Re: rpm

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-14 00:27:15

tis 2002-08-13 klockan 23.33 skrev Göran Uddeborg:
> > Kanske "borttagning" istället för "radera"?
> 
> Nja, det tycker jag blir sämre, och dessutom väljer GNOME-ordlistan
> "radera" som översättning av "erase". Gäller även dina övriga
> radera/ta bort-kommentarer.

Hmm, ok.


> > >  #: rpmqv.c:431
> > > N msgid "arguments to --prefix must begin with a /"
> > > N msgstr "argument till --prefix måste börja med /"
> > 
> > Kanske "... med ett /"? Gäller isf fler ställen.
> 
> Det är mer ordagrannt, men jag tyckte inte det stämde med hur man
> säger på svenska. "'Göran' börjar med g", inte "'Göran' börjar med
> ett g". Ingetdera är väl helt fel, men visst är väl det förra det
> normala?

Det kanske det är. Jag ger mig.


> > >  #: rpmqv.c:434
> > > N msgid "--hash (-h) may only be specified during package installation"
> > > N msgstr "--hash (-h) kan enbart användas vid paketinstallation"
> > >  
> > >  #: rpmqv.c:438
> > > N msgid "--percent may only be specified during package installation"
> > > N msgstr "--percent kan enbart användas vid paketinstallation"
> > >  
> > >  #: rpmqv.c:443
> > > N msgid "--replacefiles may only be specified during package installation"
> > > N msgstr "--replacefiles kan enbart användas vid paketinstallation"
> > 
> > Kanske s/enbart/endast/ ? Gäller isf på fler ställen.
> >
> > >  #: rpmqv.c:459
> > > N msgid "only one of --excludedocs and --includedocs may be specified"
> > > N msgstr "enbart en av --excludedocs och --includedocs kan användas"
> > 
> > Här tycker jag definitivt det ska vara så.
> 
> Ser du någon betydelseskillnad? För mig är de likvärdiga, och då är
> det enklast att inte ändra. Men om du ser någon nyans här som jag
> missar vill jag gärna höra.

Det känns mest normalt, enligt din tidigare definition. Jag upplever att
det är vanligare med "endast en av dessa två" än "enbart en av dessa
två".


> > >  #: rpmqv.c:476
> > > N msgid "--allmatches may only be specified during package erasure"
> > > N msgstr "--allmatches kan enbart användas när paket raderas"
> > 
> > Kanske ".. vid paketborttagning"? Matchar de andra meddelandena bättre.
> 
> Enligt tidigare behåller jag "radera".
> 
> De här meddelande uppträder inte tillsammans, så det är inte så
> väldigt viktigt att de harmonierar i den hör meningen. Jag skulle väl
> för all del ändå kunnat tänka mig göra dem mer lika, men ...

Hmm, ok.


> > >  #: rpmqv.c:499
> > > N msgid ""
> > > N "--nodeps may only be specified during package building, rebuilding, "
> > > N "recompilation, installation,erasure, and verification"
> > > N msgstr ""
> > > N "--nodeps kan enbart användas när paket byggs, byggs om, kompileras om, "
> > > N "installeras, raderas eller verifieras"
> > 
> > "tas bort" kanske.
> 
> ... till exempel det här meddelandet skulle bli väldigt tungt om man
> skrev om det med sammanskrivningar. Tycker du inte det? Så jag låter
> det vara som det är.

Okej.


> > >  #: rpmqv.c:592
> > > N msgid "--sign may only be used during package building"
> > > N msgstr "--sign kan enbart användas vid pakettillverkning"
> > 
> > Här kallar du "package building" för "pakettillverkning". Du vill kanske
> > använda "tillverkning" och/eller "pakettillverkning" i dina tidigare
> > meddelanden.
> 
> Det bör naturligtvis vara samma form, ja.
> 
> Jag funderade lite på vilken jag skulle välja. Det kändes som en del
> blev lite konstiga om man använde "tillverka", t.ex. där det handlade
> om "rebuild". "Ombyggnad"/"byggas om" har jag inga problem med, men
> "omtillverkning" (som jag själv hade skrivit) känns inte så bra.
> 
> Så jag gör tvärt om och ändrar tillverka till bygga genomgående.

Okej, det är jag helt nöjd med, bara det är konsekvent.


> > >  #: build/files.c:401 build/files.c:707
> > >  #, c-format
> > > N msgid "Invalid %s token: %s\n"
> > > N msgstr "Ogiltig %s token: %s\n"
> > 
> > Hmm, hade vi inte något som vi översatte "token" till?
> > "Kontrollelement"? Kanske bara "element"?
> 
> Enligt vad jag noterade i ordlistan kom vi fram till att bara
> "element" borde vara normalöversättning. Det står en kommentar om att
> det får bedömas från fall till fall, men jag håller med om att
> "element" passar bra här.

Ok.


> Dessutom skall det vara ett bindestreck mellan %s och "element".

Japp. Dessutom bör "ogiltig" bli "ogiltigt".


> > >  #: build/poptBT.c:185
> > > N msgid "build through %build (%prep, then compile) from <tarball>"
> > > N msgstr "bygg till och med %build (%prep, kompilera sedan) från <tar-arkiv>"
> > 
> > Motsvarande.
> 
> Öh, vadå? Det var väl just så du ville ha det?

Ja. Olycksfall i arbetet. :)
Ursäkta.


> > >  #: build/poptBT.c:188
> > > N msgid "build through %install (%prep, %build, then install) from <tarball>"
> > > N msgstr ""
> > > N "bygg till och med %install (%prep, %build, installera sedan) från <tar-arkiv>"
> > 
> > Här också.
> 
> Redan rätt här också.

Jo.


> > >  #: build/poptBT.c:207
> > > N msgid ""
> > > N "build through %install (%prep, %build, then install) from <source package>"
> > > N msgstr ""
> > > N "bygg till och med %install (%prep, %build, installera sedan) från <källpaket>"
> > 
> > Och här.
> 
> Redan rätt igen.

Jupp. Ber så mycket om ursäkt.


> > >  #: lib/cpio.c:234
> > > N msgid "Missing hard link(s)"
> > > N msgstr "Saknad(e) hårdlänk(ar)"
> > 
> > Tveksam till om det ska vara sammanskrivet...
> 
> Vill du försöka skriva samman "saknad" och "hårdlänk"? Hurdå?

Du missförstod mig -- jag var inte säker på huruvida det skulle vara
"hårdlänk" istället för "hård länk". Är begreppet "hårdlänk" etablerat?

Dessutom gäller nog min kommentar om att man nog kan göra om det här
till enbart plural, så slipper man alla besvärliga parenteser.


> > >  #: lib/misc.c:45
> > >  #, c-format
> > > N msgid "cannot create %%%s %s\n"
> > > N msgstr "kan inte skapa %%%s %s\n"
> > 
> > Vad blir %%%s här?
> > 
> > 
> > > N msgid "cannot write to %%%s %s\n"
> > > N msgstr "kan inte skriva till %%%s %s\n"
> > 
> > Och här.
> 
> Om jag läser koden rätt (jag har inte lyckats framkalla utskriften) så
> blir det namn på RPM-variabler. Typ såhär
> 
>  kan inte skriva till %sourcedir /usr/src/redhat/SOURCES

Okej.


> > >  #: lib/poptI.c:191
> > > N msgid "upgrade package(s) if already installed"
> > > N msgstr "uppgradera paket om redan installerat/de"
> > 
> > Kanske skriva ut "installerat/installerade"?
> 
> I enlighet med dina tidigare råd så använder jag ren plural här
> istället.

Det blir bra.


> > >  #: lib/poptI.c:311
> > > N msgid "reinstall if the package is already present"
> > > N msgstr "installera om ifall paketet redan är installerat"
> > 
> > Behövs "ifall" här?
> 
> Ja. Det står att ifall paketet redan är installerat skall det
> installera om.
> 
> Hmm, det kanske blir svårläst. Jag skriver ihop istället
> 
>  ominstallera ifall paketet redan är installerat

Ja, det blev mycket bättre.


> > >  #: lib/query.c:258
> > > N msgid "(no state)  "
> > > N msgstr "(ej tillstnd) "
> > 
> > Varför inget å?
> 
> Det är ett meddelande i vänsterkolumnen när man gör "rpm -qs". Om jag
> tar med å blir det inte plats för något mellanrum före filnamnet.

Okej. Så dumt. Kanske ska påpeka det i en felrapport? Lär ju vara många
språk som inte får plats med översättningen av "no state" på det lilla
utrymmet.


> > >  #: lib/rpminstall.c:203
> > > N msgid "Repackaging erased files..."
> > > N msgstr "Packar om borttagna filer..."
> > 
> > Här använder du "borttagna" :)
> 
> Ja ser man på. Jag ändrar genast till raderade.

;-)
Sök du gärna igenom alla förekomster av "erase" och se till att de är
konsekvent översatta; jag är inte säker på att jag upptäckte alla.


> > >  #: lib/rpmlibprov.c:47
> > > N msgid "the scriptlet interpreter can use arguments from header."
> > > N msgstr "skriptinterpretatorn kan använda argument från huvudet."
> > 
> > Kanske "...tolken"? Smaksak.
> 
> "Interpretator" är väl rätt inarbetat. "Tolk" har vi ju redan använt
> till "parser", och det känns lite olyckligt om två begrepp såpass nära
> varandra skulle översättas till samma sak.

Okej, det kan jag hålla med om.


> > >  #. @observer@
> > >  #: lib/rpmps.c:200
> > > N msgid "different"
> > > N msgstr "annan"
> > > N 
> > >  #: lib/rpmps.c:208
> > >  #, c-format
> > > N msgid "package %s is intended for a %s architecture"
> > > N msgstr "paket %s är avsett för en %s-arkitektur"
> > 
> > uuuh... här ryser kalla kårar, men kan det inte vara så att "different"
> > stoppas in i det andra meddelandet? Borde ju kanske felrapporteras
> > beroende på hur hemskt det är.
> > 
> > 
> > >  #: lib/rpmps.c:213
> > >  #, c-format
> > > N msgid "package %s is intended for a %s operating system"
> > > N msgstr "paket %s är avsett för ett %s-operativsystem"
> > 
> > Dito.
> 
> Hmm, hur var det nu. Jag hade samma reaktion när jag såg det första
> gången för några månader sedan. Men sedan tror jag att jag försökte
> förstå koden, kom fram till att det i princip aldrig borde uppträda
> med mindre än att det fanns något fel i RPM, och då brydde jag mig
> inte om att rapportera. Jag har aldrig själv lyckats få ordet
> "annan" använt när jag triggat detta, utan det har fyllts i med ett
> arkitekturnamn. Och då blir det rätt.
> 
> Men jag tar och skriver en "mjuk" felrapport nu.

Brabra.
"annan"-fallen tycker jag han bör ta och plocka ut i separata
meddelanden; "annan" är ju ett ord som ska översättas och används det
som det görs nu handlar det ju om klassisk och helt förkastlig
meningsstympning. Det vet du redan, men du kan ju påpeka det. ;-)


> > >  #: lib/rpmrc.c:1761
> > >  #, c-format
> > > N msgid "Cannot read %s, HOME is too large.\n"
> > > N msgstr "Kan inte läsa %s, HOME är för stor.\n"
> > 
> > Kanske "för stort"? Beror på vad det syftar på.
> 
> Det handlar om *variabeln* HOME. Längden på strängen som HOME har som
> värde får inte plats i en lokal buffert.

Okej.


> > >  #: lib/verify.c:291
> > >  #, c-format
> > > N msgid "missing %c %s"
> > > N msgstr "saknas  %c %s"
> > 
> > Kanske går att vända på ordföljden?
> 
> Nej, det handlar om utdata vid "rpm -V". %c är ett tecken som anger
> om det är en konfigurationsfil (c) eller liknande. %s är ett filnamn:
> 
> 23:26 uebn> rpm -Vf /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/fonts.scale  
> saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/encodings.dir
> .M...... g /usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/fonts.dir
> saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/encodings.dir
> .M...... g /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/fonts.dir
> .M.....T  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/fonts.dir
> saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/encodings.dir
> .M.....T  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/fonts.dir
> .M...... g /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/fonts.dir
> saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/fonts.scale
> saknas   /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/encodings.dir
> SM5....T  /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/fonts.dir

Okej. Det var ju inte självklart. ;-)


> > >  #: tools/rpmcache.c:515 tools/rpmgraph.c:276
> > > N msgid "don't verify header+payload signature"
> > > N msgstr "verifiera inte huvud+lastsignatur"
> > 
> > Kanske "huvudsignatur+lastsignatur".
> 
> Jag TROR det handlar om en signatur för både huvud och last. (Men jag
> får erkänna att jag inte har helt koll på hur signaturhanteringen har
> förändrats under RPMs utveckling.)

Öh, lita inte för mycket på mina kunskaper om rpm-signaturer. Det kan
mycket väl vara så att du har helt rätt :)
Jag var bara osäker när jag såg meddelandet, för det såg ut som om det
kunde vara dubbeltydigt i originalet.


> > >  #: ../rpmpopt:53 ../rpmpopt:300 ../rpmpopt:373
> > > N msgid "list capabilities that this package provides"
> > > N msgstr "lista egenskaper som detta paket tillhandahåller"
> > > N 
> > >  #: ../rpmpopt:57 ../rpmpopt:304 ../rpmpopt:377
> > > N msgid "list capabilities required by package(s)"
> > > N msgstr "lista egenskaper som behövs av paket"
> > 
> > Kanske "förmågor"... Hmm. Gäller isf på andra ställen också.
> 
> Jag är väl inte jätteförtjust i "egenskaper", men jag tycker
> "förmågor" är ännu sämre. Jag har svårt att tänka mig "libc.so.6" som
> en "förmåga".

Jaja. Jag ger mig. ;-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.