Re: Viewer

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-29 14:11:40

fre 2002-11-29 klockan 13.19 skrev Per Tunedal RÅDVIS:
> Lämplig översättning av Viewer? Visare?

Jag brukar använda "visare". "Visningsprogram" kan såklart också tänkas,
men jag upplever att det ofta blir för långt i de sammansättningar som
förekommer, så jag kör på "visare" genomgående.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.