Re: redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-15 00:16:21

Christian Rose writes:
>  #: ../src/groupProperties.py:142 ../src/mainWindow.py:622
> N msgid "You cannot remove user '%s' from their primary group."
> N msgstr "Du kan inte ta bort användaren \"%s\" från dess huvudgrupp."

Skall det inte vara "... sin huvudgrupp"? Tomas G., du som brukar ha
koll på grammatiken?

>  #: redhat-config-users.gladestrings:67
> N msgid "_Manual"
> N msgstr "_Manual"

Det är "Manual" som i "bruksanvisning? Inte "manuell"? Det förra är
ju mycket vanligare i sådana här sammanhang, men de talar ju också om
att välja UID manuellt.

>  # Knepigt
>  #: redhat-config-users.gladestrings:42
> N msgid "Days warning before change:"
> N msgstr "Dagar innan varning för ändring:"

Jag antar att det handlar om

    sp_warn - days before password is to expire that user is
    warned of pending password expiration.

Så det är inte ett antal dagar före varningen, utan en varning ett
antal dagar före ändringen. "Dagars varning före ändring" skulle jag
nog skrivit.

>  #: ../src/mainWindow.py:526
> N msgid ""
> N "This software is distributed under the GPL.Please Report bugs to Red Hat's "
> N "Bug TrackingSystem: http://bugzilla.redhat.com/"
> N msgstr ""
> N "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
> N "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"

Och översättningsfel?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.