Re: libgnome (Suns ändringar)

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-08-03 13:29:54

 > >  #: libgnome/gnome-exec.c:438
 > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > >  msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
 > >  msgstr ""
 > > G "Kan inte hitta en terminal, använder xterm, även om det kanske
 > > N "Det går inte att hitta en terminal, xterm används, även om det
 > 
 > Det är inte vad originalet säger.

Jag skulle vilja ha "kan inte hitta någon terminal" i stället. Det är ju så 
man säger: "jag kan inte hitta nån terinal".

 > >  #: libgnome/gnome-help.c:193 libgnome/gnome-help.c:208
 > >  #, c-format
 > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > >  msgid ""
 > >  "Unable to show help as %s is not a directory. Please check your
 > > G "Kan inte visa hjälp eftersom filen %s inte är en katalog.
 > > N "Det går inte att visa hjälp eftersom filen %s inte är en katalog.

 > Detta är inte heller vad originalet säger.

Var fick ni "filen" ifrån? Det finns inte heller i originalet.

 > >  #: libgnome/gnome-help.c:217 libgnome/gnome-help.c:233
 > >  #, c-format
 > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > >  msgid ""
 > >  "Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your
 > > G "Kan inte hitta hjälpfilerna i varken %s eller %s. Kontrollera din
 > > N "Det går inte att hitta hjälpfilerna i varken %s eller %s. Kontrollera
 
 > Samma här.

Både din och Suns översättning är grammatiskt felaktig! Man kan inte skriva 
"inte ... i varken"; varken är en _nekande_ konjunktion, så ni har fått till 
en mycket märklig dubbel negation.

Om man vill använda varken så får det bli så här:

"Kan varken hitta hjälpfilerna i %s eller %s."

Ett annat alternativ är att använda vare sig, då blir det som ni nog tänkte 
er:

"Kan inte hitta hjälpfilerna i vare sig %s eller %s."

Men jag tycker det första alternativet är vackrast! :)

 > >  #: libgnome/gnome-program.c:435
 > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > >  msgid "The flags to use for popt"
 > > G msgstr "Flaggorna att använda för popt"
 > > N msgstr "Flaggorna som ska användas för popt"
 > 
 > Osäker på denna. Tror inte jag ändrar.

Jag hade skrivit "vilka flaggor som används för popt", alternativt "de 
flaggor som används för popt", men jag tror vilka passar bättre i 
sammanhanget.

 > >  #: libgnome/gnome-program.c:463
 > >  # SUN CHANGED MESSAGE
 > >  msgid "Path in which to look for installed files"
 > > G msgstr "Sökväg i vilken installerade filer ska letas efter"
 > > N msgstr "Sökväg för sökning efter installerade filer"
 > 
 > Tycker inte att detta förslag bättre motsvarar originalet, tvärtom.

Jag hade skrivit "sökväg i vilken installerade filer ska sökas", så slipper 
man avsluta satsen med en preposition.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.