Re: redhat-config-users (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 20:27:06

tis 2002-08-13 klockan 19.57 skrev Christian Rose:
> HÀr Àr uppdateringen av redhat-config-users. Bifogar diff mot senaste
> versionen som skickades till listan. Ta hemskt gÀrna en titt. Hela filen
> finns Àven pÄ
> http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-users.sv.po.

Och hÀr har jag bifogat filerna. :)


Christian


 # Swedish messages for redhat-config-users.
 # Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
 #
 # $Id: sv.po,v 1.21 2002/08/11 20:23:26 menthos Exp $
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: redhat-config-users\n"
G "PO-Revision-Date: 2002-04-09 16:06+0200\n"
N "PO-Revision-Date: 2002-08-11 22:23+0200\n"
 "Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Generated-By: pygettext.py 1.1\n"
 
G msgid "New _User"
G msgstr "Ny _anvÀndare"
G 
G msgid "New Group"
G msgstr "Ny grupp"
G 
G msgid "Select the users to join this group:"
G msgstr "VÀlj de anvÀndare som ska vara med i denna grupp:"
G 
G msgid "User account is locked"
G msgstr "AnvÀndarkontot Àr lÄst"
G 
G msgid "Group Name:"
G msgstr "Gruppnamn:"
 #: ../src/groupProperties.py:142 ../src/mainWindow.py:622
N msgid "You cannot remove user '%s' from their primary group."
N msgstr "Du kan inte ta bort anvÀndaren \"%s\" frÄn dess huvudgrupp."
 
G msgid "Password:"
G msgstr "Lösenord:"
 #: redhat-config-users.gladestrings:12
N msgid "User Properties"
N msgstr "AnvÀndaregenskaper"
 
 #: redhat-config-users.gladestrings:43
G msgid "_Action"
G msgstr "_ÅtgĂ€rd"
N msgid "Days before account inactive:"
N msgstr "Dagar innan kontot görs inaktivt:"
 
G msgid "Enable password expiration"
G msgstr "SlÄ pÄ tidsbegrÀnsning av lösenord"
 #: redhat-config-users.gladestrings:66
N msgid "_Help"
N msgstr "_HjÀlp"
 
G msgid "E_xit"
G msgstr "_Avsluta"
 #: redhat-config-users.gladestrings:72
N msgid "Edit properties"
N msgstr "Redigera egenskaper"
 
G msgid "Delete"
G msgstr "Ta bort"
 #: ../src/mainWindow.py:205
N msgid "Group Name"
N msgstr "Gruppnamn"
 
G msgid "Full Name"
G msgstr "FullstÀndigt namn"
 #: redhat-config-users.gladestrings:56
N msgid "Group Users"
N msgstr "GruppanvÀndare"
 
 
G msgid "GID:"
G msgstr "GID:"
 #: ../src/mainWindow.py:188
N msgid "Login Shell"
N msgstr "Inloggningsskal"
 
G msgid "Specify user ID manually"
G msgstr "Ange anvÀndar-id manuellt"
 #: redhat-config-users.gladestrings:35
N msgid "Account Info"
N msgstr "Kontoinformation"
 
G msgid "Add to the existing group"
G msgstr "LĂ€gg till i den befintliga gruppen"
 #: redhat-config-users.gladestrings:9 redhat-config-users.gladestrings:13
 #: redhat-config-users.gladestrings:14 redhat-config-users.gladestrings:15
 #: redhat-config-users.gladestrings:16 redhat-config-users.gladestrings:21
 #: redhat-config-users.gladestrings:24 redhat-config-users.gladestrings:29
 #: redhat-config-users.gladestrings:31 redhat-config-users.gladestrings:33
 #: redhat-config-users.gladestrings:44 redhat-config-users.gladestrings:45
 #: redhat-config-users.gladestrings:46 redhat-config-users.gladestrings:47
 #: redhat-config-users.gladestrings:53 redhat-config-users.gladestrings:81
 #: redhat-config-users.gladestrings:86 redhat-config-users.gladestrings:87
 #: redhat-config-users.gladestrings:88 redhat-config-users.gladestrings:89
 #: redhat-config-users.gladestrings:95 redhat-config-users.gladestrings:99
N msgid "*"
N msgstr "*"
 
G msgid "Create home directory"
G msgstr "Skapa hemkatalog"
 #: ../src/userWindow.py:255
N msgid "Add to the 'users' group"
N msgstr "LĂ€gg till i gruppen \"users\""
 
G msgid "Primary Group"
G msgstr "Huvudgrupp"
 #: ../src/mainWindow.py:176
N msgid "User Name"
N msgstr "AnvÀndarnamn"
 
G msgid "User Name:"
G msgstr "AnvÀndarnamn:"
 #: ../src/mainWindow.py:179
N msgid "User ID"
N msgstr "AnvÀndar-id"
 
G msgid "Group Properties"
G msgstr "Gruppegenskaper"
 #: redhat-config-users.gladestrings:50 redhat-config-users.gladestrings:84
N msgid "Groups"
N msgstr "Grupper"
 
G msgid "Help is not available."
G msgstr "HjÀlp Àr inte tillgÀnglig."
 #: redhat-config-users.gladestrings:68
N msgid "New User"
N msgstr "Ny anvÀndare"
 
G msgid "Please select at least one group for the user."
G msgstr "VÀlj minst en grupp Ät anvÀndaren."
 #: redhat-config-users.gladestrings:60
N msgid "New _Group"
N msgstr "Ny _grupp"
 
G msgid "Primary Group:"
G msgstr "Huvudgrupp:"
 #: redhat-config-users.gladestrings:100
N msgid "Create a private group for the user"
N msgstr "Skapa en privat grupp för anvÀndaren"
 
G msgid "Apply filter"
G msgstr "TillÀmpa filter"
 #: redhat-config-users.gladestrings:23 redhat-config-users.gladestrings:98
N msgid "Home Directory:"
N msgstr "Hemkatalog:"
 
G msgid "  "
G msgstr "  "
 #: redhat-config-users.gladestrings:67
N msgid "_Manual"
N msgstr "_Manual"
 
G msgid "/"
G msgstr "/"
 #: ../src/userProperties.py:262 ../src/userWindow.py:163
N msgid "Please enter a password for the user."
N msgstr "Ange ett lösenord för anvÀndaren."
 
G msgid "Group ID"
G msgstr "Grupp-id"
 #: ../src/userProperties.py:288
N msgid "Passwords do not match."
N msgstr "Lösenorden stÀmmer inte överens."
 
G msgid "Group Members"
G msgstr "Gruppmedlemmar"
 #: redhat-config-users.gladestrings:26
N msgid "Enable account expiration"
N msgstr "SlÄ pÄ tidsbegrÀnsning av konto"
 
G msgid ""
G "Creating a group with a GID less than 500 is not recommended. Are you sure "
G "you want to do this?"
G msgstr ""
G "Att skapa en grupp med ett GID som Ă€r lĂ€gre Ă€n 500 rekommenderas inte. Är du "
G "sÀker pÄ att du vill göra detta?"
 #: redhat-config-users.gladestrings:64
N msgid "_Preferences"
N msgstr "_InstÀllningar"
 
G msgid "Users"
G msgstr "AnvÀndare"
 #: redhat-config-users.gladestrings:18 redhat-config-users.gladestrings:91
N msgid "Full Name:"
N msgstr "FullstÀndigt namn:"
 
G msgid "Home Directory:"
G msgstr "Hemkatalog:"
 #: redhat-config-users.gladestrings:28
N msgid "Account expires on date:"
N msgstr "Kontot gÄr ut den:"
 
G msgid ""
G "This software is distributed under the GPL.Please Report bugs to Red Hat's "
G "Bug TrackingSystem: http://bugzilla.redhat.com/"
G msgstr ""
G "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
G "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"
 #: redhat-config-users.gladestrings:79
N msgid "Refresh"
N msgstr "Uppdatera"
 
G msgid "Days before change required:"
G msgstr "Dagar innan en Àndring krÀvs:"
 #: ../src/mainWindow.py:165
N msgid "Logon Information Required"
N msgstr "Inloggningsinformation krÀvs"
 
G msgid "Create New Group"
G msgstr "Skapa ny grupp"
 #: redhat-config-users.gladestrings:65
N msgid "_Filter system users and groups"
N msgstr "_Filtrera systemanvÀndare och systemgrupper"
 
G msgid "A group with this name already exists. What would you like to do?"
G msgstr "En grupp med detta namn finns redan. Vad vill du göra?"
 # Knepigt
 #: redhat-config-users.gladestrings:42
N msgid "Days warning before change:"
N msgstr "Dagar innan varning för Àndring:"
 
G msgid "label53"
G msgstr "label53"
 #: redhat-config-users.gladestrings:85
N msgid "Create New User"
N msgstr "Skapa ny anvÀndare"
 
G msgid "label52"
G msgstr "label52"
 #: ../src/mainWindow.py:191
N msgid "Home Directory"
N msgstr "Hemkatalog"
 
G msgid "Login Shell:"
G msgstr "Inloggningsskal:"
 #: redhat-config-users.gladestrings:61
N msgid "_Properties"
N msgstr "_Egenskaper"
 
G msgid "Red Hat User Manager"
G msgstr "Red Hats anvÀndarhanterare"
 #: redhat-config-users.gladestrings:48
N msgid "Password Info"
N msgstr "Lösenordsinformation"
 
G msgid "An account with username '%s' already exists."
G msgstr "Ett konto med anvÀndarnamnet \"%s\" finns redan."
 #: redhat-config-users.gladestrings:80
N msgid "Search filter:"
N msgstr "Sökfilter:"
 
G msgid "Account expires on date:"
G msgstr "Kontot gÄr ut den:"
 #: redhat-config-users.gladestrings:76 redhat-config-users.gladestrings:77
N msgid "Help"
N msgstr "HjÀlp"
 
G msgid "Days before account inactive:"
G msgstr "Dagar innan kontot görs inaktivt:"
 #: redhat-config-users.gladestrings:10
N msgid "Specify group ID manually"
N msgstr "Ange grupp-id manuellt"
 
G msgid "The password is too short."
G msgstr "Lösenordet Àr för kort."
 #: redhat-config-users.gladestrings:25
N msgid "User Data"
N msgstr "AnvÀndardata"
 
G msgid "User last changed password on:"
G msgstr "AnvÀndaren Àndrade lösenordet senast:"
 #: redhat-config-users.gladestrings:49
N msgid "Select the groups that the user will be a member of:"
N msgstr "VÀlj de grupper som anvÀndaren ska vara medlem i:"
 
G msgid "Group Data"
G msgstr "Gruppdata"
 #: redhat-config-users.gladestrings:73
N msgid "Properties"
N msgstr "Egenskaper"
 
G msgid "The passwords do not match."
G msgstr "Lösenorden stÀmmer inte överens."
 #: redhat-config-users.gladestrings:62
N msgid "_Delete"
N msgstr "_Ta bort"
 
 
G msgid "_Delete"
G msgstr "Ta _bort"
G 
G msgid "Password is too short."
G msgstr "Lösenordet Àr för kort."
 #: ../src/userWindow.py:189
N msgid "The passwords do not match."
N msgstr "Lösenorden stÀmmer inte överens."
 
G msgid "User Properties"
G msgstr "AnvÀndaregenskaper"
 #: redhat-config-users.gladestrings:54
N msgid "Group Data"
N msgstr "Gruppdata"
 
G msgid "Select the groups that the user will be a member of:"
G msgstr "VÀlj de grupper som anvÀndaren ska vara medlem i:"
 #: redhat-config-users.gladestrings:36
N msgid "User last changed password on:"
N msgstr "AnvÀndaren Àndrade lösenordet senast:"
 
G msgid "User Data"
G msgstr "AnvÀndardata"
 #: ../src/userWindow.py:176
N msgid "The password is too short."
N msgstr "Lösenordet Àr för kort."
 
G msgid "Specify group ID manually"
G msgstr "Ange grupp-id manuellt"
 #: ../src/mainWindow.py:182
N msgid "Primary Group"
N msgstr "Huvudgrupp"
 
G msgid "Help"
G msgstr "HjÀlp"
 #: ../src/groupWindow.py:88
N msgid "Please enter a group name."
N msgstr "Ange ett gruppnamn."
 
G msgid "Please enter a group name"
G msgstr "Ange ett gruppnamn"
 #: redhat-config-users.gladestrings:97
N msgid "  "
N msgstr "  "
 
G msgid "UID:"
G msgstr "UID:"
 #: ../src/userWindow.py:145
N msgid "An account with username '%s' already exists."
N msgstr "Ett konto med anvÀndarnamnet \"%s\" finns redan."
 
G msgid "Password Info"
G msgstr "Lösenordsinformation"
 #: redhat-config-users.gladestrings:57
N msgid "Red Hat User Manager"
N msgstr "Red Hats anvÀndarhanterare"
 
G msgid "_Properties"
G msgstr "_Egenskaper"
 #: redhat-config-users.gladestrings:22 redhat-config-users.gladestrings:94
N msgid "Login Shell:"
N msgstr "Inloggningsskal:"
 
G msgid "Home Directory"
G msgstr "Hemkatalog"
 #: ../src/userWindow.py:250
N msgid "A group with this name already exists. What would you like to do?"
N msgstr "En grupp med detta namn finns redan. Vad vill du göra?"
 
G msgid "Create New User"
G msgstr "Skapa ny anvÀndare"
 #: redhat-config-users.gladestrings:7
N msgid "Create New Group"
N msgstr "Skapa ny grupp"
 
G msgid "Days warning before change:"
G msgstr "Dagar innan varning för Àndring:"
 #: redhat-config-users.gladestrings:41
N msgid "Days before change required:"
N msgstr "Dagar innan en Àndring krÀvs:"
 
G msgid "Confirm Password:"
G msgstr "BekrÀfta lösenord:"
 #: ../src/mainWindow.py:526
N msgid ""
N "This software is distributed under the GPL.Please Report bugs to Red Hat's "
N "Bug TrackingSystem: http://bugzilla.redhat.com/"
N msgstr ""
N "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
N "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"
 
G msgid "Logon Information Required"
G msgstr "Inloggningsinformation krÀvs"
 #: redhat-config-users.gladestrings:27 redhat-config-users.gladestrings:39
N msgid "   "
N msgstr "   "
 
G msgid "Refresh"
G msgstr "Uppdatera"
 #: ../src/groupWindow.py:117
N msgid ""
N "Creating a group with a GID less than 500 is not recommended. Are you sure "
N "you want to do this?"
N msgstr ""
N "Att skapa en grupp med ett GID som Ă€r lĂ€gre Ă€n 500 rekommenderas inte. Är du "
N "sÀker pÄ att du vill göra detta?"
 
G msgid "A group with name '%s' already exists."
G msgstr "En grupp med namnet \"%s\" finns redan."
 #: ../src/mainWindow.py:211
N msgid "Group Members"
N msgstr "Gruppmedlemmar"
 
G msgid "Full Name:"
G msgstr "FullstÀndigt namn:"
 #: ../src/mainWindow.py:208
N msgid "Group ID"
N msgstr "Grupp-id"
 
G msgid "_Preferences"
G msgstr "_InstÀllningar"
 #: redhat-config-users.gladestrings:30 redhat-config-users.gladestrings:32
N msgid "/"
N msgstr "/"
 
G msgid "Enable account expiration"
G msgstr "SlÄ pÄ tidsbegrÀnsning av konto"
 #: redhat-config-users.gladestrings:8 redhat-config-users.gladestrings:52
N msgid "Group Name:"
N msgstr "Gruppnamn:"
 
G msgid "Passwords do not match."
G msgstr "Lösenorden stÀmmer inte överens."
 #: redhat-config-users.gladestrings:82
N msgid "Apply filter"
N msgstr "TillÀmpa filter"
 
G msgid "Please enter a password for the user."
G msgstr "Ange ett lösenord för anvÀndaren."
 #: ../src/userProperties.py:110
N msgid "Primary Group:"
N msgstr "Huvudgrupp:"
 
G msgid "_Manual"
G msgstr "_Manual"
 #: ../src/userProperties.py:354
N msgid "Please select at least one group for the user."
N msgstr "VÀlj minst en grupp Ät anvÀndaren."
 
 #: redhat-config-users.gladestrings:58
G msgid "Properties"
G msgstr "Egenskaper"
N msgid "_Action"
N msgstr "_ÅtgĂ€rd"
 
G msgid "_Filter system users and groups"
G msgstr "_Filtrera systemanvÀndare och systemgrupper"
 #: ../src/mainWindow.py:539 ../src/mainWindow.py:557
N msgid "Help is not available."
N msgstr "HjÀlp Àr inte tillgÀnglig."
 
G msgid "Create a private group for the user"
G msgstr "Skapa en privat grupp för anvÀndaren"
 #: redhat-config-users.gladestrings:51
N msgid "Group Properties"
N msgstr "Gruppegenskaper"
 
G msgid "New _Group"
G msgstr "Ny _grupp"
 #: redhat-config-users.gladestrings:17 redhat-config-users.gladestrings:90
N msgid "User Name:"
N msgstr "AnvÀndarnamn:"
 
G msgid "New User"
G msgstr "Ny anvÀndare"
 #: ../src/userProperties.py:275
N msgid "Password is too short."
N msgstr "Lösenordet Àr för kort."
 
G msgid "Groups"
G msgstr "Grupper"
 #: ../src/userWindow.py:254
N msgid "Add to the existing group"
N msgstr "LĂ€gg till i den befintliga gruppen"
 
G msgid "User ID"
G msgstr "AnvÀndar-id"
 #: redhat-config-users.gladestrings:102
N msgid "UID:"
N msgstr "UID:"
 
G msgid "User Name"
G msgstr "AnvÀndarnamn"
 #: redhat-config-users.gladestrings:101
N msgid "Specify user ID manually"
N msgstr "Ange anvÀndar-id manuellt"
 
G msgid "Add to the 'users' group"
G msgstr "LĂ€gg till i gruppen \"users\""
 #: redhat-config-users.gladestrings:11
N msgid "GID:"
N msgstr "GID:"
 
G msgid "Account Info"
G msgstr "Kontoinformation"
 #: ../src/groupWindow.py:100
N msgid "A group with name '%s' already exists."
N msgstr "En grupp med namnet \"%s\" finns redan."
 
G msgid "Login Shell"
G msgstr "Inloggningsskal"
 #: redhat-config-users.gladestrings:78
N msgid "Reload"
N msgstr "LĂ€s om"
 
 #: ../src/userWindow.py:222
 msgid ""
N "Creating a user with a UID less than 500 is not recommended. Are you sure "
N "you want to do this?"
 msgstr ""
N "Att skapa en anvÀndare med ett UID som Àr lÀgre Àn 500 rekommenderas inte. "
N "Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill göra detta?"
 
G msgid "Group Users"
G msgstr "GruppanvÀndare"
 #: ../src/mainWindow.py:185
N msgid "Full Name"
N msgstr "FullstÀndigt namn"
 
G msgid "Group Name"
G msgstr "Gruppnamn"
 #: redhat-config-users.gladestrings:74 redhat-config-users.gladestrings:75
N msgid "Delete"
N msgstr "Ta bort"
 
G msgid "Edit properties"
G msgstr "Redigera egenskaper"
 #: redhat-config-users.gladestrings:63
N msgid "E_xit"
N msgstr "_Avsluta"
 
G msgid "_Help"
G msgstr "_HjÀlp"
 #: redhat-config-users.gladestrings:38
N msgid "Enable password expiration"
N msgstr "SlÄ pÄ tidsbegrÀnsning av lösenord"
N 
 #: redhat-config-users.gladestrings:96
N msgid "Create home directory"
N msgstr "Skapa hemkatalog"
N 
 #: ../src/mainWindow.py:145
N msgid "Error saving settings to %s"
N msgstr "Fel vid sparande av instÀllningar i %s"
N 
 #: redhat-config-users.gladestrings:19 redhat-config-users.gladestrings:92
N msgid "Password:"
N msgstr "Lösenord:"
N 
 #: redhat-config-users.gladestrings:20 redhat-config-users.gladestrings:93
N msgid "Confirm Password:"
N msgstr "BekrÀfta lösenord:"
 
 #: redhat-config-users.gladestrings:71
N msgid "Add Group"
N msgstr "LĂ€gg till grupp"
N 
 #: redhat-config-users.gladestrings:40
 
G msgid "   "
G msgstr "   "
 #: redhat-config-users.gladestrings:34
N msgid "User account is locked"
N msgstr "AnvÀndarkontot Àr lÄst"
 
G msgid "You cannot remove user '%s' from their primary group."
G msgstr "Du kan inte ta bort anvÀndaren \"%s\" frÄn dess huvudgrupp."
 #: redhat-config-users.gladestrings:55
N msgid "Select the users to join this group:"
N msgstr "VÀlj de anvÀndare som ska vara med i denna grupp:"
N 
 #: redhat-config-users.gladestrings:70
N msgid "New Group"
N msgstr "Ny grupp"
N 
 #: redhat-config-users.gladestrings:83
N msgid "Users"
N msgstr "AnvÀndare"
N 
 #: redhat-config-users.gladestrings:69
N msgid "Add User"
N msgstr "LÀgg till anvÀndare"
N 
 #: redhat-config-users.gladestrings:59
N msgid "New _User"
N msgstr "_Ny anvÀndare"
N 
 #~ msgid "label53"
 #~ msgstr "label53"
N 
 #~ msgid "label52"
 #~ msgstr "label52"

# Swedish messages for redhat-config-users.
# Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.21 2002/08/11 20:23:26 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-users\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-11 22:23+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.1\n"

#: ../src/groupProperties.py:142 ../src/mainWindow.py:622
msgid "You cannot remove user '%s' from their primary group."
msgstr "Du kan inte ta bort anvÀndaren \"%s\" frÄn dess huvudgrupp."

#: redhat-config-users.gladestrings:12
msgid "User Properties"
msgstr "AnvÀndaregenskaper"

#: redhat-config-users.gladestrings:43
msgid "Days before account inactive:"
msgstr "Dagar innan kontot görs inaktivt:"

#: redhat-config-users.gladestrings:66
msgid "_Help"
msgstr "_HjÀlp"

#: redhat-config-users.gladestrings:72
msgid "Edit properties"
msgstr "Redigera egenskaper"

#: ../src/mainWindow.py:205
msgid "Group Name"
msgstr "Gruppnamn"

#: redhat-config-users.gladestrings:56
msgid "Group Users"
msgstr "GruppanvÀndare"

#: redhat-config-users.gladestrings:37
msgid " "
msgstr " "

#: ../src/mainWindow.py:188
msgid "Login Shell"
msgstr "Inloggningsskal"

#: redhat-config-users.gladestrings:35
msgid "Account Info"
msgstr "Kontoinformation"

#: redhat-config-users.gladestrings:9 redhat-config-users.gladestrings:13
#: redhat-config-users.gladestrings:14 redhat-config-users.gladestrings:15
#: redhat-config-users.gladestrings:16 redhat-config-users.gladestrings:21
#: redhat-config-users.gladestrings:24 redhat-config-users.gladestrings:29
#: redhat-config-users.gladestrings:31 redhat-config-users.gladestrings:33
#: redhat-config-users.gladestrings:44 redhat-config-users.gladestrings:45
#: redhat-config-users.gladestrings:46 redhat-config-users.gladestrings:47
#: redhat-config-users.gladestrings:53 redhat-config-users.gladestrings:81
#: redhat-config-users.gladestrings:86 redhat-config-users.gladestrings:87
#: redhat-config-users.gladestrings:88 redhat-config-users.gladestrings:89
#: redhat-config-users.gladestrings:95 redhat-config-users.gladestrings:99
msgid "*"
msgstr "*"

#: ../src/userWindow.py:255
msgid "Add to the 'users' group"
msgstr "LĂ€gg till i gruppen \"users\""

#: ../src/mainWindow.py:176
msgid "User Name"
msgstr "AnvÀndarnamn"

#: ../src/mainWindow.py:179
msgid "User ID"
msgstr "AnvÀndar-id"

#: redhat-config-users.gladestrings:50 redhat-config-users.gladestrings:84
msgid "Groups"
msgstr "Grupper"

#: redhat-config-users.gladestrings:68
msgid "New User"
msgstr "Ny anvÀndare"

#: redhat-config-users.gladestrings:60
msgid "New _Group"
msgstr "Ny _grupp"

#: redhat-config-users.gladestrings:100
msgid "Create a private group for the user"
msgstr "Skapa en privat grupp för anvÀndaren"

#: redhat-config-users.gladestrings:23 redhat-config-users.gladestrings:98
msgid "Home Directory:"
msgstr "Hemkatalog:"

#: redhat-config-users.gladestrings:67
msgid "_Manual"
msgstr "_Manual"

#: ../src/userProperties.py:262 ../src/userWindow.py:163
msgid "Please enter a password for the user."
msgstr "Ange ett lösenord för anvÀndaren."

#: ../src/userProperties.py:288
msgid "Passwords do not match."
msgstr "Lösenorden stÀmmer inte överens."

#: redhat-config-users.gladestrings:26
msgid "Enable account expiration"
msgstr "SlÄ pÄ tidsbegrÀnsning av konto"

#: redhat-config-users.gladestrings:64
msgid "_Preferences"
msgstr "_InstÀllningar"

#: redhat-config-users.gladestrings:18 redhat-config-users.gladestrings:91
msgid "Full Name:"
msgstr "FullstÀndigt namn:"

#: redhat-config-users.gladestrings:28
msgid "Account expires on date:"
msgstr "Kontot gÄr ut den:"

#: redhat-config-users.gladestrings:79
msgid "Refresh"
msgstr "Uppdatera"

#: ../src/mainWindow.py:165
msgid "Logon Information Required"
msgstr "Inloggningsinformation krÀvs"

#: redhat-config-users.gladestrings:65
msgid "_Filter system users and groups"
msgstr "_Filtrera systemanvÀndare och systemgrupper"

# Knepigt
#: redhat-config-users.gladestrings:42
msgid "Days warning before change:"
msgstr "Dagar innan varning för Àndring:"

#: redhat-config-users.gladestrings:85
msgid "Create New User"
msgstr "Skapa ny anvÀndare"

#: ../src/mainWindow.py:191
msgid "Home Directory"
msgstr "Hemkatalog"

#: redhat-config-users.gladestrings:61
msgid "_Properties"
msgstr "_Egenskaper"

#: redhat-config-users.gladestrings:48
msgid "Password Info"
msgstr "Lösenordsinformation"

#: redhat-config-users.gladestrings:80
msgid "Search filter:"
msgstr "Sökfilter:"

#: redhat-config-users.gladestrings:76 redhat-config-users.gladestrings:77
msgid "Help"
msgstr "HjÀlp"

#: redhat-config-users.gladestrings:10
msgid "Specify group ID manually"
msgstr "Ange grupp-id manuellt"

#: redhat-config-users.gladestrings:25
msgid "User Data"
msgstr "AnvÀndardata"

#: redhat-config-users.gladestrings:49
msgid "Select the groups that the user will be a member of:"
msgstr "VÀlj de grupper som anvÀndaren ska vara medlem i:"

#: redhat-config-users.gladestrings:73
msgid "Properties"
msgstr "Egenskaper"

#: redhat-config-users.gladestrings:62
msgid "_Delete"
msgstr "_Ta bort"

#: ../src/userWindow.py:133
msgid "Please specify a user name"
msgstr "Ange ett anvÀndarnamn"

#: ../src/userWindow.py:189
msgid "The passwords do not match."
msgstr "Lösenorden stÀmmer inte överens."

#: redhat-config-users.gladestrings:54
msgid "Group Data"
msgstr "Gruppdata"

#: redhat-config-users.gladestrings:36
msgid "User last changed password on:"
msgstr "AnvÀndaren Àndrade lösenordet senast:"

#: ../src/userWindow.py:176
msgid "The password is too short."
msgstr "Lösenordet Àr för kort."

#: ../src/mainWindow.py:182
msgid "Primary Group"
msgstr "Huvudgrupp"

#: ../src/groupWindow.py:88
msgid "Please enter a group name."
msgstr "Ange ett gruppnamn."

#: redhat-config-users.gladestrings:97
msgid "  "
msgstr "  "

#: ../src/userWindow.py:145
msgid "An account with username '%s' already exists."
msgstr "Ett konto med anvÀndarnamnet \"%s\" finns redan."

#: redhat-config-users.gladestrings:57
msgid "Red Hat User Manager"
msgstr "Red Hats anvÀndarhanterare"

#: redhat-config-users.gladestrings:22 redhat-config-users.gladestrings:94
msgid "Login Shell:"
msgstr "Inloggningsskal:"

#: ../src/userWindow.py:250
msgid "A group with this name already exists. What would you like to do?"
msgstr "En grupp med detta namn finns redan. Vad vill du göra?"

#: redhat-config-users.gladestrings:7
msgid "Create New Group"
msgstr "Skapa ny grupp"

#: redhat-config-users.gladestrings:41
msgid "Days before change required:"
msgstr "Dagar innan en Àndring krÀvs:"

#: ../src/mainWindow.py:526
msgid ""
"This software is distributed under the GPL.Please Report bugs to Red Hat's "
"Bug TrackingSystem: http://bugzilla.redhat.com/"
msgstr ""
"Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel till Red Hats "
"felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"

#: redhat-config-users.gladestrings:27 redhat-config-users.gladestrings:39
msgid "   "
msgstr "   "

#: ../src/groupWindow.py:117
msgid ""
"Creating a group with a GID less than 500 is not recommended. Are you sure "
"you want to do this?"
msgstr ""
"Att skapa en grupp med ett GID som Ă€r lĂ€gre Ă€n 500 rekommenderas inte. Är du "
"sÀker pÄ att du vill göra detta?"

#: ../src/mainWindow.py:211
msgid "Group Members"
msgstr "Gruppmedlemmar"

#: ../src/mainWindow.py:208
msgid "Group ID"
msgstr "Grupp-id"

#: redhat-config-users.gladestrings:30 redhat-config-users.gladestrings:32
msgid "/"
msgstr "/"

#: redhat-config-users.gladestrings:8 redhat-config-users.gladestrings:52
msgid "Group Name:"
msgstr "Gruppnamn:"

#: redhat-config-users.gladestrings:82
msgid "Apply filter"
msgstr "TillÀmpa filter"

#: ../src/userProperties.py:110
msgid "Primary Group:"
msgstr "Huvudgrupp:"

#: ../src/userProperties.py:354
msgid "Please select at least one group for the user."
msgstr "VÀlj minst en grupp Ät anvÀndaren."

#: redhat-config-users.gladestrings:58
msgid "_Action"
msgstr "_ÅtgĂ€rd"

#: ../src/mainWindow.py:539 ../src/mainWindow.py:557
msgid "Help is not available."
msgstr "HjÀlp Àr inte tillgÀnglig."

#: redhat-config-users.gladestrings:51
msgid "Group Properties"
msgstr "Gruppegenskaper"

#: redhat-config-users.gladestrings:17 redhat-config-users.gladestrings:90
msgid "User Name:"
msgstr "AnvÀndarnamn:"

#: ../src/userProperties.py:275
msgid "Password is too short."
msgstr "Lösenordet Àr för kort."

#: ../src/userWindow.py:254
msgid "Add to the existing group"
msgstr "LĂ€gg till i den befintliga gruppen"

#: redhat-config-users.gladestrings:102
msgid "UID:"
msgstr "UID:"

#: redhat-config-users.gladestrings:101
msgid "Specify user ID manually"
msgstr "Ange anvÀndar-id manuellt"

#: redhat-config-users.gladestrings:11
msgid "GID:"
msgstr "GID:"

#: ../src/groupWindow.py:100
msgid "A group with name '%s' already exists."
msgstr "En grupp med namnet \"%s\" finns redan."

#: redhat-config-users.gladestrings:78
msgid "Reload"
msgstr "LĂ€s om"

#: ../src/userWindow.py:222
msgid ""
"Creating a user with a UID less than 500 is not recommended. Are you sure "
"you want to do this?"
msgstr ""
"Att skapa en anvÀndare med ett UID som Àr lÀgre Àn 500 rekommenderas inte. "
"Är du sĂ€ker pĂ„ att du vill göra detta?"

#: ../src/mainWindow.py:185
msgid "Full Name"
msgstr "FullstÀndigt namn"

#: redhat-config-users.gladestrings:74 redhat-config-users.gladestrings:75
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: redhat-config-users.gladestrings:63
msgid "E_xit"
msgstr "_Avsluta"

#: redhat-config-users.gladestrings:38
msgid "Enable password expiration"
msgstr "SlÄ pÄ tidsbegrÀnsning av lösenord"

#: redhat-config-users.gladestrings:96
msgid "Create home directory"
msgstr "Skapa hemkatalog"

#: ../src/mainWindow.py:145
msgid "Error saving settings to %s"
msgstr "Fel vid sparande av instÀllningar i %s"

#: redhat-config-users.gladestrings:19 redhat-config-users.gladestrings:92
msgid "Password:"
msgstr "Lösenord:"

#: redhat-config-users.gladestrings:20 redhat-config-users.gladestrings:93
msgid "Confirm Password:"
msgstr "BekrÀfta lösenord:"

#: redhat-config-users.gladestrings:71
msgid "Add Group"
msgstr "LĂ€gg till grupp"

#: redhat-config-users.gladestrings:40
msgid "Days before change allowed:"
msgstr "Dagar innan Àndring tillÄts:"

#: redhat-config-users.gladestrings:34
msgid "User account is locked"
msgstr "AnvÀndarkontot Àr lÄst"

#: redhat-config-users.gladestrings:55
msgid "Select the users to join this group:"
msgstr "VÀlj de anvÀndare som ska vara med i denna grupp:"

#: redhat-config-users.gladestrings:70
msgid "New Group"
msgstr "Ny grupp"

#: redhat-config-users.gladestrings:83
msgid "Users"
msgstr "AnvÀndare"

#: redhat-config-users.gladestrings:69
msgid "Add User"
msgstr "LÀgg till anvÀndare"

#: redhat-config-users.gladestrings:59
msgid "New _User"
msgstr "_Ny anvÀndare"

#~ msgid "label53"
#~ msgstr "label53"

#~ msgid "label52"
#~ msgstr "label52"

#~ msgid "_Edit"
#~ msgstr "_Redigera"

#~ msgid "Preferences"
#~ msgstr "InstÀllningar"

#~ msgid "Filter by:"
#~ msgstr "Filtrera efter:"

#~ msgid "About"
#~ msgstr "Om"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.