Re: Översättningsproblem

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Datum: 2002-11-17 01:37:20

Lördagen den 16 november 2002 15.42 skrevs:

> >   #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:300
> >   #, c-format
> >   msgid "Sense %s is not understood, try true or false."

> Jag gissar på: "Igenkänning av %s är inte uppfattad/förstådd, försök med
> sant eller falskt".

Handlar det inte mer om "Förstår inte tillståndet %s, försök med sant eller 
falskt." som i "it makes sense to me" (dvs ett booleanskt sanningsvärde)?
Min långt efter midnattsgissning...

/
	Fredrik

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.