Re: libgnome (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-08-03 03:19:37

tor 2002-07-25 klockan 13.29 skrev Christian Rose:
>  #: libgnome/gnome-exec.c:438
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
>  msgstr ""
> G "Kan inte hitta en terminal, använder xterm, även om det kanske inte fungerar"
> N "Det går inte att hitta en terminal, xterm används, även om det kanske inte fungerar"

Det är inte vad originalet säger.


>  #: libgnome/gnome-help.c:167
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain"
> G msgstr "Kan inte hitta domänen GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP"
> N msgstr "Det går inte att hitta domänen GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP"

Dito.


>  #: libgnome/gnome-help.c:180
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain."
> G msgstr "Kan inte hitta domänen GNOME_FILE_DOMAIN_HELP."
> N msgstr "Det går inte att hitta domänen GNOME_FILE_DOMAIN_HELP."

Samma.


>  #: libgnome/gnome-help.c:193 libgnome/gnome-help.c:208
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Unable to show help as %s is not a directory. Please check your "
>  "installation."
>  msgstr ""
> G "Kan inte visa hjälp eftersom filen %s inte är en katalog. Kontrollera din "
> N "Det går inte att visa hjälp eftersom filen %s inte är en katalog. Kontrollera din "
>  "installation."

Detta är inte heller vad originalet säger.


>  #: libgnome/gnome-help.c:217 libgnome/gnome-help.c:233
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Unable to find the help files in either %s or %s. Please check your "
>  "installation"
>  msgstr ""
> G "Kan inte hitta hjälpfilerna i varken %s eller %s. Kontrollera din "
> N "Det går inte att hitta hjälpfilerna i varken %s eller %s. Kontrollera din "
>  "installation"

Samma här.


>  #: libgnome/gnome-help.c:312
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Unable to find doc_id %s in the help path"
> G msgstr "Kan inte hitta doc_id %s i hjälpsökvägen"
> N msgstr "Det går inte att hitta doc_id %s i hjälpsökvägen"

Dito.


>  #: libgnome/gnome-i18n.c:85
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Too many alias levels for a locale, may indicate a loop"
> G msgstr "För många aliasnivåer för en lokal, kan innebära en slinga"
> N msgstr "För många aliasnivåer för ett språkområde, kan innebära en slinga"

Vi översätter "locale" med "lokal".


>  #: libgnome/gnome-init.c:281 libgnome/gnome-init.c:295
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
>  msgstr ""
> G "Kunde inte skapa användarspecifik gnome-konfigurationskatalog \"%s\": %s\n"
> N "Det gick inte att skapa användarspecifik gnome-konfigurationskatalog \"%s\": %s\n"

Det är inte vad originalet säger.


>  #: libgnome/gnome-init.c:304
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid ""
>  "Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%"
>  "s': %s\n"
>  msgstr ""
> G "Kunde inte ändra rättigheterna till 0700 på den användarspecifika gnome-"
> N "Det gick inte att ändra rättigheterna till 0700 på den användarspecifika gnome-"
>  "konfigurationskatalogen \"%s\": %s\n"

Dito.


>  #: libgnome/gnome-init.c:311
>  #, c-format
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Could not create gnome accelerators directory `%s': %s\n"
> G msgstr "Kunde inte skapa katalogen \"%s\" för kortkommandon i gnome: %s\n"
> N msgstr "Det gick inte att skapa katalogen \"%s\" för kortkommandon i gnome: %s\n"

Och igen.


>  #: libgnome/gnome-init.c:367
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Disable sound server usage"
> G msgstr "Deaktivera användning av ljudserver"
> N msgstr "Inaktivera användning av ljudserver"

Oj, tackar, denna håller jag definitivt med om. Tackar så mycket!


>  #: libgnome/gnome-program.c:435
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "The flags to use for popt"
> G msgstr "Flaggorna att använda för popt"
> N msgstr "Flaggorna som ska användas för popt"

Osäker på denna. Tror inte jag ändrar.


>  #: libgnome/gnome-program.c:463
>  # SUN CHANGED MESSAGE
>  msgid "Path in which to look for installed files"
> G msgstr "Sökväg i vilken installerade filer ska letas efter"
> N msgstr "Sökväg för sökning efter installerade filer"

Tycker inte att detta förslag bättre motsvarar originalet, tvärtom.
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/libgnome.sv.po.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.