nano-1.1.10

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-30 20:29:10

Christian Rose writes:
>   #: nano.c:353
> N msgid "Usage: nano [+LINE] [GNU long option] [option] [file]\n\n"
> N msgstr "Användning: nano [+RAD] [lång GNU-flagga] [flagga] <fil>\n\n"

I orginalet var "fil" valfritt, du har gjort det obligatoriskt tolkar
jag det som.

>   #: nano.c:356
> N msgid "Usage: nano [+LINE] [option] [file]\n\n"
> N msgstr "Användning: nano [+RAD] [flagga] <fil>\n\n"

D:o.

> N " The nano editor is designed to emulate the functionality and ease-of-use of the UW Pico text editor.  There are four main sections of the editor: The top line shows the program version, the current filename being edited, and whether or not the file has been modified.  Next is the main editor window showing the file being edited.  The status line is the third line from the bottom and shows important messages. The bottom two lines show the most commonly used shortcuts in the editor.\n"
> N " Textredigeraren nano är skapad för att emulera funktionaliteten och lättanvändheten hos textredigeraren UW Pico. Det finns fyra huvuddelar i redigeraren: Översta raden visar programmets versionsnummer, namnet på filen som redigeras, och om filen har ändrats. Efter detta finns huvudfönstret som visar filen som redigeras. Statusraden är tredje raden från nederkanten och visar viktiga meddelanden. De nedersta två raderna visar de vanligaste kommandona som används i textredigeraren.\n"

Det skall väl inte vara kommatecken före "och"?

Kanske "kortkommandon" istället för "kommandon" i sista meningen?
Samma sak i följande meddelande i så fall?  (Ordvalet "shortcuts" på
engelska får mig att tro att det finns någon längre version också.
Men det är inget jag vet eftersom jag aldrig kört nano eller pico.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.