Re: rpm

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-15 01:45:43

 > > >  #: rpmqv.c:443
 > > > N msgid "--replacefiles may only be specified during package
 > > > N msgstr "--replacefiles kan enbart användas vid paketinstallation"

 > > > Kanske s/enbart/endast/ ? Gäller isf på fler ställen.
 > > >
 > > > >  #: rpmqv.c:459
 > > > > N msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be 
specified"
 > > > > N msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs kan användas"
 > > > 
 > > > Här tycker jag definitivt det ska vara så.

 > > Ser du någon betydelseskillnad? För mig är de likvärdiga, och då är
 > > det enklast att inte ändra. Men om du ser någon nyans här som jag
 > > missar vill jag gärna höra.

 > Det känns mest normalt, enligt din tidigare definition. Jag upplever att
 > det är vanligare med "endast en av dessa två" än "enbart en av dessa
 > två".

Lite etymologi kan kanske hjälpa:

Endast är en adverbialisering av enda, som i "den enda".

Enbar är däremot egentligen ett adjektiv, t.ex. "vi mötte enbar framgång". 
Denna form känns nog numera lite gammalmodig för de flesta.

Detta adjektiv har glidit iväg till ett adverb, genom sammanblandning med 
endast: "vi mötte endast framgång" -> "vi mötte enbart framgång".

Så egentligen är den korrekta varianten "endast en av".

Ska man vara riktigt satslogiskt kinkig så finns det ett problem till - som 
även finns i originalet! - nämligen att "enbart/endast en av ..." i princip 
implicerar att inga andra kan användas:

Endast en av A och B kan användas = endast A eller B men inga andra.

För att vara riktigt formellt korrekt borde det stå:
msgstr "endast en av --excludedocs och --includedocs kan användas i taget"

Alternativt, som jag tycker blir vackrast och klarast:
msgstr "--excludedocs och --includedocs kan inte användas samtidigt"

Varför egentligen krångla till det, bara för att originalet är tvetydigt? :)

 > > > >  #: rpmqv.c:592
 > > > > N msgid "--sign may only be used during package building"
 > > > > N msgstr "--sign kan enbart användas vid pakettillverkning"

 > > Så jag gör tvärt om och ändrar tillverka till bygga genomgående.
 > 
 > Okej, det är jag helt nöjd med, bara det är konsekvent.

Jag är också nöjd. Jag har konsekvent översatt build = bygga i make.

 > > > >  #: build/files.c:401 build/files.c:707
 > > > >  #, c-format
 > > > > N msgid "Invalid %s token: %s\n"
 > > > > N msgstr "Ogiltig %s token: %s\n"
 > > > 
 > > > Hmm, hade vi inte något som vi översatte "token" till?
 > > > "Kontrollelement"? Kanske bara "element"?
 > > 
 > > Enligt vad jag noterade i ordlistan kom vi fram till att bara
 > > "element" borde vara normalöversättning. Det står en kommentar om att
 > > det får bedömas från fall till fall, men jag håller med om att
 > > "element" passar bra här.
 > 
 > Ok.

Öhm, jag skrev "symbol" i make, och det tycker jag är betydligt bättre.

Jämför "a token sum" = "en symbolisk summa".

Vi diskuterade ju detta för något år sen, och då var alla (?) rörande eniga 
om att symbol var det korrekta.

 > > > >  #: lib/cpio.c:234
 > > > > N msgid "Missing hard link(s)"
 > > > > N msgstr "Saknad(e) hårdlänk(ar)"
 > > > 
 > > > Tveksam till om det ska vara sammanskrivet...
 > > 
 > > Vill du försöka skriva samman "saknad" och "hårdlänk"? Hurdå?
 > 
 > Du missförstod mig -- jag var inte säker på huruvida det skulle vara
 > "hårdlänk" istället för "hård länk". Är begreppet "hårdlänk" etablerat?

Jag skulle skriva så här:

msgstr "Hård(a) länk(ar) saknas"

Jag tycker inte att "hårdlänk" passar.

 > Dessutom gäller nog min kommentar om att man nog kan göra om det här
 > till enbart plural, så slipper man alla besvärliga parenteser.

Det räcker iofs. med:

msgstr "Hård länk saknas"

Att det skulle råka vara fler gör ju inte saken värre än den redan är :)

 > > > >  #: lib/poptI.c:311
 > > > > N msgid "reinstall if the package is already present"
 > > > > N msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"
 > > > 
 > > > Behövs "ifall" här?
 > > 
 > > Ja. Det står att ifall paketet redan är installerat skall det
 > > installera om.
 > > 
 > > Hmm, det kanske blir svårläst. Jag skriver ihop istället
 > > 
 > >  ominstallera ifall paketet redan är installerat
 > 
 > Ja, det blev mycket bättre.

Men varför inte skriva "om" i stället för "ifall"? Jag kan inte komma på 
något annat tillfälle då vi har använt "ifall", som jag anser har helt fel 
stilart för detta sammanhang. Det är ett väldigt talspråksbetonat ord som 
inte alls passar, ungefär som "liksom".

(var glad att jag inte föreslår "såframt" :)

 > > > >  #: lib/query.c:258
 > > > > N msgid "(no state)  "
 > > > > N msgstr "(ej tillstnd) "
 > > > 
 > > > Varför inget å?
 > > 
 > > Det är ett meddelande i vänsterkolumnen när man gör "rpm -qs". Om jag
 > > tar med å blir det inte plats för något mellanrum före filnamnet.
 > 
 > Okej. Så dumt. Kanske ska påpeka det i en felrapport? Lär ju vara många
 > språk som inte får plats med översättningen av "no state" på det lilla
 > utrymmet.

Var lite fräck och skriv "(inget läge) ", och skicka sedan en felrapport! :)

 > > > >  #: tools/rpmcache.c:515 tools/rpmgraph.c:276
 > > > > N msgid "don't verify header+payload signature"
 > > > > N msgstr "verifiera inte huvud+lastsignatur"
 > > > 
 > > > Kanske "huvudsignatur+lastsignatur".
 > > 
 > > Jag TROR det handlar om en signatur för både huvud och last. (Men jag
 > > får erkänna att jag inte har helt koll på hur signaturhanteringen har
 > > förändrats under RPMs utveckling.)
 > 
 > Öh, lita inte för mycket på mina kunskaper om rpm-signaturer. Det kan
 > mycket väl vara så att du har helt rätt :)
 > Jag var bara osäker när jag såg meddelandet, för det såg ut som om det
 > kunde vara dubbeltydigt i originalet.

Observera att signature står i singular. Det rör sig troligen om en signatur 
för huvud+last.

Man kan ju tänka sig att det rör sig om verifiering av huvudet + verifiering 
av lastsignaturen, men hur verifierar man huvudet om det inte är signerat?

 > > > >  #: ../rpmpopt:53 ../rpmpopt:300 ../rpmpopt:373
 > > > > N msgid "list capabilities that this package provides"
 > > > > N msgstr "lista egenskaper som detta paket tillhandahåller"
 > > > > N 
 > > > >  #: ../rpmpopt:57 ../rpmpopt:304 ../rpmpopt:377
 > > > > N msgid "list capabilities required by package(s)"
 > > > > N msgstr "lista egenskaper som behövs av paket"
 > > > 
 > > > Kanske "förmågor"... Hmm. Gäller isf på andra ställen också.
 > > 
 > > Jag är väl inte jätteförtjust i "egenskaper", men jag tycker
 > > "förmågor" är ännu sämre. Jag har svårt att tänka mig "libc.so.6" som
 > > en "förmåga".
 > 
 > Jaja. Jag ger mig. ;-)

Varför inte "färdigheter"? Det är ju det det betyder :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.