Re: Gimp plugins - nytt försök

Författare: Janne Morén (jan.moren_at_lucs.lu.se)
Datum: 2002-11-29 16:37:56

On Fri, 2002-11-29 at 16:22, Göran Uddeborg wrote:
> > Evo valde att förstöra filen lite; här är en bättre version.
> 
> Ja tack, nu var den lättare att läsa. Jag började titta lite och
> hittade ett par saker. Den var stor så jag får fortsätta senare.
> 
> > #: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:585
> > msgid "Man'o'war"
> > msgstr "Man-o-war"
> 
> "Man-of-war" betyder örlogsskepp. Sedan finns det visst också något
> som heter "Portugese man-of-war", och det tycks vara någon slags
> manet.

Det är maneten som åsyftas (eller snarare, formen av den). Ska rätta
felstavningen.


> > #: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:215
> > msgid "<Image>/Filters/Render/Pattern/Fractal Explorer..."
> > msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Mönster/Fractal Explorer..."
> 
> "Fractal Explorer" skall inte översättas?

Osäker. Vissa plugins har rent beskrivande namn och översätts helt
klart, andra har egennamn och översätts inte. Den här är en av dom jag
inte är säker på (namnet är beskrivande, men används mera som egennamn).
Jag köper vilketdera majoriteten kommer överens om. :)


-- 
Trust the Computer. The Computer is your friend.

Tel.  +46-046 222 8588       Dr. Janne Morén
Home:  +46-046 211 4973       Dept. of Cognitive Science
Fax:  +46-046 222 9758       Kungshuset, Lund
                   S-222 22 Lund, Sweden

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.