Re: bison

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-11-19 16:58:01

tis 2002-11-19 klockan 16.54 skrev Johan Hilding:
> Jo, jag undrar lite om "parsrar". Det finns med på något ställe i 
> översättningen och jag undrar om det inte skulle vara bättre med 
> "analysatorer", det är lite mer svenskt än parsrar...
> För det är ju att analysera som en "parser" gör.
> 
> Har ni diskuterat det här förut ber jag om ursäkt.

Vi har diskuterat det tidigare, och har då ofta använt "tolk" istället
för "parser" och motsvarande "tolka" för "parse". Fast jag vill minnas
att folk inte tyckte det passade så bra i alla sammanhang och behöll
"parsa" och "parsrar" på vissa motiverade ställen.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.