Re: gtk+ (Suns ändringar)

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-30 13:05:11

sön 2002-07-28 klockan 23.02 skrev Göran Uddeborg:
> Suns översättare verkar ha velat göra sina meddelanden lite
> formellare. "Det gick inte" istället för "Misslyckades", "underordnat
> element" istället för "barn" och dylikt. Vad är anledningen till
> detta? Har du kontakt och hört något bakgrundsresonemang?

Nix. Åtminstone en person från Bowneglobal (som gör Suns svenska
översättningar) är också med på denna lista, men han har inte svarat.
Jag ska nog sammanställa kritiken när jag är färdig och skicka både till
Sun och Bowneglobal, men det hade ju som du säger varit trevligt att
veta resonemanget innan.


> (Fast i
> fallet "om" istället för "huruvida" blev det snarare mindre formellt.)

Hmm, för mig är de inte riktigt samma sak. "Whether" motsvaras för mig
av "huruvida" medan "if" motsvarar "om". Ibland kan de användas
omväxlande, ibland inte, och jag tycker att dessa förekomster hör till
den senare kategorin.


> Vi brukar ju försöka hålla samma ton som orginalet. Och jag tycker
> nog det är bäst. De översättningar Sun har gjort fungerar, och det
> allra viktigaste är att man är konsekvent. Men jag tycker inte direkt
> de här formändringarna var till det bättre. (Däremot finns det väl en
> och annan enskild formulering där Sun hittat bättre översättning. Jag
> kommenterar några.)

Mmm, tack.


> >  #: gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:273 gdk-pixbuf/gdk-pixbuf-loader.c:374
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "Internal error: Image loader module '%s' failed to begin loading an image, "
> >  "but didn't give a reason for the failure"
> >  msgstr ""
> > G "Internt fel: Bildinläsningsmodulen \"%s\" misslyckades med att läsa in en "
> > G "bild, men gav inte en anledning till misslyckandet"
> > N "Internt fel: Bildinläsningsmodulen \"%s\" det gick inte att läsa in en "
> > N "bild, ingen orsak gavs"
> 
> Den blir konstig: "Bildinläsningsmodulen det gick inte ..."

Ja. Jag begriper mig inte på den.


> >  #: gdk-pixbuf/io-ico.c:340
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Icon has zero width"
> > G msgstr "Ikonen har ingen bredd"
> > N msgstr "Ikonens bredd är noll"
> > N 
> >  
> >  #: gdk-pixbuf/io-ico.c:350
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Icon has zero height"
> > G msgstr "Ikonen har ingen höjd"
> > N msgstr "Ikonens höjd är noll"
> 
> Där är Suns bättre. Att ha en höjd noll är inte riktigt samma sak som
> att inte ha någon höjd. Även om ett vidare resonemang snart blir
> filosofiskt.

Okej, jag ändrar.


> >  #: gdk-pixbuf/io-png.c:183
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Fatal error in PNG image file: %s"
> > G msgstr "Ödesdigert fel i PNG-bildfil: %s"
> > N msgstr "Allvarligt fel i PNG-bildfil: %s"
> 
> Jaså, de nappade inte på er GNOME-standard fatal->ödesdiger. Lite
> synd.

Ja. Som diskuterats många gånger tidigare är ju "fatal" inte samma sak
som "serious"; och på samma sätt gäller det på svenska att något som är
allvarligt inte behöver vara ödesdigert. Ett allvarligt fel kan skapa
stora problem men behöver inte som ödesdigra fel exempelvis förhindra
vidare exekvering.
Det är väl dessutom inte bara GNOME-standard, vi använder det väl i TP
också?


> >  #: gdk-pixbuf/io-xpm.c:1237
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "XPM file has image width <= 0"
> > G msgstr "XPM-filen har bildbredd <= 0"
> > N msgstr "XPM-filen har en bildbredd som är mindre eller lika med 0"
> 
> Det tycker jag definitivt var till det sämre.

Jag håller med. Det är inte alls den form som originalet använder.


> >  #: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:123
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Pixbuf for closed expander."
> > G msgstr "Pixbuf för närmaste expanderare."
> > N msgstr "Pixbuf för stängd expanderare."
> 
> Ojdå, ett direkt fel vi missade.

Jupp, jag ändrar snabbt som attan. Tackar.


> >  #: gtk/gtkfilesel.c:537
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "The currently selected filename."
> > G msgstr "Filnamnet som är valt för tillfället."
> > N msgstr "Det filnamn som är valt för tillfället."
> 
> Ja, det blev bättre.

Okej, jag ändrar.


> >  #: gtk/gtkfilesel.c:1388
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid ""
> >  "Error creating folder \"%s\": %s\n"
> >  "%s"
> >  msgstr ""
> > G "Fel vid skapande av mappen \"%s\": %s\n"
> > N "Fel då mappen \"%s\"skulle skapas: %s\n"
> >  "%s"
> 
> Det behövs ett mellanrum mellan andra citationstecknet och "skulle",
> om man använder den modifierade.

Jag ser inget fel i den ursprungliga, så jag ändrar inte.


> >  #: gtk/gtkfilesel.c:1397
> >  #, c-format
> >  # SUN CHANGED MESSAGE
> >  msgid "Error creating folder \"%s\": %s\n"
> > G msgstr "Fel vid skapande av mappen \"%s\": %s\n"
> > N msgstr "Fel då mappen \"%s\"skulle skapas: %s\n"
> 
> D:o

Dito.
Tack för kommentarerna.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.