Re: opcodes-2.12.1

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-07-30 09:44:30

tis 2002-07-30 klockan 01.30 skrev Tomas Gradin:
>  > > > Ja, jag kan inte säga att jag är särskilt nöjd med den, eftersom den är
>  > > > mycket benägen att missförstås. Alternativa förslag mottages tacksamt.
>  > > > Förhandsökning?
>  > > 
>  > > Vad sägs om för(hands)uppräkning respektive efter(hands)uppräkning?
>  > 
>  > Okej, ändrat till "förhandsuppräkning" och "efterhandsuppräkning". Tack!
>  > Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/opcodes-2.12.91.sv.po.
> 
> Men förhandsuppräkning låter ju som att nån sorts lista räknas upp i 
> förhand!? När man räknar upp så räknar man första, andra, tredje osv.
> 
> Uppräkna tycker jag är ett väldigt konstigt uttryck att använda när man menar 
> öka. Klart byråkratspråksinfluerat!
> 
> Vad var det för fel på förhandsökning?

Jag tyckte inte det var något fel (det var ju mitt förslag), men jag
gick på Görans förslag. Men nu när du nämner det kan jag hålla med om
att förhandsuppräkning eventuellt kan misstolkas.
Hursomhelst skulle jag gärna se att du och Göran kom överens om endera
alternativet innan jag ändrar opcodes igen... Göran, vad tycker du?


> Kanske förframstegning? :)

Urk, nä tack.


> Förresten, borde inte prepositionen vara "vid"?

Hur menar du? Folk har klippt bort originalmeddelandet när de svarat, så
jag har inte meddelandet framför mig just nu.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.