomas Gradin writes:
> 
>  > > #: plug-ins/common/fractaltrace.c:787
>  > > msgid "Mandelbrot Parameters"
>  > > msgstr "Mandelbrot-parametrar"
>  > 
>  > Behövs det bindestreck där?  Mandelbrot är ju ett namn, inte ett
>  > utländskt ord.
> 
> Malmö bo.
> 
> Det ska givetvis vara ett bindestreck, annars blir det en sär skrivning.

Jag menade självklart inte att det skulle vara ett mellanrum istället:
Malmöbo och Mandelbrotparametrar.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.