Re: opcodes-2.12.1

Författare: Tomas Gradin (tg_at_df.lth.se)
Datum: 2002-07-30 01:30:25

 > > > Ja, jag kan inte säga att jag är särskilt nöjd med den, eftersom den är
 > > > mycket benägen att missförstås. Alternativa förslag mottages tacksamt.
 > > > Förhandsökning?
 > > 
 > > Vad sägs om för(hands)uppräkning respektive efter(hands)uppräkning?
 > 
 > Okej, ändrat till "förhandsuppräkning" och "efterhandsuppräkning". Tack!
 > Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/tp/opcodes-2.12.91.sv.po.

Men förhandsuppräkning låter ju som att nån sorts lista räknas upp i 
förhand!? När man räknar upp så räknar man första, andra, tredje osv.

Uppräkna tycker jag är ett väldigt konstigt uttryck att använda när man menar 
öka. Klart byråkratspråksinfluerat!

Vad var det för fel på förhandsökning?

Kanske förframstegning? :)

Förresten, borde inte prepositionen vara "vid"?

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.