Re: redhat-config-proc (Red Hat)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-13 20:27:58

tis 2002-08-13 klockan 19.56 skrev Christian Rose:
> HÀr Àr en ny översÀttning, redhat-config-proc. Ta hemskt gÀrna en titt.
> Hela filen finns Àven pÄ
> http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-proc.sv.po.

Funkar bÀttre om man kommer ihÄg att bifoga.


Christian


# Swedish messages for redhat-config-proc.
# Copyright (C) 2001, 2002 Christian Rose <menthos@menthos.com>.
#
# $Id: sv.po,v 1.3 2002/08/06 19:57:42 menthos Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: redhat-config-proc\n"
"POT-Creation-Date: 2002-08-06 17:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-06 21:57+0200\n"
"Last-Translator: Christian Rose <menthos@menthos.com>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Generated-By: pygettext.py 1.1\n"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/about.c:16
msgid ""
"redhat-config-proc\n"
"Version "
msgstr ""
"redhat-config-proc\n"
"Version "

#: sysctlconfig/GUI/GTK/about.c:17
msgid ""
"\n"
"Ripped of Powertweak to set /etc/sysctl.conf"
msgstr ""
"\n"
"Rippad av Powertweak för att stÀlla in /etc/sysctl.conf"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/about.c:19
msgid "About"
msgstr "Om"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/menus.c:34
msgid "/_File"
msgstr "/_Arkiv"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/menus.c:35
msgid "/File/tearoff1"
msgstr "/Arkiv/avt1"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/menus.c:36
msgid "/File/E_xit"
msgstr "/Arkiv/_Avsluta"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/menus.c:38
msgid "/_Help"
msgstr "/_HjÀlp"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/menus.c:39
msgid "/Help/_About"
msgstr "/HjÀlp/_Om"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/gsysctlconfig.c:41 redhat-config-proc.desktop.in.h:1
msgid "Kernel Tuning"
msgstr "KĂ€rnanpassning"

#. Frame for the tree & scrollbar to go inside.
#: sysctlconfig/GUI/GTK/create-GUI.c:137
msgid "System."
msgstr "System."

msgid "System"
msgstr "System"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/create-GUI.c:150
msgid "Sysctlconfig"
msgstr "Sysctlconfig"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/create-GUI.c:151
msgid "Sysctlconfig version: "
msgstr "Sysctlconfig-version: "

#. Create buttons.
#: sysctlconfig/GUI/GTK/create-GUI.c:168
msgid "Activate saved configuration"
msgstr "Aktivera sparad konfiguration"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/create-GUI.c:169
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: sysctlconfig/GUI/GTK/create-GUI.c:170
msgid "Quit"
msgstr "Avsluta"

#: redhat-config-proc.desktop.in.h:2
msgid "Tweak kernel parameters"
msgstr "Anpassa kÀrnparametrar"

#~ msgid ""
#~ "redhat-config-network-cmd - Python network configuration commandline "
#~ "tool\n"
#~ "\n"
#~ "Usage: redhat-config-network-cmd -p --profile <profile>"
#~ msgstr ""
#~ "redhat-config-network-cmd - Kommandoradsverktyg för "
#~ "nÀtverkskonfiguration,\n"
#~ "              skrivet i Python\n"
#~ "\n"
#~ "AnvÀndning: redhat-config-network-cmd -p --profile <profil>"

#~ msgid "Please restart %s with root permissions!"
#~ msgstr "Starta om %s med rootrÀttigheter!"

#~ msgid "Common"
#~ msgstr "Gemensamt"

#~ msgid "Do you want to save your changes?"
#~ msgstr "Vill du spara dina Àndringar?"

#~ msgid "The Loopback device can not be edited!"
#~ msgstr "Loopback-enheten kan inte redigeras!"

#~ msgid "This device can not be edited with this tool!"
#~ msgstr "Denna enhet kan inte redigeras med detta verktyg!"

#~ msgid "The Loopback device can not be removed!"
#~ msgstr "Loopback-enheten kan inte tas bort!"

#~ msgid "Do you really want to delete device \"%s\"?"
#~ msgstr "Vill du verkligen ta bort enheten \"%s\"?"

#~ msgid "You have made some changes in your configuration."
#~ msgstr "Du har gjort en del Àndringar i din konfiguration."

#~ msgid "To activate the network device %s, the changes have to be saved."
#~ msgstr "För att aktivera nÀtverksenheten %s mÄste Àndringarna sparas."

#~ msgid "Do you want to continue?"
#~ msgstr "Vill du fortsÀtta?"

#~ msgid "Network device activating..."
#~ msgstr "NĂ€tverksenhet aktiveras..."

#~ msgid "Activating network device %s, please wait..."
#~ msgstr "Aktiverar nÀtverksenheten %s, var vÀnlig vÀnta..."

#~ msgid "To be rewritten!"
#~ msgstr "Att skrivas om!"

#~ msgid "The Loopback device can not be disabled!"
#~ msgstr "Loopback-enheten kan inte inaktiveras!"

#~ msgid "The name may only contain letters and digits!"
#~ msgstr "Namnet fÄr endast innehÄlla bokstÀver och siffror!"

#~ msgid "The profile can't be named \"%s\"!"
#~ msgstr "Profilen kan inte döpas till \"%s\"!"

#~ msgid "The profile name already exists!"
#~ msgstr "Profilnamnet finns redan!"

#~ msgid "The \"default\" profile can't be renamed!"
#~ msgstr "Namnet pÄ \"default\"-profilen kan inte Àndras!"

#~ msgid "The \"default\" Profile can not be deleted!"
#~ msgstr "\"default\"-profilen kan inte tas bort!"

#~ msgid "Do you really want to delete profile \"%s\"?"
#~ msgstr "Vill du verkligen ta bort profilen \"%s\"?"

#~ msgid "Do you really want to delete \"%s\"?"
#~ msgstr "Vill du verkligen ta bort \"%s\"?"

#~ msgid "xDSL connection"
#~ msgstr "xDSL-anslutning"

#~ msgid ""
#~ "Create an xDSL connection. This is a connection that uses one of several "
#~ "types of broadband connections collective known as Digital Subscriber "
#~ "Lines. This list includes ADSL (Asymmetric, faster downloads than "
#~ "uploads), IDSL (over an ISDN line for distance), SDSL (Symmetric, "
#~ "downloads and uploads at the same speed), and several others. These "
#~ "types of connections are common in the United States, and are gaining "
#~ "acceptance elsewhere. Speeds vary according to the technology used, but "
#~ "generally range from 144kbps to 1.0Mbps."
#~ msgstr ""
#~ "Skapa en xDSL-anslutning. Detta Àr en anslutning som anvÀnder en av flera "
#~ "typer av bredbandsanslutningar som gemensamt kallas Digital Subscriber "
#~ "Line (DSL). Denna lista inkluderar ADSL (asymmetrisk, det gÄr snabbare "
#~ "att hÀmta Àn att skicka), IDSL (över en ISDN-lina för möjlighet till "
#~ "större avstÄnd), SDSL (symmetrisk, det gÄr lika snabbt att hÀmta och "
#~ "skicka), och Ätskilliga andra. Dessa typer av anslutningar, sÀrskilt "
#~ "ADSL, Àr vanliga i Sverige, och vinner mark Àven pÄ andra platser. "
#~ "Hastigheten varierar med den teknik som anvÀnds, men brukar i allmÀnhet "
#~ "vara mellan 144 kb/s och 1,0 Mb/s."

#~ msgid "You have selected the following information:"
#~ msgstr "Du har valt följande information:"

#~ msgid "Ethernet Device:"
#~ msgstr "Ethernetenhet:"

#~ msgid "Provider Name:"
#~ msgstr "Namn pÄ leverantör:"

#~ msgid "Login Name:"
#~ msgstr "Inloggningsnamn:"

#~ msgid "Hardware:"
#~ msgstr "HĂ„rdvara:"

#~ msgid "Phone Number:"
#~ msgstr "Telefonnummer:"

#~ msgid "Unknown"
#~ msgstr "OkÀnd"

#~ msgid "ISDN connection"
#~ msgstr "ISDN-anslutning"

#~ msgid ""
#~ "Create a new ISDN connection. This is a connection that uses an "
#~ "Integrated Services Digital Network line to dial into to your Internet "
#~ "Service Provider. This type of technology requires a special phone line "
#~ "to be installed by your telephone company. It also requires a device "
#~ "known as a Terminal Adapter(TA) to terminate the ISDN connection from "
#~ "your ISP. This type of connection is popular in Europe and several other "
#~ "technologically advanced regions. It is available but uncommon in the "
#~ "USA. Speeds range from 64kbps to 128kbps."
#~ msgstr ""
#~ "Skapa en ny ISDN-anslutning. Detta Àr en anslutning som anvÀnder "
#~ "Integrated Services Digital Network-linje (ISDN) för att ringa till din "
#~ "Internetleverantör. Denna typ av teknik krÀver att en speciell telelinje "
#~ "installeras av ditt telebolag. Det krÀvs ocksÄ att en enhet som kallas "
#~ "terminaladapter (TA) installeras för att terminera ISDN-anslutningen frÄn "
#~ "din ISP. Denna typ av anslutning Àr vanlig i Sverige och övriga Europa "
#~ "och finns Àven i andra regioner. Hastigheter Àr mellan 64 kb/s och 128 kb/"
#~ "s."

#~ msgid "Modem connection"
#~ msgstr "Modemanslutning"

#~ msgid ""
#~ "Create a new Modem connection. This is a connection that uses a serial "
#~ "analog modem to dial into to your Internet Service Provider. These modems "
#~ "use sound over a normal copper telephone line to transmit data. These "
#~ "types of connections are available just about anywhere in the world where "
#~ "there is a phone system."
#~ msgstr ""
#~ "Skapa en ny modemanslutning. Detta Àr en anslutning som anvÀnder ett "
#~ "seriellt, analogt modem för att ringa till din Internetleverantör. Dessa "
#~ "modem anvÀnder ljud över en vanlig kopparkabel för att överföra data. "
#~ "Dessa typer av anslutningar finns sÄ gott som överallt i vÀrlden dÀr det "
#~ "finns ett telefonsystem."

#~ msgid "Modem probing..."
#~ msgstr "Undersöker modem..."

#~ msgid "Probing for Modems, please wait..."
#~ msgstr "Letar efter modem, var vÀnlig vÀnta..."

#~ msgid "No modem was found on your system."
#~ msgstr "Inget modem hittades pÄ ditt system."

#~ msgid "Generic Modem"
#~ msgstr "AllmÀnt modem"

#~ msgid "Off"
#~ msgstr "Av"

#~ msgid "Low"
#~ msgstr "LĂ„g"

#~ msgid "Medium"
#~ msgstr "Mellan"

#~ msgid "High"
#~ msgstr "Hög"

#~ msgid "Very High"
#~ msgstr "Mycket hög"

#~ msgid "None - Server Mode"
#~ msgstr "Ingen - serverlÀge"

#~ msgid " (dynamic)"
#~ msgstr " (dynamisk)"

#~ msgid "Server Mode"
#~ msgstr "ServerlÀge"

#~ msgid "(own choice)"
#~ msgstr "(eget val)"

#~ msgid "IP Address of Tunnel Device: "
#~ msgstr "IP-adress för tunnlingsenhet: "

#~ msgid "Local Port: "
#~ msgstr "Lokal port: "

#~ msgid "Remote Peer Address: "
#~ msgstr "FjÀrradress: "

#~ msgid "Remote Virtual Address: "
#~ msgstr "Virtuell fjÀrradress: "

#~ msgid "Local Virtual Address: "
#~ msgstr "Lokal virtuell adress: "

#~ msgid "Secret Key: "
#~ msgstr "Hemlig nyckel: "

#~ msgid "CTC Device"
#~ msgstr "CTC-enhet"

#~ msgid "IUCV Device"
#~ msgstr "IUCV-enhet"

#~ msgid "Dialup Configuration"
#~ msgstr "Uppringningskonfiguration"

#~ msgid "ISDN Dialup Configuration"
#~ msgstr "Konfiguration av ISDN-uppringning"

#~ msgid "in"
#~ msgstr "inne"

#~ msgid "raw IP"
#~ msgstr "rÄ IP"

#~ msgid "sync PPP"
#~ msgstr "sync-PPP"

#~ msgid "pap"
#~ msgstr "pap"

#~ msgid "chap"
#~ msgstr "chap"

#~ msgid "chap+pap"
#~ msgstr "chap+pap"

#~ msgid "none"
#~ msgstr "inget"

#~ msgid "Modem Dialup Configuration"
#~ msgstr "Konfiguration av modemuppringning"

#~ msgid "Exception Occured"
#~ msgstr "Ett undantag intrÀffade"

#~ msgid "Debug"
#~ msgstr "Felsök"

#~ msgid "Save to file"
#~ msgstr "Spara till fil"

#~ msgid ""
#~ "An unhandled exception has occured. This is most likely a bug. Please "
#~ "save the crash dump and file a detailed bug report against redhat-config-"
#~ "network at https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/"
#~ msgstr ""
#~ "Ett undantag som inte hanteras har intrÀffat. Detta Àr med största "
#~ "sannolikhet ett fel. Spara kraschdumpen och rapportera sedan en "
#~ "detaljerad felrapport i komponenten redhat-config-network pÄ http://"
#~ "bugzilla.redhat.com/bugzilla/"

#~ msgid "Select a file:"
#~ msgstr "VĂ€lj en fil:"

#~ msgid "Exception Occurred"
#~ msgstr "Ett undantag intrÀffade"

#~ msgid "Please specify a file to save the dump"
#~ msgstr "Ange en fil att spara dumpen i"

#~ msgid "Failed to write to file %s."
#~ msgstr "Misslyckades med att skriva filen %s."

#~ msgid ""
#~ "The application's state has been successfully\n"
#~ "written to the file '%s'."
#~ msgstr ""
#~ "Programmets tillstÄnd har framgÄngsrikt skrivits\n"
#~ "till filen \"%s\"."

#~ msgid "Ethernet connection"
#~ msgstr "Ethernetanslutning"

#~ msgid "Create a new ethernet connection."
#~ msgstr "Skapa en ny ethernetanslutning."

#~ msgid "Other Ethernet Card"
#~ msgstr "Annat ethernetkort"

#~ msgid "Device:"
#~ msgstr "Enhet:"

#~ msgid "Address:"
#~ msgstr "Adress:"

#~ msgid "Subnet Mask:"
#~ msgstr "SubnÀtmask:"

#~ msgid "Default Gateway Address:"
#~ msgstr "Standard-gatewayadress:"

#~ msgid "Automatically obtain IP address settings with:"
#~ msgstr "FÄ automatiskt instÀllningar för IP-adress med:"

#~ msgid "%s connection"
#~ msgstr "%s-anslutning"

#~ msgid "Create a new %s connection."
#~ msgstr "Skapa en ny %s-anslutning."

#~ msgid "This wizard still has to be written."
#~ msgstr "Denna guide mÄste fortfarande skrivas."

#~ msgid "Press Finish to get the standard configuration dialog."
#~ msgstr ""
#~ "Tryck Slutför för att komma till den vanliga konfigurationsdialogen."

#~ msgid "Then, at first, enter the nickname for the device."
#~ msgstr "Ange sedan först kortnamnet för enheten."

#~ msgid "CIPE (VPN) connection"
#~ msgstr "CIPE-anslutning (VPN)"

#~ msgid "Create a new virtual private network connection with CIPE."
#~ msgstr "Skapa en ny anslutning till ett virtuellt privat nÀtverk med CIPE."

#~ msgid "Tunnel through Device:"
#~ msgstr "Tunnla genom enhet:"

#~ msgid "Local Port:"
#~ msgstr "Lokal port:"

#~ msgid "Remote Peer Address:"
#~ msgstr "FjÀrradress:"

#~ msgid "Auto"
#~ msgstr "Automatisk"

#~ msgid "Remote Peer Port:"
#~ msgstr "FjÀrrport:"

#~ msgid "Remote Virtual Address:"
#~ msgstr "Virtuell fjÀrradress:"

#~ msgid "Local Virtual Address:"
#~ msgstr "Lokal virtuell adress:"

#~ msgid ""
#~ "You must enter a secret key \n"
#~ "or generate one"
#~ msgstr ""
#~ "Du mÄste ange en hemlig nyckel\n"
#~ "eller skapa en"

#~ msgid "Wireless connection"
#~ msgstr "TrÄdlös anslutning"

#~ msgid "Create a new wireless connection."
#~ msgstr "Skapa en ny trÄdlös anslutning."

#~ msgid "Other Wireless Card"
#~ msgstr "Annat trÄdlöst kort"

#~ msgid "Mode: "
#~ msgstr "LĂ€ge: "

#~ msgid "ESSID (Network ID):"
#~ msgstr "ESSID (nÀtverksid):"

#~ msgid "Channel: "
#~ msgstr "Kanal: "

#~ msgid "Transmit Rate: "
#~ msgstr "SĂ€ndningshastighet: "

#~ msgid "Key: "
#~ msgstr "Nyckel: "

#~ msgid "Token Ring connection"
#~ msgstr "Token Ring-anslutning"

#~ msgid "Create a new Token Ring connection."
#~ msgstr "Skapa en ny Token Ring-anslutning."

#~ msgid "Other Tokenring Card"
#~ msgstr "Annat Token Ring-kort"

#~ msgid ""
#~ "May I change\n"
#~ "%s\n"
#~ "from mode %o to %o?"
#~ msgstr ""
#~ "Kan jag Àndra\n"
#~ "%s\n"
#~ "frÄn lÀge %o till %o?"

#~ msgid "Device type not specified"
#~ msgstr "Enhetstyp Àr inte angiven"

#~ msgid "%s, Device not specified or alias not a number!"
#~ msgstr "%s, enhet inte angiven eller aliaset inte ett tal!"

#~ msgid "Static routes file %s is invalid"
#~ msgstr "Statiska vÀgfilen %s Àr ogiltig"

#~ msgid "Error loading Device %s!\n"
#~ msgstr "Fel vid inlÀsning av enheten %s!\n"

#~ msgid "Error opening/writing %s: %s!"
#~ msgstr "Fel vid öppnande/skrivande av %s: %s!"

#~ msgid "auto"
#~ msgstr "automatisk"

#~ msgid "manual"
#~ msgstr "manuell"

#~ msgid "None"
#~ msgstr "Ingen"

#~ msgid "Afghanistan"
#~ msgstr "Afghanistan"

#~ msgid "Albania"
#~ msgstr "Albanien"

#~ msgid "Algeria"
#~ msgstr "Algeriet"

#~ msgid "American Samoa"
#~ msgstr "Samoa"

#~ msgid "Andorra"
#~ msgstr "Andorra"

#~ msgid "Argentina"
#~ msgstr "Argentina"

#~ msgid "Australia"
#~ msgstr "Australien"

#~ msgid "Austria"
#~ msgstr "Österrike"

#~ msgid "Belgium"
#~ msgstr "Belgien"

#~ msgid "Bosnia and Hercegovina"
#~ msgstr "Bosnien och Hercegovina"

#~ msgid "Brazil"
#~ msgstr "Brasilien"

#~ msgid "British Virgin Islands"
#~ msgstr "Brittiska Jungfruöarna"

#~ msgid "Bulgaria"
#~ msgstr "Bulgarien"

#~ msgid "Canada"
#~ msgstr "Kanada"

#~ msgid "Central African Republic"
#~ msgstr "Centralafrikanska republiken"

#~ msgid "Chile"
#~ msgstr "Chile"

#~ msgid "China"
#~ msgstr "Kina"

#~ msgid "Colombia"
#~ msgstr "Colombia"

#~ msgid "Croatia"
#~ msgstr "Kroatien"

#~ msgid "Cuba"
#~ msgstr "Kuba"

#~ msgid "Czech Republic"
#~ msgstr "Tjeckien"

#~ msgid "Denmark"
#~ msgstr "Danmark"

#~ msgid "Finland"
#~ msgstr "Finland"

#~ msgid "France"
#~ msgstr "Frankrike"

#~ msgid "Germany"
#~ msgstr "Tyskland"

#~ msgid "Greece"
#~ msgstr "Grekland"

#~ msgid "Hong Kong"
#~ msgstr "Hong Kong"

#~ msgid "Hungary"
#~ msgstr "Ungern"

#~ msgid "Iceland"
#~ msgstr "Island"

#~ msgid "India"
#~ msgstr "Indien"

#~ msgid "Indonesia"
#~ msgstr "Indonesien"

#~ msgid "Ireland"
#~ msgstr "Irland"

#~ msgid "Israel"
#~ msgstr "Israel"

#~ msgid "Italy"
#~ msgstr "Italien"

#~ msgid "Japan"
#~ msgstr "Japan"

#~ msgid "Korea North"
#~ msgstr "Nordkorea"

#~ msgid "Korea Republic"
#~ msgstr "Republiken Korea"

#~ msgid "Malaysia"
#~ msgstr "Malaysia"

#~ msgid "Luxembourg"
#~ msgstr "Luxemburg"

#~ msgid "Mexico"
#~ msgstr "Mexiko"

#~ msgid "Netherlands"
#~ msgstr "NederlÀnderna"

#~ msgid "New Zealand"
#~ msgstr "Nya Zeeland"

#~ msgid "Norway"
#~ msgstr "Norge"

#~ msgid "Philippines"
#~ msgstr "Filippinerna"

#~ msgid "Romania"
#~ msgstr "RumÀnien"

#~ msgid "Singapore"
#~ msgstr "Singapore"

#~ msgid "Slovakia"
#~ msgstr "Slovakien"

#~ msgid "Spain"
#~ msgstr "Spanien"

#~ msgid "Sweden"
#~ msgstr "Sverige"

#~ msgid "Switzerland"
#~ msgstr "Schweiz"

#~ msgid "Taiwan"
#~ msgstr "Taiwan"

#~ msgid "Thailand"
#~ msgstr "Thailand"

#~ msgid "Turkey"
#~ msgstr "Turkiet"

#~ msgid "Ukraine"
#~ msgstr "Ukraina"

#~ msgid "United Kingdom"
#~ msgstr "Storbritannien"

#~ msgid "United States of America"
#~ msgstr "USA"

#~ msgid "Vietnam"
#~ msgstr "Vietnam"

#~ msgid "Yugoslavia"
#~ msgstr "Jugoslavien"

#~ msgid ""
#~ "%s has an alias to module %s in modules.conf,\n"
#~ "instead of currently loaded module %s!"
#~ msgstr ""
#~ "%s har ett alias till modulen %s i modules.conf,\n"
#~ "istÀllet för den för tillfÀllet inlÀsta modulen %s!"

#~ msgid "Device %s uses the same Hardware Device \"%s\" like %s!\n"
#~ msgstr "Enheten %s anvÀnder samma hÄrdvaruenhet \"%s\" som %s!\n"

#~ msgid ""
#~ "Please select another Hardware Device or \n"
#~ "activate only one of them."
#~ msgstr ""
#~ "VÀlj en annan hÄrdvaruenhet eller\n"
#~ "aktivera bara en av dem."

#~ msgid "Hardware (CRTSCTS)"
#~ msgstr "HĂ„rdvara (CRTSCTS)"

#~ msgid "Software (XON/XOFF)"
#~ msgstr "Programvara (XON/XOFF)"

#~ msgid "Error removing %s: %s!"
#~ msgstr "Fel vid borttagning av %s: %s!"

#~ msgid ""
#~ "Error linking %s\n"
#~ "to\n"
#~ "%s: %s!"
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid lÀnkning av %s\n"
#~ "till\n"
#~ "%s: %s!"

#~ msgid ""
#~ "Error renaming\n"
#~ "%s\n"
#~ "to\n"
#~ "%s: %s!"
#~ msgstr ""
#~ "Fel vid namnbyte av\n"
#~ "%s\n"
#~ "till\n"
#~ "%s: %s!"

#~ msgid "Active"
#~ msgstr "Aktiv"

#~ msgid "Inactive"
#~ msgstr "Inaktiv"

#~ msgid "Cannot activate network device %s"
#~ msgstr "Kan inte aktivera nÀtverksenheten %s"

#~ msgid "Cannot deactivate network device %s"
#~ msgstr "Kan inte inaktivera nÀtverksenheten %s"

#~ msgid "Cannot show status of network device %s"
#~ msgstr "Kan inte visa status för nÀtverksenhet %s"

#~ msgid "Cannot monitor status of network device %s"
#~ msgstr "Kan inte övervaka status för nÀtverksenhet %s"

#~ msgid "What do you want to configure?"
#~ msgstr "Vad vill du konfigurera?"

#~ msgid "Configure"
#~ msgstr "Konfigurera"

#~ msgid "Exit"
#~ msgstr "Avsluta"

#~ msgid "Network Configuration"
#~ msgstr "NĂ€tverkskonfiguration"

#~ msgid "Name"
#~ msgstr "Namn"

#~ msgid "Device"
#~ msgstr "Enhet"

#~ msgid "Use DHCP"
#~ msgstr "AnvÀnd DHCP"

#~ msgid "Static IP"
#~ msgstr "Statiskt IP"

#~ msgid "Netmask"
#~ msgstr "NĂ€tmask"

#~ msgid "Default gateway IP"
#~ msgstr "IP för standardgateway"

#~ msgid "Ok"
#~ msgstr "OK"

#~ msgid "Cancel"
#~ msgstr "Avbryt"

#~ msgid "Ethernet Configuration"
#~ msgstr "Ethernetkonfiguration"

#~ msgid "ISP Phonenumber"
#~ msgstr "Telefonnummer till Internetleverantör"

#~ msgid "ISP Login"
#~ msgstr "Inloggning hos Internetleverantör"

#~ msgid "ISP Password"
#~ msgstr "Lösenord till Internetleverantör"

#~ msgid "Modem Initstring"
#~ msgstr "StrÀng för modeminitiering"

#~ msgid "Modem Configuration"
#~ msgstr "Modemkonfiguration"

#~ msgid "MSN"
#~ msgstr "MSN"

#~ msgid "ISDN Configuration"
#~ msgstr "ISDN-konfiguration"

#~ msgid ""
#~ "This software is distributed under the GPL. Please Report bugs to Red "
#~ "Hat's Bug Tracking System: http://bugzilla.redhat.com/"
#~ msgstr ""
#~ "Denna programvara distribueras under GPL. Rapportera fel i Red Hats "
#~ "felrapporteringssystem: http://bugzilla.redhat.com/"

#~ msgid "Configure network devices and connections"
#~ msgstr "Konfigurera nÀtverksenheter och nÀtverksanslutningar"

#~ msgid "Network"
#~ msgstr "NĂ€tverk"

#~ msgid "*"
#~ msgstr "*"

#~ msgid "Ac_tivate"
#~ msgstr "Ak_tivera"

#~ msgid "Active Profile"
#~ msgstr "Aktiv profil"

#~ msgid "Aliases"
#~ msgstr "Alias"

#~ msgid "DNS"
#~ msgstr "DNS"

#~ msgid "DNS Search Path"
#~ msgstr "SökvÀg för DNS-sökning"

#~ msgid "Deact_ivate"
#~ msgstr "Inakt_ivera"

#~ msgid "Description"
#~ msgstr "Beskrivning"

#~ msgid "Devices"
#~ msgstr "Enheter"

#~ msgid "Do_main:"
#~ msgstr "Do_mÀn:"

#~ msgid "Domain Name"
#~ msgstr "DomÀnnamn"

#~ msgid "Hardware"
#~ msgstr "HĂ„rdvara"

#~ msgid "Hosts"
#~ msgstr "VĂ€rdar"

#~ msgid "IP"
#~ msgstr "IP"

#~ msgid "New Profile"
#~ msgstr "Ny profil"

#~ msgid "Nickname"
#~ msgstr "Kortnamn"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the name for the profile.\n"
#~ "The name may only contain letters and digits."
#~ msgstr ""
#~ "Ange namnet pÄ profilen.\n"
#~ "Namnet fÄr endast innehÄlla siffror och bokstÀver."

#~ msgid "Profile"
#~ msgstr "Profil"

#~ msgid "Remo_ve"
#~ msgstr "Ta _bort"

#~ msgid "Search D_omain:"
#~ msgstr "Sök i d_omÀn:"

#~ msgid "Status"
#~ msgstr "Status"

#~ msgid "Type"
#~ msgstr "Typ"

#~ msgid ""
#~ "You may configure network devices associated with physical hardware "
#~ "here. Multiple logical devices can be associated with a single piece of "
#~ "hardware."
#~ msgstr ""
#~ "HÀr kan du konfigurera nÀtverksenheter som Àr associerade med fysisk "
#~ "hÄrdvara. Flera logiska enheter kan associeras med en enstaka "
#~ "hÄrdvaruenhet."

#~ msgid ""
#~ "You may configure network hardware physically attached to the computer "
#~ "here."
#~ msgstr ""
#~ "HÀr kan du konfigurera nÀtverkshÄrdvara som Àr fysiskt ansluten till din "
#~ "dator."

#~ msgid ""
#~ "You may specify static computer hostname to IP address mappings here. If "
#~ "DNS is in use, these settings will take precedence over any information "
#~ "it may provide."
#~ msgstr ""
#~ "HÀr kan du ange statiska vÀrdnamn till IP-mappningar. Dessa instÀllningar "
#~ "kommer att ha högre prioritet Àn information i en eventuell DNS."

#~ msgid "_Add"
#~ msgstr "_LĂ€gg till"

#~ msgid "_Add..."
#~ msgstr "_LĂ€gg till..."

#~ msgid "_Copy"
#~ msgstr "_Kopiera"

#~ msgid "_Delete"
#~ msgstr "_Ta bort"

#~ msgid "_Edit..."
#~ msgstr "_Redigera..."

#~ msgid "_Hostname:"
#~ msgstr "_VĂ€rdnamn:"

#~ msgid "_Monitor"
#~ msgstr "_Övervaka"

#~ msgid "_New..."
#~ msgstr "_Ny..."

#~ msgid "_Primary DNS:"
#~ msgstr "_PrimÀr DNS:"

#~ msgid "_Rename..."
#~ msgstr "_Byt namn..."

#~ msgid "_Secondary DNS:"
#~ msgstr "_SekundÀr DNS:"

#~ msgid "_Tertiary DNS:"
#~ msgstr "_TertiÀr DNS:"

#~ msgid "Info"
#~ msgstr "Information"

#~ msgid "Network Device Control"
#~ msgstr "NĂ€tverksenhetsstyrning"

#~ msgid "The following network interfaces are configured on the system."
#~ msgstr "Följande nÀtverksgrÀnssnitt Àr konfigurerade pÄ systemet."

#~ msgid "_Activate"
#~ msgstr "_Aktivera"

#~ msgid "_Configure..."
#~ msgstr "_Konfigurera..."

#~ msgid "_Deactivate"
#~ msgstr "_Inaktivera"

#~ msgid "_Monitor..."
#~ msgstr "_Övervaka..."

#~ msgid "click to bring up the interface"
#~ msgstr "klicka för att starta upp grÀnssnittet"

#~ msgid "click to configure the interface"
#~ msgstr "klicka för att konfigurera grÀnssnittet"

#~ msgid "click to get infos"
#~ msgstr "klicka för att fÄ information"

#~ msgid "click to monitor the interface"
#~ msgstr "klicka för att övervaka grÀnssnittet"

#~ msgid "click to shutdown the interface"
#~ msgstr "klicka för att stÀnga ner grÀnssnittet"

#~ msgid "Configure DSL connection"
#~ msgstr "Konfigurera DSL-anslutning"

#~ msgid "Create DSL connection"
#~ msgstr "Skapa DSL-anslutning"

#~ msgid "Enter the login name for this account."
#~ msgstr "Ange inloggningsnamnet för detta konto."

#~ msgid "Enter the login name, that your ISP gave you here."
#~ msgstr "Ange inloggningsnamnet som din Internetleverantör har gett dig hÀr."

#~ msgid ""
#~ "Enter the name of this configuration, usually just the name of your ISP."
#~ msgstr ""
#~ "Ange namnet pÄ denna konfiguration, vanligtvis bara namnet pÄ din "
#~ "Internetleverantör."

#~ msgid "Enter the password for this account."
#~ msgstr "Ange lösenordet för detta konto."

#~ msgid ""
#~ "Enter the password for your account. If you do not know it, please "
#~ "contact your ISP."
#~ msgstr ""
#~ "Ange lösenordet för ditt konto. Om du inte kÀnner till det bör du "
#~ "kontakta din Internetleverantör."

#~ msgid "Enter the provider name for this account."
#~ msgstr "Ange leverantörsnamnet för detta konto."

#~ msgid "Ethernet _Device:"
#~ msgstr "Ethernet_enhet:"

#~ msgid "Pass_word:"
#~ msgstr "_Lösenord:"

#~ msgid "Select the ethernet device connected to the DSL modem."
#~ msgstr "VÀlj den Ethernetenhet som Àr ansluten till DSL-modemet."

#~ msgid "Select the ethernet device for this account."
#~ msgstr "VÀlj Ethernetenheten för detta konto."

#~ msgid "_Login Name:"
#~ msgstr "_Inloggningsnamn:"

#~ msgid "_Provider Name:"
#~ msgstr "Namn pÄ _leverantör:"

#~ msgid "Configuration for your remote partner"
#~ msgstr "Konfiguration för din fjÀrrpartner"

#~ msgid "Configure Tunnel"
#~ msgstr "Konfigurera tunnel"

#~ msgid "Create Cipe Connection"
#~ msgstr "Skapa Cipe-anslutning"

#~ msgid "Lo_cal Virtual Address:"
#~ msgstr "Lo_kal virtuell adress:"

#~ msgid "New Interface"
#~ msgstr "Nytt grÀnssnitt"

#~ msgid "Remote Peer P_ort:"
#~ msgstr "FjÀrrp_ort:"

#~ msgid "Remote _Virtual Address:"
#~ msgstr "_Virtuell fjÀrradress:"

#~ msgid "_Device:"
#~ msgstr "_Enhet:"

#~ msgid "_Generate"
#~ msgstr "_Generera"

#~ msgid "_Local Port:"
#~ msgstr "_Lokal port:"

#~ msgid "_Remote Peer Address:"
#~ msgstr "_FjÀrradress:"

#~ msgid "_Secret Key:"
#~ msgstr "_Hemlig nyckel:"

#~ msgid "_Tunnel through Device:"
#~ msgstr "_Tunnla genom enhet:"

#~ msgid "_auto"
#~ msgstr "_automatiskt"

#~ msgid "cipcb0"
#~ msgstr "cipcb0"

#~ msgid "cipcb1"
#~ msgstr "cipcb1"

#~ msgid "cipcb2"
#~ msgstr "cipcb2"

#~ msgid "cipcb3"
#~ msgstr "cipcb3"

#~ msgid "cipcb4"
#~ msgstr "cipcb4"

#~ msgid "eth0"
#~ msgstr "eth0"

#~ msgid "eth1"
#~ msgstr "eth1"

#~ msgid "eth2"
#~ msgstr "eth2"

#~ msgid "eth3"
#~ msgstr "eth3"

#~ msgid "eth4"
#~ msgstr "eth4"

#~ msgid "A_rea Code:"
#~ msgstr "_Riktnummer:"

#~ msgid "Create Dialup Connection"
#~ msgstr "Skapa en uppringd anslutning"

#~ msgid ""
#~ "Enter any numbers you need to dial before the normal phone number. For "
#~ "example, if you need to reach an outside line, or disable call waiting, "
#~ "put the necessary numbers here."
#~ msgstr ""
#~ "Ange de siffror som du behöver slÄ innan det riktiga telefonnumret. Om du "
#~ "exempelvis mÄste slÄ nÄgot för att fÄ en utgÄende linje eller avaktivera "
#~ "\"samtal vÀntar\" kan du ange siffrorna som behövs hÀr."

#~ msgid "Enter the area code needed to reach your internet provider."
#~ msgstr "Ange det riktnummer som behövs för att nÄ din Internetleverantör."

#~ msgid ""
#~ "Enter the phone number of your ISP (without prefix/area/country code)."
#~ msgstr ""
#~ "Ange din Internetleverantörs telefonnummer (utan prefix/riktnummer/"
#~ "landskod)."

#~ msgid "Internet Provider"
#~ msgstr "Internetleverantör"

#~ msgid "Phone Number"
#~ msgstr "Telefonnummer"

#~ msgid "Prefi_x:"
#~ msgstr "Prefi_x:"

#~ msgid "Provider _Name:"
#~ msgstr "Leverantörs_namn:"

#~ msgid "Select Provider"
#~ msgstr "VÀlj leverantör"

#~ msgid "_Phone Number:"
#~ msgstr "_Telefonnummer:"

#~ msgid "10"
#~ msgstr "10"

#~ msgid "11"
#~ msgstr "11"

#~ msgid "12"
#~ msgstr "12"

#~ msgid "13"
#~ msgstr "13"

#~ msgid "14"
#~ msgstr "14"

#~ msgid "15"
#~ msgstr "15"

#~ msgid "3"
#~ msgstr "3"

#~ msgid "4"
#~ msgstr "4"

#~ msgid "5"
#~ msgstr "5"

#~ msgid "6"
#~ msgstr "6"

#~ msgid "7"
#~ msgstr "7"

#~ msgid "8"
#~ msgstr "8"

#~ msgid "9"
#~ msgstr "9"

#~ msgid "DMA0:"
#~ msgstr "DMA0:"

#~ msgid "DMA1:"
#~ msgstr "DMA1:"

#~ msgid "IO_1:"
#~ msgstr "IO_1:"

#~ msgid "IO_2:"
#~ msgstr "IO_2:"

#~ msgid "IR_Q:"
#~ msgstr "IR_Q:"

#~ msgid "Resource"
#~ msgstr "Resurs"

#~ msgid "Select Ethernet Adapter"
#~ msgstr "VĂ€lj Ethernetadapter"

#~ msgid "_Adapter:"
#~ msgstr "_Adapter:"

#~ msgid "_IO:"
#~ msgstr "_IO:"

#~ msgid "_MEM:"
#~ msgstr "_MIN:"

#~ msgid "eth5"
#~ msgstr "eth5"

#~ msgid "eth6"
#~ msgstr "eth6"

#~ msgid "eth7"
#~ msgstr "eth7"

#~ msgid "Configure Network Settings"
#~ msgstr "Konfigurera nÀtverksinstÀllningar"

#~ msgid "Create Ethernet Device"
#~ msgstr "Skapa Ethernetenhet"

#~ msgid "Ethernet card"
#~ msgstr "Ethernetkort"

#~ msgid "MTU:"
#~ msgstr "MTU:"

#~ msgid ""
#~ "Please enter the MTU parameter to set the maximum Transfer Unit of this "
#~ "interface. On s390/s390x the MTU has 1492 as default setting"
#~ msgstr ""
#~ "Ange MTU-parametern för att stÀlla in den största överföringsenheten (MTU:"
#~ "n) för detta grÀnssnitt. PÄ s390/s390x har MTU:n vÀrdet 1492 som "
#~ "standardinstÀllning"

#~ msgid "Select Ethernet Device"
#~ msgstr "VĂ€lj Ethernetenhet"

#~ msgid "Select the Ethernet card you want to configure:"
#~ msgstr "VĂ€lj det Ethernetkort du vill konfigurera:"

#~ msgid "_Hostname (optional):"
#~ msgstr "_VĂ€rdnamn (valfritt):"

#~ msgid "1_TR6"
#~ msgstr "1_TR6"

#~ msgid "D Channel Protocol"
#~ msgstr "D-kanalprotokoll"

#~ msgid "Eu_ro ISDN (EDSS1)"
#~ msgstr "Eu_ro-ISDN (EDSS1)"

#~ msgid "ISDN _Adapters:"
#~ msgstr "ISDN-_adaptrar:"

#~ msgid "Select ISDN Adapter"
#~ msgstr "VĂ€lj ISDN-adapter"

#~ msgid "/dev/modem"
#~ msgstr "/dev/modem"

#~ msgid "/dev/ttyI0"
#~ msgstr "/dev/ttyI0"

#~ msgid "/dev/ttyI1"
#~ msgstr "/dev/ttyI1"

#~ msgid "/dev/ttyI2"
#~ msgstr "/dev/ttyI2"

#~ msgid "/dev/ttyS0"
#~ msgstr "/dev/ttyS0"

#~ msgid "/dev/ttyS1"
#~ msgstr "/dev/ttyS1"

#~ msgid "/dev/ttyS2"
#~ msgstr "/dev/ttyS2"

#~ msgid "/dev/ttyS3"
#~ msgstr "/dev/ttyS3"

#~ msgid "115200"
#~ msgstr "115200"

#~ msgid "1200"
#~ msgstr "1200"

#~ msgid "19200"
#~ msgstr "19200"

#~ msgid "230400"
#~ msgstr "230400"

#~ msgid "2400"
#~ msgstr "2400"

#~ msgid "300"
#~ msgstr "300"

#~ msgid "38400"
#~ msgstr "38400"

#~ msgid "460800"
#~ msgstr "460800"

#~ msgid "4800"
#~ msgstr "4800"

#~ msgid "57600"
#~ msgstr "57600"

#~ msgid "9600"
#~ msgstr "9600"

#~ msgid "Modem Properties"
#~ msgstr "Modemegenskaper"

#~ msgid "Modem _Volume:"
#~ msgstr "Modem_volym:"

#~ msgid "Select Modem"
#~ msgstr "VĂ€lj modem"

#~ msgid "_Baud Rate:"
#~ msgstr "_Baudhastighet:"

#~ msgid "_Flow Control:"
#~ msgstr "_Flödeskontroll:"

#~ msgid "_Modem Device:"
#~ msgstr "_Modemenhet:"

#~ msgid "_Use touch tone dialing"
#~ msgstr "_AnvÀnd tonval"

#~ msgid "Add new Device Type"
#~ msgstr "LĂ€gg till ny enhetstyp"

#~ msgid "Device Type"
#~ msgstr "Enhetstyp"

#~ msgid "Select Device Type"
#~ msgstr "VĂ€lj enhetstyp"

#~ msgid "Select Token Ring Adapter"
#~ msgstr "VĂ€lj Token Ring-adapter"

#~ msgid "tr0"
#~ msgstr "tr0"

#~ msgid "tr1"
#~ msgstr "tr1"

#~ msgid "tr2"
#~ msgstr "tr2"

#~ msgid "tr3"
#~ msgstr "tr3"

#~ msgid "tr4"
#~ msgstr "tr4"

#~ msgid "tr5"
#~ msgstr "tr5"

#~ msgid "tr6"
#~ msgstr "tr6"

#~ msgid "tr7"
#~ msgstr "tr7"

#~ msgid "Create Tokenring Device"
#~ msgstr "Skapa Token Ring-enhet"

#~ msgid "Select Tokenring Device"
#~ msgstr "VĂ€lj Token Ring-enhet"

#~ msgid "Select the Tokenring card you want to configure:"
#~ msgstr "VĂ€lj det Token Ring-kort du vill konfigurera:"

#~ msgid "Tokenring card"
#~ msgstr "Token Ring-kort"

#~ msgid "11M"
#~ msgstr "11 M"

#~ msgid "1M"
#~ msgstr "1 M"

#~ msgid "2M"
#~ msgstr "2 M"

#~ msgid "5.5M"
#~ msgstr "5,5 M"

#~ msgid "Configure Wireless Connection"
#~ msgstr "Konfigurera trÄdlös anslutning"

#~ msgid "Create Wireless Device"
#~ msgstr "Skapa trÄdlös enhet"

#~ msgid "Select Wireless Device"
#~ msgstr "VÀlj trÄdlös enhet"

#~ msgid "Select the Wireless card you want to configure:"
#~ msgstr "VÀlj det trÄdlösa kort du vill konfigurera:"

#~ msgid "Wireless card"
#~ msgstr "TrÄdlöst kort"

#~ msgid "_Channel:"
#~ msgstr "_Kanal:"

#~ msgid "_ESSID (Network ID):"
#~ msgstr "_ESSID (nÀtverksid):"

#~ msgid "_Key:"
#~ msgstr "_Nyckel:"

#~ msgid "_Mode:"
#~ msgstr "_LĂ€ge:"

#~ msgid "_Transmit Rate:"
#~ msgstr "_SĂ€ndningshastighet:"

#~ msgid "Choose a Provider"
#~ msgstr "VÀlj en leverantör"

#~ msgid "Allow all _users to enable and disable the device"
#~ msgstr "TillÄt alla an_vÀndare att slÄ pÄ och stÀnga av enheten"

#~ msgid "CIPE Configuration"
#~ msgstr "CIPE-konfiguration"

#~ msgid "General"
#~ msgstr "AllmÀnt"

#~ msgid "Route"
#~ msgstr "VĂ€g"

#~ msgid "Tunnel Settings"
#~ msgstr "TunnlingsinstÀllningar"

#~ msgid "_Activate device when computer starts"
#~ msgstr "_Aktivera enhet dÄ datorn startar"

#~ msgid "_Nickname: "
#~ msgstr "_Kortnamn: "

#~ msgid "CTC Configuration"
#~ msgstr "CTC-konfiguration"

#~ msgid ""
#~ "Each device needs to be attached to a physical device, which can be "
#~ "selected below."
#~ msgstr ""
#~ "Varje enhet mÄste vara ansluten till en fysisk enhet som kan vÀljas nedan."

#~ msgid "Hardware Device"
#~ msgstr "HĂ„rdvaruenhet"

#~ msgid "Protocol Type"
#~ msgstr "Protokolltyp"

#~ msgid "Protocols"
#~ msgstr "Protokoll"

#~ msgid "_Hardware Device:"
#~ msgstr "_HĂ„rdvaruenhet:"

#~ msgid "_MTU:"
#~ msgstr "_MTU:"

#~ msgid "Choose Hardware Device Type"
#~ msgstr "VÀlj typ av hÄrdvaruenhet"

#~ msgid "Please select the type of hardware device to add:"
#~ msgstr "VÀlj den typ av hÄrdvaruenhet som du vill lÀgga till:"

#~ msgid "_Device Type:"
#~ msgstr "_Enhetstyp:"

#~ msgid "A_rea Code"
#~ msgstr "_Riktnummer"

#~ msgid "Advanced"
#~ msgstr "Avancerat"

#~ msgid "Callback"
#~ msgstr "Tillbakaringning"

#~ msgid "Callback _Delay:"
#~ msgstr "_Fördröjning för tillbakaringning:"

#~ msgid "Callback _Mode:"
#~ msgstr "_LÀge för tillbakaringning:"

#~ msgid "Callback setting"
#~ msgstr "InstÀllning för tillbakaringning"

#~ msgid ""
#~ "Click here, if you want to choose a new provider from the ISP database."
#~ msgstr ""
#~ "Klicka hÀr om du vill vÀlja en ny leverantör frÄn databasen med "
#~ "Internetleverantörer."

#~ msgid "Compression"
#~ msgstr "Komprimering"

#~ msgid "Dial _Mode:"
#~ msgstr "Uppringnings_lÀge:"

#~ msgid "Dial-In _Number:"
#~ msgstr "Modempools_nummer:"

#~ msgid "Enable VJ Connection-_ID Compression"
#~ msgstr "SlÄ pÄ VJ-komprimering av anslutnings_id"

# OsÀker
#~ msgid "Enable _Address/Control Compression"
#~ msgstr "SlÄ pÄ komprimering av _adresser/styrkommandon"

#~ msgid "Enable _BSD Compression"
#~ msgstr "SlÄ pÄ _BSD-komprimering"

#~ msgid "Enable _CCP Compression Control Protocol"
#~ msgstr "SlÄ pÄ protokoll för komprimeringsstyrning (_CCP)"

#~ msgid "Enable _Protocol Field Compression"
#~ msgstr "SlÄ pÄ komprimering av _protokollfÀltet"

#~ msgid "Enable _VJ TCP/IP Header Compression"
#~ msgstr "SlÄ pÄ _VJ-komprimering av TCP/IP-huvuden"

#~ msgid "Enter your local phone number. It's optional, if you use a modem."
#~ msgstr ""
#~ "Ange ditt lokala telefonnummer. Det Àr valfritt om du anvÀnder modem."

#~ msgid "Han_gup Timeout:"
#~ msgstr "_PÄlÀggningstimeout:"

#~ msgid "Let _PPP do all authentication"
#~ msgstr "LÄt _PPP utföra all autentisering"

#~ msgid "MSN/EA_Z:"
#~ msgstr "MSN/EA_Z:"

#~ msgid "Make this connection the default _route"
#~ msgstr "Gör denna anslutning till standardvÀg (default _route)"

#~ msgid "Modem P_ort:"
#~ msgstr "Modemp_ort:"

#~ msgid "Modem _Initialization String:"
#~ msgstr "StrÀng för modem_initiering:"

#~ msgid "Modem0"
#~ msgstr "Modem0"

#~ msgid "Modem1"
#~ msgstr "Modem1"

#~ msgid "Modem2"
#~ msgstr "Modem2"

#~ msgid "Modem3"
#~ msgstr "Modem3"

#~ msgid "Options"
#~ msgstr "Alternativ"

#~ msgid "PPP Option List"
#~ msgstr "Lista med PPP-alternativ"

#~ msgid "Prefi_x"
#~ msgstr "Prefi_x"

#~ msgid "Provider"
#~ msgstr "Leverantör"

#~ msgid "Restart if _connection dies"
#~ msgstr "Starta om om a_nslutningen dör"

#~ msgid "Select the authentication protocol used by your ISP."
#~ msgstr ""
#~ "VÀlj det autentiseringsprotokoll som anvÀnds av din Internetleverantör."

#~ msgid "Use _Callback Control Protocol (CBCP)"
#~ msgstr "AnvÀnd _Callback Control Protocol (CBCP)"

#~ msgid "Use _Channel Bundling"
#~ msgstr "AnvÀnd _kanalsamling"

#~ msgid "_Allow only above Dial-In Number"
#~ msgstr "_TillÄt endast ovanstÄende inringningsnummer"

#~ msgid "_Authentication:"
#~ msgstr "_Autentisering:"

#~ msgid "_Choose Provider..."
#~ msgstr "_VÀlj leverantör..."

#~ msgid "_Dial Mode:"
#~ msgstr "_UppringningslÀge:"

#~ msgid "_Encapsulation Mode:"
#~ msgstr "_InkapslingslÀge:"

#~ msgid "_Hangup Timeout:"
#~ msgstr "_PÄlÀggningstimeout:"

#~ msgid "_PPP Option:"
#~ msgstr "_PPP-alternativ:"

#~ msgid "_Phone Number"
#~ msgstr "_Telefonnummer:"

#~ msgid "_Use Callback"
#~ msgstr "AnvÀnd _tillbakaringning"

#~ msgid "Allow dial on _demand"
#~ msgstr "TillÄt uppringning vid _behov"

#~ msgid "Allow the link come up on demand."
#~ msgstr "TillÄt att lÀnken kommer upp vid behov."

#~ msgid "Demand setting"
#~ msgstr "KravinstÀllning"

#~ msgid "Enable synchronous PPP for the connection"
#~ msgstr "SlÄ pÄ synkron PPP för anslutningen"

#~ msgid ""
#~ "Enter the Access Concentrator name, if you have been given one by your "
#~ "ISP. In most cases you can leave this blank."
#~ msgstr ""
#~ "Ange namnet pÄ Ätkomstkoncentratorn (access concentrator) om din "
#~ "Internetleverantör krÀver ett sÄdant. I de flesta fall kan du lÀmna det "
#~ "tomt."

#~ msgid ""
#~ "Enter the Service Name, if your ISP requires it. If you don't know it, "
#~ "please contact your ISP. In most cases you can leave this blank."
#~ msgstr ""
#~ "Ange tjÀnstenamnet om din Internetleverantör krÀver ett sÄdant. Om du "
#~ "inte kÀnner till det bör du kontakta din Internetleverantör. I de flesta "
#~ "fall kan du lÀmna det tomt."

#~ msgid ""
#~ "Enter the idle time in seconds after which the link should be dropped."
#~ msgstr "Ange tomgÄngstiden i sekunder tills det att lÀnken ska kopplas ned."

# ÅK = Ă„tkomstkoncentrator
#~ msgid "_AC-Name:"
#~ msgstr "_ÅK-namn:"

#~ msgid "_Maximum idle time:"
#~ msgstr "_Maximal inaktivitetstid:"

#~ msgid "_Service-Name:"
#~ msgstr "_Namn pÄ tjÀnst:"

#~ msgid "_Use synchronous PPP"
#~ msgstr "_AnvÀnd synkron PPP"

#~ msgid "xDSL Configuration"
#~ msgstr "xDSL-konfiguration"

#~ msgid "Add / Edit IP Address"
#~ msgstr "LĂ€gg till / redigera IP-adress"

#~ msgid "_Address:"
#~ msgstr "_Adress:"

#~ msgid "_Gateway:"
#~ msgstr "_Gateway:"

#~ msgid "_Subnet Mask:"
#~ msgstr "_SubnÀtmask:"

#~ msgid "Domain Name:"
#~ msgstr "DomÀnnamn:"

#~ msgid "Edit Domain Name"
#~ msgstr "Redigera domÀnnamn"

#~ msgid "Add / Edit Hosts entry"
#~ msgstr "LÀgg till / redigera vÀrdpost"

#~ msgid "Aliases:"
#~ msgstr "Alias:"

#~ msgid "Hostname:"
#~ msgstr "VĂ€rdnamn:"

#~ msgid "Ethernet Device"
#~ msgstr "Ethernetenhet"

#~ msgid "Network Adapters Configuration"
#~ msgstr "Konfiguration av nÀtverksadaptrar"

#~ msgid "Choose Hardware Type"
#~ msgstr "VÀlj hÄrdvarutyp"

#~ msgid "Ethernet"
#~ msgstr "Ethernet"

#~ msgid "Hardware Type:"
#~ msgstr "HĂ„rdvarutyp:"

#~ msgid "ISDN"
#~ msgstr "ISDN"

#~ msgid "Modem"
#~ msgstr "Modem"

#~ msgid "Please select the hardware device type you want to create"
#~ msgstr "VÀlj den hÄrdvaruenhetstyp som du vill skapa"

#~ msgid "Token Ring"
#~ msgstr "Token Ring"

#~ msgid "Waiting to connect to"
#~ msgstr "VÀntar pÄ att ansluta till"

#~ msgid "Waiting..."
#~ msgstr "VĂ€ntar..."

#~ msgid "00:00:00"
#~ msgstr "00.00.00"

#~ msgid "Online time:"
#~ msgstr "Anslutningstid:"

#~ msgid "click the right mouse button for properties"
#~ msgstr "klicka pÄ höger musknapp för egenskaper"

#~ msgid "Connect to"
#~ msgstr "Anslut till"

#~ msgid "Disconnect from"
#~ msgstr "Koppla frÄn"

#~ msgid "$"
#~ msgstr "SEK"

#~ msgid "0.00"
#~ msgstr "0,00"

#~ msgid "1"
#~ msgstr "1"

#~ msgid "1.00"
#~ msgstr "1,00"

#~ msgid "Basic"
#~ msgstr "GrundlÀggande"

#~ msgid "Confirm _starting connection"
#~ msgstr "BekrÀfta _start av anslutning"

#~ msgid "Confirm stopping _connection"
#~ msgstr "BekrÀfta stopp av _anslutning"

#~ msgid "Cos_t accumulated from the past connection:"
#~ msgstr "A_ckumulerad kostnad frÄn föregÄende anslutning:"

#~ msgid "Cost"
#~ msgstr "Kostnad"

#~ msgid "Cost per:"
#~ msgstr "Kostnad per:"

#~ msgid "Count:"
#~ msgstr "Antal:"

#~ msgid "M_inimum number of seconds charged:"
#~ msgstr "M_insta antal sekunder som debiteras:"

#~ msgid "_Accumulate cost over multiple connections"
#~ msgstr "_SammanrÀkna kostnad för flera anslutningar"

#~ msgid "_Cost"
#~ msgstr "_Kostnad"

#~ msgid "_Debug mode"
#~ msgstr "_FelsökningslÀge"

#~ msgid "_Extra cost to start a connection:"
#~ msgstr "_Extrakostnad för att pÄbörja en anslutning:"

#~ msgid "_Hour"
#~ msgstr "_Timme"

#~ msgid "_Minute"
#~ msgstr "_Minut"

#~ msgid "_Number of seconds in basic accounting unit:"
#~ msgstr "_Antal sekunder i grunddebiteringsenhet:"

#~ msgid "_Second"
#~ msgstr "_SekundÀr"

#~ msgid "_Terminate connection when session closes"
#~ msgstr "_Koppla frÄn dÄ sessionen avslutas"

#~ msgid "_Time"
#~ msgstr "_Tid"

#~ msgid "redhat network control - Properties"
#~ msgstr "redhats nÀtverksstyrning - Egenskaper"

#~ msgid "%P %%"
#~ msgstr "%P %%"

#~ msgid "Automatically obtain _DNS information from provider"
#~ msgstr "FÄ automatiskt _DNS-information frÄn leverantör"

#~ msgid "Automatically obtain _IP address settings with:"
#~ msgstr "FÄ automatiskt instÀllningar för _IP-adress med:"

#~ msgid "Bind to _MAC Address:"
#~ msgstr "Bind till _MAC-adress:"

#~ msgid "DHCP Settings"
#~ msgstr "DHCP-instÀllningar"

#~ msgid "Default _Gateway Address:"
#~ msgstr "Standard-_gatewayadress:"

#~ msgid "Destination Network"
#~ msgstr "DestinationsnÀtverk"

#~ msgid "Device _Aliases:"
#~ msgstr "Enhets_alias:"

#~ msgid "Difficulty level:"
#~ msgstr "SvÄrighetsnivÄ:"

#~ msgid ""
#~ "Each connection needs to be associated with a physical device which can "
#~ "be selected below."
#~ msgstr ""
#~ "Varje anslutning mÄste vara kopplad till en fysisk enhet som kan vÀljas "
#~ "nedan."

#~ msgid "Easy"
#~ msgstr "Enkelt"

#~ msgid "Enter your device bound traffic rules here."
#~ msgstr "Ange dina enhetsbundna regler för trafik hÀr."

#~ msgid "Gateway"
#~ msgstr "Gateway"

#~ msgid "Hardware Device:"
#~ msgstr "HĂ„rdvaruenhet:"

#~ msgid "Manual IP Address Settings"
#~ msgstr "Manuella IP-adressinstÀllningar"

#~ msgid "Mask"
#~ msgstr "Mask"

#~ msgid "Maximum In"
#~ msgstr "Största in"

#~ msgid "Maximum Out"
#~ msgstr "Maximalt ut"

#~ msgid "Minimum In"
#~ msgstr "Minsta In"

#~ msgid "Minimum Out"
#~ msgstr "Minimum ut"

#~ msgid "Please select the level of security for this device."
#~ msgstr "VÀlj sÀkerhetsnivÄ för denna enhet."

#~ msgid "Port"
#~ msgstr "Port"

#~ msgid "Prefix (Netmask)"
#~ msgstr "Prefix (NĂ€tmask)"

#~ msgid "Professional"
#~ msgstr "Professionell"

#~ msgid "Security Level"
#~ msgstr "SÀkerhetsnivÄ"

#~ msgid "Select the services you want to provide through this device"
#~ msgstr "VÀlj de tjÀnster som du vill erbjuda genom denna enhet"

#~ msgid "Service"
#~ msgstr "TjÀnst"

#~ msgid "Service Description"
#~ msgstr "TjÀnstebeskrivning"

#~ msgid "Services"
#~ msgstr "TjÀnster"

#~ msgid "Static Network Routes"
#~ msgstr "Statiska nÀtverksvÀgar"

#~ msgid "Statically set IP addresses:"
#~ msgstr "StÀll in IP-adresser statiskt:"

#~ msgid "Tie to specific ethernet card"
#~ msgstr "Bind till specifikt Ethernetkort"

#~ msgid "Use ethernet device aliases"
#~ msgstr "AnvÀnd ethernetenhetsalias"

#~ msgid "_Hardware Address"
#~ msgstr "_HĂ„rdvaruadress:"

#~ msgid "_Hardware:"
#~ msgstr "_HĂ„rdvara:"

#~ msgid "_High Security (Internet)"
#~ msgstr "_Hög sÀkerhet (Internet)"

#~ msgid "_Low Security"
#~ msgstr "_LÄg sÀkerhet"

#~ msgid "_Probe"
#~ msgstr "_Leta"

#~ msgid "_Probe for Address..."
#~ msgstr "_Leta efter adress..."

#~ msgid "_Secure Device (LAN)"
#~ msgstr "_SĂ€ker enhet (LAN)"

#~ msgid "bootp"
#~ msgstr "bootp"

#~ msgid "dhcp"
#~ msgstr "dhcp"

#~ msgid "dialup"
#~ msgstr "uppringning"

#~ msgid "00:00:00:00:00:00"
#~ msgstr "00:00:00:00:00:00"

#~ msgid ""
#~ "Each device needs to be attached to a physical device which can be "
#~ "selected below. Device Alias support allows you to use multiple virtual "
#~ "devices for one physical device."
#~ msgstr ""
#~ "Varje enhet mÄste vara ansluten till en fysisk enhet som kan vÀljas "
#~ "nedan. Stöd för enhetsalias lÄter dig vÀlja flera virtuella enheter för "
#~ "en fysisk enhet."

#~ msgid "Enable _Device Alias support"
#~ msgstr "SlÄ pÄ stöd för _enhetsalias"

#~ msgid "Ha_rdware Address:"
#~ msgstr "H_Ă„rdvaruadress:"

#~ msgid "Token Ring Device"
#~ msgstr "Token Ring-enhet"

#~ msgid "_Alias:"
#~ msgstr "_Alias:"

#~ msgid "_Probe for Address"
#~ msgstr "_Leta efter adress"

#~ msgid "_Use Hardware Address"
#~ msgstr "_AnvÀnd hÄrdvaruadress"

#~ msgid "Ad-Hoc"
#~ msgstr "Ad-Hoc"

#~ msgid "Managed"
#~ msgstr "Hanterad"

#~ msgid "Network Name (SSID):"
#~ msgstr "NĂ€tverksnamn (SSID):"

#~ msgid "Wireless Device Configuration"
#~ msgstr "Konfiguration av trÄdlös enhet"

#~ msgid "Wireless Settings"
#~ msgstr "InstÀllningar för trÄdlös kommunikation"

#~ msgid "_Auto"
#~ msgstr "_Automatisk"

#~ msgid "_Specified:"
#~ msgstr "_Angiven:"

#~ msgid "Control and monitor network devices"
#~ msgstr "Styr och övervaka nÀtverksenheter"

#~ msgid "Configure your connection to the Internet"
#~ msgstr "Konfigurera din anslutning till Internet"

#~ msgid "Internet Configuration Wizard"
#~ msgstr "Internetkonfigurationsguide"

#~ msgid "Red Hat's Network Configuration Tool"
#~ msgstr "Red Hats nÀtverkskonfigurationsverktyg"

#~ msgid "Red Hat Control Network"
#~ msgstr "Red Hats nÀtverksstyrning"

#~ msgid ""
#~ "redhat-control-network provides an easy-to-use interface for "
#~ "configuring,\n"
#~ "activating and monitoring any type of network configuration.\n"
#~ "\n"
#~ "The following network interfaces are configured on the system."
#~ msgstr ""
#~ "redhat-control-network tillhandahÄller ett enkelt grÀnssnitt för\n"
#~ "konfiguration, aktivering och övervakning av alla typer av\n"
#~ "nÀtverkskonfiguration.\n"
#~ "\n"
#~ "Följande nÀtverksgrÀnssnitt Àr installerade pÄ systemet."

#~ msgid ""
#~ "Please enter the new name for the profile.\n"
#~ "The name may only contain letters and digits."
#~ msgstr ""
#~ "Ange det nya namnet pÄ profilen.\n"
#~ "Namnet fÄr endast innehÄlla siffror och bokstÀver."

#~ msgid "Press \"Finish\" to create this account"
#~ msgstr "Tryck pÄ \"Slutför\" för att skapa detta konto"

#~ msgid "Demand _value:"
#~ msgstr "Krav_vÀrde:"

#~ msgid "Network Configuration Tool"
#~ msgstr "NĂ€tverkskonfigurationsverktyg"

#~ msgid "Accounting"
#~ msgstr "Bokföring"

#~ msgid "Add..."
#~ msgstr "LĂ€gg till..."

#~ msgid "Automatically obtain DNS information from _provider"
#~ msgstr "FÄ automatiskt DNS-information frÄn _leverantör"

#~ msgid "Copy"
#~ msgstr "Kopiera"

#~ msgid "Delete"
#~ msgstr "Ta bort"

#~ msgid "Edit..."
#~ msgstr "Redigera..."

#~ msgid "Hostname"
#~ msgstr "VĂ€rdnamn"

#~ msgid ""
#~ "Note that DNS information from automatic device configuration will take "
#~ "precedence over any settings done globally."
#~ msgstr ""
#~ "Observera att DNS-information frÄn automatisk enhetskonfiguration kommer "
#~ "att gÀlla i första hand, och före instÀllningar som gjorts globalt."

#~ msgid "Routing"
#~ msgstr "Routing"

#~ msgid "Security"
#~ msgstr "SĂ€kerhet"

#~ msgid "TCP/IP"
#~ msgstr "TCP/IP"

#~ msgid "TCP/IP Settings"
#~ msgstr "TCP/IP-instÀllningar"

#~ msgid "Traffic"
#~ msgstr "Trafik"

#~ msgid ""
#~ "You can configure IP address settings for an interface automatically if "
#~ "your network supports it. For manual configuration information, contact "
#~ "your Network Administrator or Internet Service Provider."
#~ msgstr ""
#~ "Du kan automatiskt konfigurera IP-adressinstÀllningar för ett grÀnssnitt "
#~ "om ditt nÀtverk stöder detta. Kontakta din nÀtverksadministratör eller "
#~ "Internetleverantör för information om manuell konfiguration."

#~ msgid "Cipe connection"
#~ msgstr "Cipe-anslutning"

#~ msgid "Create a new Cipe connection."
#~ msgstr "Skapa en ny cipe-anslutning."

#~ msgid "Activating for Network device %s, please wait..."
#~ msgstr "Aktiverar för nÀtverksenhet %s, var vÀnlig vÀnta..."

#~ msgid "window1"
#~ msgstr "window1"

#~ msgid "window3"
#~ msgstr "window3"

#~ msgid "window4"
#~ msgstr "window4"

#~ msgid "window5"
#~ msgstr "window5"

#~ msgid "window6"
#~ msgstr "window6"

#~ msgid "Yes"
#~ msgstr "Ja"

#~ msgid "No"
#~ msgstr "Nej"

#~ msgid ""
#~ "Please visit http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ !\n"
#~ "File a bug against component redhat-config-network. Thank you!\n"
#~ "\n"
#~ "%s"
#~ msgstr ""
#~ "Besök http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/ !\n"
#~ "Rapportera ett programfel i komponenten redhat-config-network. Tack!\n"
#~ "\n"
#~ "%s"

#~ msgid "Frequency: "
#~ msgstr "Frekvens: "

#~ msgid "Fre_quency:"
#~ msgstr "Fre_kvens:"

#~ msgid "Other Token Ring Card"
#~ msgstr "Annat Token Ring-kort"

#~ msgid "Static routes file for %s has not vaild format"
#~ msgstr "Statiska vÀgfilen för %s har inte rÀtt format"

#~ msgid "Bosnia and Herzegonia"
#~ msgstr "Bosnien och Hercegovina"

#~ msgid "Britisch Virgin Islands"
#~ msgstr "Brittiska Jungfruöarna"

#~ msgid "Finnland"
#~ msgstr "Finland"

#~ msgid "Luxemburg"
#~ msgstr "Luxemburg"

#~ msgid "Select Token Ring Device"
#~ msgstr "VĂ€lj Token Ring-enhet"

#~ msgid "Select the Token Ring card you want to configure:"
#~ msgstr "VĂ€lj det Token Ring-kort du vill konfigurera:"

#~ msgid "_Accumlate cost over mutiple connections"
#~ msgstr "_SammanrÀkna kostnad för flera anslutningar"

#~ msgid "Protocol"
#~ msgstr "Protokoll"

#~ msgid ""
#~ "Create a new Modem connection. The dialup interface is used primarily "
#~ "for connecting to an ISP over a modem."
#~ msgstr ""
#~ "Skapa en ny modemanslutning. UppringningsgrÀnssnittet anvÀnds "
#~ "huvudsakligen för anslutning till en ISP över ett modem."

#~ msgid ""
#~ "Create a new ISDN connection. The ISDN interface is used primarily for "
#~ "connecting to an ISP over a ISDN."
#~ msgstr ""
#~ "Skapa en ny ISDN-anslutning. ISDN-grÀnssnittet anvÀnds huvudsakligen för "
#~ "anslutning till en ISP över ISDN."

#~ msgid "Enables synchronous PPP for the connection"
#~ msgstr "SlÄr pÄ synkron PPP för anslutningen"

#~ msgid "Choose Device Type"
#~ msgstr "VĂ€lj enhetstyp"

#~ msgid "\"?"
#~ msgstr "\"?"

#~ msgid "Repeater"
#~ msgstr "Repeater"

#~ msgid "Master"
#~ msgstr "Huvud"

#~ msgid ""
#~ "Enter the name of this configuration, usualy just the name of your ISP"
#~ msgstr ""
#~ "Ange namnet pÄ denna konfiguration, vanligtvis bara namnet pÄ din "
#~ "Internetleverantör"

#~ msgid "PLIP"
#~ msgstr "PLIP"

#~ msgid "Arcnet"
#~ msgstr "Arcnet"

#~ msgid "Delete..."
#~ msgstr "Ta bort..."

#~ msgid "Tertiary DNS:"
#~ msgstr "TertiÀr DNS:"

#~ msgid "SLIP"
#~ msgstr "SLIP"

#~ msgid "Primary DNS:"
#~ msgstr "PrimÀr DNS:"

#~ msgid "Copy..."
#~ msgstr "Kopiera..."

#~ msgid "CTC"
#~ msgstr "CTC"

#~ msgid "DNS and Hostname"
#~ msgstr "DNS och vÀrdnamn"

#~ msgid "CIPE"
#~ msgstr "CIPE"

# OsÀker
#~ msgid "Pocket (ATP)"
#~ msgstr "Ficka (ATP)"

#~ msgid "IP Address Settings"
#~ msgstr "IP-adressinstÀllningar"

# Tihi
#~ msgid "Doof oder was?"
#~ msgstr "Helt dum eller?"

#~ msgid "_Domain:"
#~ msgstr "_DomÀn:"

#~ msgid ""
#~ "This wizard will guide\n"
#~ "you through the prozess\n"
#~ "of adding a new \n"
#~ "virtual network device to your\n"
#~ "computer settings."
#~ msgstr ""
#~ "Denna guide kommer att hjÀlpa\n"
#~ "dig igenom skapandet av en ny\n"
#~ "virtuell nÀtverksenhet i dina\n"
#~ "datorinstÀllningar."

#~ msgid "S_earch DNS:"
#~ msgstr "S_ök i DNS:"

#~ msgid "Secondary DNS:"
#~ msgstr "SekundÀr DNS:"

#~ msgid "xDSL"
#~ msgstr "xDSL"

#~ msgid ""
#~ "This wizard will guide\n"
#~ "you through the process\n"
#~ "of adding a new \n"
#~ "virtual network device to your\n"
#~ "computer settings."
#~ msgstr ""
#~ "Denna guide kommer att hjÀlpa\n"
#~ "dig igenom skapandet av en ny\n"
#~ "virtuell nÀtverksenhet i dina\n"
#~ "datorinstÀllningar."

#~ msgid "_Set Modem Volume"
#~ msgstr "_StÀll in modemvolym"

#~ msgid "DIALUP"
#~ msgstr "UPPRINGNING"

#~ msgid "NONE"
#~ msgstr "INGEN"

#~ msgid "BOOTP"
#~ msgstr "BOOTP"

#~ msgid "Angola"
#~ msgstr "Angola"

#~ msgid "Anguilla"
#~ msgstr "Anguilla"

#~ msgid "Antarctica"
#~ msgstr "Antarktis"

#~ msgid "Antigua And Barbuda"
#~ msgstr "Antigua och Barbados"

#~ msgid "Armenia"
#~ msgstr "Armenien"

#~ msgid "Aruba"
#~ msgstr "Aruba"

#~ msgid "Azerbaijan"
#~ msgstr "Azerbajdzjan"

#~ msgid "Bahamas"
#~ msgstr "Bahamas"

#~ msgid "Bahrain"
#~ msgstr "Bahrain"

#~ msgid "Bangladesh"
#~ msgstr "Bangladesh"

#~ msgid "Barbados"
#~ msgstr "Barbados"

#~ msgid "Belarus"
#~ msgstr "Vitryssland"

#~ msgid "Belize"
#~ msgstr "Belize"

#~ msgid "Benin"
#~ msgstr "Benin"

#~ msgid "Bermuda"
#~ msgstr "Bermuda"

#~ msgid "Bhutan"
#~ msgstr "Bhutan"

#~ msgid "Bolivia"
#~ msgstr "Bolivia"

#~ msgid "Botswana"
#~ msgstr "Botswana"

#~ msgid "Bouvet Island"
#~ msgstr "Bouvetön"

#~ msgid "British Indian Ocean Territory"
#~ msgstr "Brittiskt territorium i Indiska Oceanen"

#~ msgid "Brunei Darussalam"
#~ msgstr "Brunei"

#~ msgid "Burkina Faso"
#~ msgstr "Burkina Faso"

#~ msgid "Burundi"
#~ msgstr "Burundi"

#~ msgid "Cambodia"
#~ msgstr "Kambodja"

#~ msgid "Cameroon"
#~ msgstr "Kamerun"

#~ msgid "Cape Verde"
#~ msgstr "Kap Verde"

#~ msgid "Cayman Islands"
#~ msgstr "Caymanöarna"

#~ msgid "Chad"
#~ msgstr "Tchad"

#~ msgid "Check Address"
#~ msgstr "Kontrollera adress"

#~ msgid "Christmas Island"
#~ msgstr "Julön"

#~ msgid "Cocos (Keeling) Islands"
#~ msgstr "Kokosöarna"

#~ msgid "Congo"
#~ msgstr "Kongo"

#~ msgid "Cook Islands"
#~ msgstr "Cooköarna"

#~ msgid "Costa Rica"
#~ msgstr "Costa Rica"

#~ msgid "Cote d'Ivoire"
#~ msgstr "Elfenbenskusten"

#~ msgid "Countr_y:"
#~ msgstr "_Land:"

#~ msgid "Cyprus"
#~ msgstr "Cypern"

#~ msgid "Djibouti"
#~ msgstr "Djibouti"

#~ msgid "Dominica"
#~ msgstr "Dominica"

#~ msgid "Dominican Republic"
#~ msgstr "Dominikanska republiken"

#~ msgid "East Timor"
#~ msgstr "Östtimor"

#~ msgid "Ecuador"
#~ msgstr "Ecuador"

#~ msgid "Egypt"
#~ msgstr "Egypten"

#~ msgid "El Salvador"
#~ msgstr "El Salvador"

#~ msgid "Equatorial Guinea"
#~ msgstr "Ekvatorialguinea"

#~ msgid "Eritrea"
#~ msgstr "Eritrea"

#~ msgid "Estonia"
#~ msgstr "Estland"

#~ msgid "Ethiopia"
#~ msgstr "Etiopien"

#~ msgid "Falkland Islands"
#~ msgstr "Falklandsöarna"

#~ msgid "Faroe Islands"
#~ msgstr "FÀröarna"

#~ msgid "Fiji"
#~ msgstr "Fiji"

#~ msgid "French Guiana"
#~ msgstr "Franska Guyana"

#~ msgid "French Polynesia"
#~ msgstr "Polynesien"

#~ msgid "French Southern Territories"
#~ msgstr "Franska sydterritorierna"

#~ msgid "Gabon"
#~ msgstr "Gabon"

#~ msgid "Gambia"
#~ msgstr "Gambia"

#~ msgid "Georgia"
#~ msgstr "Georgien"

#~ msgid "Ghana"
#~ msgstr "Ghana"

#~ msgid "Gibraltar"
#~ msgstr "Gibraltar"

#~ msgid "Greenland"
#~ msgstr "Grönland"

#~ msgid "Grenada"
#~ msgstr "Grenada"

#~ msgid "Guadeloupe"
#~ msgstr "Guadeloupe"

#~ msgid "Guam"
#~ msgstr "Guam"

#~ msgid "Guatemala"
#~ msgstr "Guatemala"

#~ msgid "Guinea"
#~ msgstr "Guinea"

#~ msgid "Guinea-bissau"
#~ msgstr "Guinea-Bissau"

#~ msgid "Guyana"
#~ msgstr "Guyana"

#~ msgid "Haiti"
#~ msgstr "Haiti"

#~ msgid "Heard And McDonald Islands"
#~ msgstr "Heard och McDonald-öarna"

#~ msgid "Holy See"
#~ msgstr "Vatikanstaten"

#~ msgid "Honduras"
#~ msgstr "Honduras"

#~ msgid "Jamaica"
#~ msgstr "Jamaica"

#~ msgid "Jordan"
#~ msgstr "Jordanien"

#~ msgid "Kazakhstan"
#~ msgstr "Kazakstan"

#~ msgid "Kenya"
#~ msgstr "Kenya"

#~ msgid "Kiribati"
#~ msgstr "Kiribati"

#~ msgid "Kuwait"
#~ msgstr "Kuwait"

#~ msgid "Kyrgyzstan"
#~ msgstr "Kirgizistan"

#~ msgid "Laos"
#~ msgstr "Laos"

#~ msgid "Latvia"
#~ msgstr "Lettland"

#~ msgid "Lebanon"
#~ msgstr "Libanon"

#~ msgid "Lesotho"
#~ msgstr "Lesotho"

#~ msgid "Liberia"
#~ msgstr "Liberia"

#~ msgid "Liechtenstein"
#~ msgstr "Liechtenstein"

#~ msgid "Lithuania"
#~ msgstr "Litauen"

#~ msgid "Macau"
#~ msgstr "Macao"

#~ msgid "Macedonia"
#~ msgstr "Makedonien"

#~ msgid "Madagascar"
#~ msgstr "Madagaskar"

#~ msgid "Malawi"
#~ msgstr "Malawi"

#~ msgid "Maldives"
#~ msgstr "Maldiverna"

#~ msgid "Mali"
#~ msgstr "Mali"

#~ msgid "Malta"
#~ msgstr "Malta"

#~ msgid "Marshall Islands"
#~ msgstr "Marshallöarna"

#~ msgid "Martinique"
#~ msgstr "Martinique"

#~ msgid "Mauritania"
#~ msgstr "Mauretanien"

#~ msgid "Mauritius"
#~ msgstr "Mauritius"

#~ msgid "Mayotte"
#~ msgstr "Mayotte"

#~ msgid "Micronesia"
#~ msgstr "Mikronesien"

#~ msgid "Monaco"
#~ msgstr "Monaco"

#~ msgid "Mongolia"
#~ msgstr "Mongoliet"

#~ msgid "Montserrat"
#~ msgstr "Montserrat"

#~ msgid "Morocco"
#~ msgstr "Marocko"

#~ msgid "Mozambique"
#~ msgstr "Moçambique"

#~ msgid "Myanmar"
#~ msgstr "Myanmar (Burma)"

#~ msgid "Namibia"
#~ msgstr "Namibia"

#~ msgid "Nauru"
#~ msgstr "Nauru"

#~ msgid "Nepal"
#~ msgstr "Nepal"

#~ msgid "Netherlands Antilles"
#~ msgstr "NederlÀndska Antillerna"

#~ msgid "New Caledonia"
#~ msgstr "Nya Kaledonien"

#~ msgid "Nicaragua"
#~ msgstr "Nicaragua"

#~ msgid "Niger"
#~ msgstr "Nigeria"

#~ msgid "Nigeria"
#~ msgstr "Nigeria"

#~ msgid "Niue"
#~ msgstr "Niue"

#~ msgid "Norfolk Island"
#~ msgstr "Norfolköarna"

#~ msgid "Northern Mariana Islands"
#~ msgstr "Norra Marianeröarna"

#~ msgid "Oman"
#~ msgstr "Oman"

#~ msgid "Pakistan"
#~ msgstr "Pakistan"

#~ msgid "Palau"
#~ msgstr "Palau"

#~ msgid "Palestinian Territory"
#~ msgstr "Palestina"

#~ msgid "Panama"
#~ msgstr "Panama"

#~ msgid "Papua New Guinea"
#~ msgstr "Papua Nya Guinea"

#~ msgid "Paraguay"
#~ msgstr "Paraguay"

#~ msgid "Peru"
#~ msgstr "Peru"

#~ msgid "Pitcairn"
#~ msgstr "Pitcairn"

#~ msgid "Poland"
#~ msgstr "Polen"

#~ msgid "Portugal"
#~ msgstr "Portugal"

#~ msgid "Puerto Rico"
#~ msgstr "Puerto Rico"

#~ msgid "Qatar"
#~ msgstr "Qatar"

#~ msgid "Republic Of Korea"
#~ msgstr "Sydkorea"

#~ msgid "Republic Of Moldova"
#~ msgstr "Moldavien"

#~ msgid "Reunion"
#~ msgstr "RĂ©union"

#~ msgid "Russian Federation"
#~ msgstr "Ryssland"

#~ msgid "Rwanda"
#~ msgstr "Rwanda"

#~ msgid "Saint Kitts And Nevis"
#~ msgstr "Saint Kitts och Nevis"

#~ msgid "Saint Lucia"
#~ msgstr "Saint Lucia"

#~ msgid "Saint Vincent And The Grena-dines"
#~ msgstr "Saint Vincent och Grenadinerna"

#~ msgid "Samoa"
#~ msgstr "Samoa"

#~ msgid "San Marino"
#~ msgstr "San Marino"

#~ msgid "Sao Tome And Principe"
#~ msgstr "São Tomé och Principe"

#~ msgid "Saudi Arabia"
#~ msgstr "Saudiarabien"

#~ msgid "Senegal"
#~ msgstr "Senegal"

#~ msgid "Seychelles"
#~ msgstr "Seychellerna"

#~ msgid "Sierra Leone"
#~ msgstr "Sierra Leone"

#~ msgid "Slovenia"
#~ msgstr "Slovenien"

#~ msgid "Solomon Islands"
#~ msgstr "Solomonöarna"

#~ msgid "Somalia"
#~ msgstr "Somalia"

#~ msgid "South Africa"
#~ msgstr "Sydafrika"

#~ msgid "South Georgia And The South Sandwich Islands"
#~ msgstr "Sydgeorgien och södra Sandwichöarna"

#~ msgid "Sri Lanka"
#~ msgstr "Sri Lanka"

#~ msgid "St. Helena"
#~ msgstr "St. Helena"

#~ msgid "St. Pierre And Miquelon"
#~ msgstr "St. Pierre och Miquelon"

#~ msgid "Sudan"
#~ msgstr "Sudan"

#~ msgid "Suriname"
#~ msgstr "Surinam"

#~ msgid "Svalbard And Jan Mayen Islands"
#~ msgstr "Svalbard och Jan Mayen"

#~ msgid "Swaziland"
#~ msgstr "Swaziland"

#~ msgid "Tajikistan"
#~ msgstr "Tadzjikistan"

#~ msgid "Togo"
#~ msgstr "Togo"

#~ msgid "Tokelau"
#~ msgstr "Tokelau"

#~ msgid "Tonga"
#~ msgstr "Tonga"

#~ msgid "Trinidad And Tobago"
#~ msgstr "Trinidad och Tobago"

#~ msgid "Tunisia"
#~ msgstr "Tunisien"

#~ msgid "Turkmenistan"
#~ msgstr "Turkmenistan"

#~ msgid "Turks And Caicos Islands"
#~ msgstr "Turks och Caicosöarna"

#~ msgid "Tuvalu"
#~ msgstr "Tuvalu"

#~ msgid "U.S. Virgin Islands"
#~ msgstr "Jungfruöarna"

#~ msgid "Uganda"
#~ msgstr "Uganda"

#~ msgid "United Arab Emirates"
#~ msgstr "Förenade Arabemiraten"

#~ msgid "United Republic Of Tanzania"
#~ msgstr "Tanzania"

#~ msgid "United States Minor Outlying Islands"
#~ msgstr "USA:s mindre avlÀgsna öar"

#~ msgid "Uruguay"
#~ msgstr "Uruguay"

#~ msgid "Uzbekistan"
#~ msgstr "Uzbekistan"

#~ msgid "Vanuatu"
#~ msgstr "Vanuatu"

#~ msgid "Venezuela"
#~ msgstr "Venezuela"

#~ msgid "Wallis And Futuna Islands"
#~ msgstr "Wallis och Futunaöarna"

#~ msgid "Western Sahara"
#~ msgstr "VĂ€stsahara"

#~ msgid "Yemen"
#~ msgstr "Jemen"

#~ msgid "Zambia"
#~ msgstr "Zambia"

#~ msgid "Zimbabwe"
#~ msgstr "Zimbabwe"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.