Re: synpunkt specspo

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-07-30 20:38:55

Daniel Resare writes:
> S,be(B fick vi svart p,be(B vitt om att evolution inte hanterar teckenkodingen
> iso-2022-jp speciellt bra. Varf,bv(Br anv,bd(Bnder du den?

Ja du, om jag det visste!  Sedan jag uppgraderade till Emacs 21.2 har
jag, posthanteraren vm i Emacs, och Emacs sj,Ad(Blvt inte riktigt kommit
,Av(Bverens med lite diverse strul.  Men s,Ae(B h,Ad(Br illa tror jag inte det
blivit innan.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.