Översättningsproblem

Författare: Peter Karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Datum: 2002-11-16 13:38:34

Hej!

Sitter som bäst och uppdaterar min översättning av Debians paketverktyg
Apt, men har fastnat på den här strängen:

  #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:300
  #, c-format
  msgid "Sense %s is not understood, try true or false."

Jag kan inte riktigt komma på vad jag ska översätta den med, hjälp
emottages tacksamt!

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/

  I do not read or respond to mail with HTML attachments.
  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.