Bakände/framände

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-08-03 13:47:07

Christian Rose writes:
> Det verkar som om det finns intresse för att använda
> "backend"->"bakände" och "frontend"->"framände". Plural borde vara
> "bakändar" resp. "framändar" (alltså inte "~ändor").

Kan du vara lite mer precis, var finns detta intresse?

> Själv känner jag nog att jag kan ge med mig på detta. Detta borde i så
> fall nog in i våra ordlistor, i alla fall GNOME-ordlistan (kanske även
> Görans TP-ordlista).
> 
> Vad tycker folk?

För mig kändes "ände" bara som en lite ålderdomligare variant av
"ända".  Men jag tog och tittade vad en ordbok egentligen sade om
saken.  Där räknas fyra betydelser av "ända" upp.  Två av dem är
intressanta här:

  ända ~n ~r el. ände ~n ~r

som förklars som "yttersta delen av något långsträckt föremål, samt

  ända ~n ändor

som förklaras som "bakre rundat kroppsparti".

Observera pluralformen i första fallet.  Alltså, även om vi skulle
översätta "backend" -> "bakända", så är det egentligen mer riktigt att
översätta det i plural till "bakändar".  Och när jag nu tänker på det
så känns det helt rätt.

Annars har jag varit lite tveksam till "bakända" och hellre använt
"baksida", för att undvika alla, i längden inte så roliga, skämt som
det förra ordet lätt ger upphov till.  Men det är ingen stark åsikt
som jag tänker slåss hårt för.  Jag skulle också kunna gå med på att
ha -ände som huvudprincip.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.