Re: Översättningsproblem

Författare: Johan Hilding (cooljon_at_telia.com)
Datum: 2002-11-16 15:42:07

On Saturday 16 November 2002 13.38, Peter Karlsson wrote:
> Hej!
>
> Sitter som bäst och uppdaterar min översättning av Debians paketverktyg
> Apt, men har fastnat på den här strängen:
>
>   #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:300
>   #, c-format
>   msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
>
> Jag kan inte riktigt komma på vad jag ska översätta den med, hjälp
> emottages tacksamt!

När kommer felmeddelandet upp? Om du inte lyckas med programmet kan du titta i 
koden.

Jag gissar på: "Igenkänning av %s är inte uppfattad/förstådd, försök med sant 
eller falskt".

// Jon

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.