Viewer

Författare: Per Tunedal RÅDVIS (per_at_radvis.nu)
Datum: 2002-11-29 13:19:36

Hej!

Lämplig översättning av Viewer? Visare?

Översätter just WinPT http://www.winpt.org/gpgoe.html

Vänligen
Per Tunedal
Civ. ing. Civ. ek.

RÅDVIS
S:t Mickelsgatan 148
129 44 Hägersten
Telefon: 08-88 08 00
www.radvis.nu
PGP-nyckel: http://www.radvis.nu/pgp/Per_Tunedal_feb_2002.asc
Keyid: 0xAF351431 Nyckeldata för verifiering: per_keydata@tunedal.nu

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.