Gimp plugins - nytt försök

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-12-01 17:55:44

Janne Morén writes:
> #: plug-ins/common/animoptimize.c:208
> msgid "<Image>/Filters/Animation/Animation: Remove Backdrop"
> msgstr "<Image>/Filter/Animering/Animering: Ta bort bakgrund"
> 
> #: plug-ins/common/animoptimize.c:224
> msgid "<Image>/Filters/Animation/Animation: Find Backdrop"
> msgstr "<Image>/Filter/Animering/Animering: Hitta bakgrund"

Är det någon skillnad mellan "background" och "backdrop"?

> #: plug-ins/common/apply_lens.c:131
> msgid "<Image>/Filters/Glass Effects/Apply Lens..."
> msgstr "<Image>/Filter/Glaseffekter/Applicera Lins..."

Litet "l" i "lins", antar jag.

> #: plug-ins/common/bumpmap.c:371
> msgid "<Image>/Filters/Map/Bump Map..."
> msgstr "<Image>/Filter/Mappa/Bumpmap..."
> 
> #: plug-ins/common/bumpmap.c:523
> msgid "Bump-mapping..."
> msgstr "Bumpmappar..."
> 
> #: plug-ins/common/bumpmap.c:856
> msgid "Bump Map"
> msgstr "Bumpmap"
> 
> #: plug-ins/common/bumpmap.c:948
> msgid "Map Type"
> msgstr "Karttyp"
> 
> #: plug-ins/common/bumpmap.c:952
> msgid "_Linear Map"
> msgstr "_Linjärkarta"
> 
> #: plug-ins/common/bumpmap.c:953
> msgid "_Spherical Map"
> msgstr "_Sfärisk karta"
> 
> #: plug-ins/common/bumpmap.c:954
> msgid "S_inuosidal Map"
> msgstr "S_inusformad karta"

Du haltar lite mellan att översätta "map" till "karta", och att inte
göra det.  Eftersom det kommer från samma fil antar jag att det är
samma slags "map" det rör sig om.

> #: plug-ins/common/compose.c:320
> #, c-format
> msgid "Compose: Could not get layers for image %d"
> msgstr "Komponera: Kunde inte få lagren för bild %d"

> #: plug-ins/common/compose.c:439
> msgid "Compose: Drawables have different size"
> msgstr "Komponera: ritytor är olika stora"
> 
> #: plug-ins/common/compose.c:456
> msgid "Compose: Images have different size"
> msgstr "Komponera: bilderna är olika stora"
> 
> #: plug-ins/common/compose.c:470
> msgid "Compose: Error in getting layer IDs"
> msgstr "Komponera: fel vid hämtande av lager-IDn"
> 
> #: plug-ins/common/compose.c:487
> #, c-format
> msgid "Compose: Image is not a gray image (bpp=%d)"
> msgstr "Komponera: Bilden är inte en gråskalebild (bpp=%d)"

Och här växlar du mellan gemen och versal bokstav efter kolonet.

> #: plug-ins/common/convmatrix.c:921
> msgid "D_ivisor:"
> msgstr "D_ivisor:"

När jag gick i skolan fick vi lära oss att använda "nämnare".  Men det
kanske har ändrats sedan dess.

> #. GLib types
> #.
> #: plug-ins/common/csource.c:711
> msgid "Use GLib Types (guint8*)"
> msgstr "Använd GLib typer (guint8*)"

"GLib-typer" kanske?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.