Gimp plug-ins

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-29 15:27:11

Ursäkta om jag klagar mycket på kodningen, men din UTF-8-kodning
verkar ha gått sönder.  Alla tre tecknen Å, Ä och Ö (de versala
alltså, inte de gemena), är kodade bara som "=C3" för att tala
MIME-språk.  Det borde varit =C3=85, =C3=84 respektive =C3=96.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.