Gimp plugins - nytt försök

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-29 16:22:40

> Evo valde att förstöra filen lite; här är en bättre version.

Ja tack, nu var den lättare att läsa.  Jag började titta lite och
hittade ett par saker.  Den var stor så jag får fortsätta senare.

> #: plug-ins/FractalExplorer/Dialogs.c:585
> msgid "Man'o'war"
> msgstr "Man-o-war"

"Man-of-war" betyder örlogsskepp.  Sedan finns det visst också något
som heter "Portugese man-of-war", och det tycks vara någon slags
manet.

> #: plug-ins/FractalExplorer/FractalExplorer.c:215
> msgid "<Image>/Filters/Render/Pattern/Fractal Explorer..."
> msgstr "<Image>/Filter/Rendera/Mönster/Fractal Explorer..."

"Fractal Explorer" skall inte översättas?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.