Re: apacheconf igen

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_linux.se)
Datum: 2002-05-07 14:42:56

 • Nästa brev: Fredrik Wendt: "Re: printconf igen"
  Folk, kommentera gärna bara första meddelandet.
  
  >>> #: ../src/ApacheGizmo.py:928
  >>>N msgid "Bad Request"
  >>>N msgstr "Felaktig begäran"
  >>>   
  >>>
  >>En ren allmän fråga: Är det praxis att översätta Request med begäran? 
  >>  
  >>
  >Nej. Jag brukar översätta "request" med "begäran", men det är möjligt
  >att "förfrågan" är bättre. Det påverkar dock en hel del av mina
  >översättningar (bla analog), så jag vill gärna höra andras synpunkter
  >också innan jag gör denna ändring. Vad tycker folk? 
  >
  >>Jag skulle nog sagt förfrågan. (Om det ligger bättre även i din mun så 
  >>återkommer det på många andra ställen.)
  >>  
  >>
  > Noterat.
  
  
  
  Övriga repliker:
  
  Christian Rose wrote:
  
  >tor 2002-05-02 klockan 03.54 skrev Fredrik Wendt:
  >
  >>> #: ../src/ApacheGizmo.py:161
  >>>N msgid "Directory Deny list cannot be empty."
  >>>N msgstr "Katalognekandelistan kan inte vara tom."
  >>> 
  >>> #: ../src/ApacheGizmo.py:165
  >>>N msgid "Directory Allow list cannot be empty."
  >>>N msgstr "Katalogtillåtelselistan kan inte vara tom."
  >>>   
  >>>
  >>Inte "Directory Deny-listan"? Är det inte så att "Directory Deny" är vad 
  >>som återfinns i själva konfigurationsfilerna?
  >>  
  >>
  >Det är det nog. Men om man kör det grafiska verktyget, är det då
  >verkligen så viktigt att få reda på vad syntaxen är? Är det inte bättre
  >att det blir en förståelig översättning?
  >Jag ändrar inte så länge.
  > 
  >
  Visste inte att det var ett grafiskt verktyg. Då har jag inget att 
  invända mot!
  
  >>Finns det verkligen certifikatauktoritetskataloger?
  >>  
  >>
  >Jag tror det och jag tror även att det är poängen med detta meddelande.
  >[...]
  > 
  >
  Köper alla dina argument.
  
  >>>#: ../src/ApacheGizmo.py:929
  >>>N msgid "Authorization Required"
  >>>N msgstr "Auktorisering krävs"
  >>>   
  >>>
  >>Behörighet är inte ett alternativ här? Handlar det om en metod för
  >>  
  >>
  >Behörighet är väl inte samma sak som authorization? Det handlar ju om
  >själva metoden för att exempelvis verifiera behörighet, inte om
  >behörighet som sådant.
  > 
  >
  Min frågeställning (som var otydlig) var om det verkligen handlade om 
  just "själva metoden", till skillnad från att man inte tilldelats 
  behörighet efter att metoden tillämpats?
  
  >>> #: ../src/ApacheGizmo.py:938
  >>>N msgid "Length Required"
  >>>N msgstr "Längd krävs"
  >>>   
  >>>
  >>Om det har med HTTP-huvudet/-rubriken Length att göra kanske det skall 
  >>stå kvar oöversatt?
  >>  
  >>
  >Jag tycker inte det blir oklart även om det är översatt.
  > 
  >
  Ok. Att det är grafiskt innebär för mig att jag är mindre angelägen om 
  att behålla "nyckelord" oöversatta.
  
  >Du ska ha tack för granskningen.
  >
  Du skall ha tack för översättningen! :)
  
  /
    Fredrik
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.