Gimp plug-ins

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-11-29 15:14:10

Janne Morén writes:
> --=-0wQKAe7mMs9+IuXmR330
> Content-Disposition: attachment; filename=sv.po
> Content-Type: text/plain; name=sv.po; charset=ISO-8859-1
  .
  .
  .
> "Last-Translator: Jan Mor=C3=A9n <jan.moren@lucs.lu.se>\n"
> "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
> "MIME-Version: 1.0\n"
> "Content-Type: text/plain; charset=3DUTF-8\n"

MIME-huvudet säger att det är ISO-8859-1, men det är egentligen
UTF-8.  Jag skulle tro att alla kan hantera det, men till en annan
gång kan du ju se om du kan få det rätt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.