Gimp plugins fortsättning

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-02 14:26:49

Janne Morén writes:
> #: plug-ins/common/fractaltrace.c:787
> msgid "Mandelbrot Parameters"
> msgstr "Mandelbrot-parametrar"

Behövs det bindestreck där?  Mandelbrot är ju ett namn, inte ett
utländskt ord.

> #. Action area - 'close' button only.
> #: plug-ins/common/gee.c:194 plug-ins/common/gee_zoom.c:216
> msgid "** Thank you for choosing GIMP **"
> msgstr "** Tack för att ni valt GIMP **"

Jag tycker inte om "ni" där man menar "du".  Men det är visst inne
igen har jag hört ...

> #: plug-ins/common/gih.c:479
> msgid "Error in GIMP brush pipe file."
> msgstr "Fel i Gimp-penselrörfilen."

På andra ställen har du valt att ha GIMP helt versalt när orginalet
varit det.  (Vilket det är på de flesta, men inte alla, ställen.)

> #: plug-ins/common/gih.c:877
> msgid "Spacing (Percent):"
> msgstr "mellanrum (procent):"

Inte versalt "m"?

> #: plug-ins/common/gifload.c:897 plug-ins/common/mpeg.c:298
> #, c-format
> msgid "Frame %d (%dms)"
> msgstr "Bildruta %d (%dms)"

"ms" är "millisekunder" här antar jag?  I så fall så tror jag man
brukar ha mellanrum mellan värdet och enheten enligt svenska regler:
"%d ms".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.