Re: apacheconf igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 14:20:50

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: initscripts igen"
  tor 2002-05-02 klockan 03.54 skrev Fredrik Wendt:
  > > #: ../src/ApacheConf.py:197
  > >N msgid "The configuration file has been manually modified. Overwrite?"
  > >N msgstr "Konfigurationsfilen har ändrats manuellt. Åsidosätt?"
  >
  > Varför inte "Skriva över?" istället? Jag tycker det känns naturligare.
  
  Kan hålla med. Jag ändrar.
  
  
  > > #: ../src/ApacheConf.py:680
  > >N msgid ""
  > >N "SSL cannot be used with name based virtual hosts.\n"
  > >N "Please change to an IP based virtual host."
  > >N msgstr ""
  > >N "SSL kan inte användas med namnbaserade virtuella värdar.\n"
  > >N "Var vänlig och ändra till en IP-baserad virtuell värd."
  >
  > Vanliga diskussionen om användandet av "och" i sista meningen är mer 
  > elegant, fräsigt, högtravande, vackert, dialektalt eller ej. (Jag 
  > föredrar meningen utan "och", men det är som sagt var smaksak.)
  
  Jag föredrar med "och".
  
  
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:161
  > >N msgid "Directory Deny list cannot be empty."
  > >N msgstr "Katalognekandelistan kan inte vara tom."
  > > 
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:165
  > >N msgid "Directory Allow list cannot be empty."
  > >N msgstr "Katalogtillåtelselistan kan inte vara tom."
  >
  > Inte "Directory Deny-listan"? Är det inte så att "Directory Deny" är vad 
  > som återfinns i själva konfigurationsfilerna?
  
  Det är det nog. Men om man kör det grafiska verktyget, är det då
  verkligen så viktigt att få reda på vad syntaxen är? Är det inte bättre
  att det blir en förståelig översättning?
  Jag ändrar inte så länge.
  
  
  > >G msgid "Error Pages"
  > >G msgstr "Felsidor"
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:489
  > >N msgid "Only Certificate Authority Files are allowed, not directories"
  > >N msgstr "Endast certifikatauktoritetsfiler är tillåtna, inte -kataloger"
  >
  > Finns det verkligen certifikatauktoritetskataloger?
  
  Jag tror det och jag tror även att det är poängen med detta meddelande.
  
  
  > (Jag kan tänka mig 
  > kataloger som innehåller sådana filer, men inte kataloger som skiljer 
  > sig så pass från vanliga att de blir just 
  > certifikatauktoritetskataloger.) Föreslår att --tecknet skall bort.
  
  Se ovan.
  Jfr "arbetskatalog", "systemkatalog", "hemkatalog" -- alla dessa är
  naturligtvis vanliga kataloger på filsystemsnivå, men de har speciella
  syften, precis som en certifikatsuktoritetskatalog har i syfte att
  innehålla certifikat.
  
  
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:928
  > >N msgid "Bad Request"
  > >N msgstr "Felaktig begäran"
  >
  > En ren allmän fråga: Är det praxis att översätta Request med begäran? 
  
  Nej. Jag brukar översätta "request" med "begäran", men det är möjligt
  att "förfrågan" är bättre. Det påverkar dock en hel del av mina
  översättningar (bla analog), så jag vill gärna höra andras synpunkter
  också innan jag gör denna ändring. Vad tycker folk?
  
  
  > Jag skulle nog sagt förfrågan. (Om det ligger bättre även i din mun så 
  > återkommer det på många andra ställen.)
  
  Noterat.
  
  
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:929
  > >N msgid "Authorization Required"
  > >N msgstr "Auktorisering krävs"
  >
  > Behörighet är inte ett alternativ här? Handlar det om en metod för
  
  Behörighet är väl inte samma sak som authorization? Det handlar ju om
  själva metoden för att exempelvis verifiera behörighet, inte om
  behörighet som sådant.
  
  
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:929
  > >N msgid "The request cannot be processed without authorization."
  > >N msgstr "Begäran kan inte behandlas utan auktorisering."
  >
  > "...utan tillstånd." ?
  
  Jag ändrar.
  
  
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:930
  > >N msgid "The request was refused by this server."
  > >N msgstr "Begäran förvägrades av servern."
  >
  > "Denna server nekade förfrågan." (Förvägrades låter krångligt, föreslår 
  > som tidigare förfrågan istället för begäran.)
  
  Ändrar till "Begäran nekades av denna server".
  
  
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:935
  > >N msgid "The client did not produce a request in time for this server."
  > >N msgstr "Klienten gjorde inte en begäran i tid för servern."
  >
  > "this server" översätts lite inkonsekvent. Om du orkar bry dig kanske du 
  > kan kolla igenom efter dessa förekomster.
  
  Jag fixar överallt. Ändrar till "denna server". Tack!
  
  
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:938
  > >N msgid "Length Required"
  > >N msgstr "Längd krävs"
  >
  > Om det har med HTTP-huvudet/-rubriken Length att göra kanske det skall 
  > stå kvar oöversatt?
  
  Jag tycker inte det blir oklart även om det är översatt.
  
  
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:948
  > >N msgid "Service Temporarily Unavailable"
  > >N msgstr "Tjänsten är tillfälligt onåbar"
  >
  > Jag föreslår "otillgänglig" eller "inte tillgänglig" (onåbar låter mer 
  > som unreachable).
  
  Ändrar till "inte tillgänglig för tillfället". Tack!
  
  
  > > #: ../src/ApacheGizmo.py:948
  > >N msgid "This server is temporarily overloaded or under maintenance."
  > >N msgstr "Servern är temporärt överbelastad eller under underhåll."
  >
  > Kanske "genomgår underhåll"?
  
  Ja, så säger man nog. Tack.
  
  
  > > #: ../src/glade-strings.c:86
  > >N msgid "Default Directory Options:"
  > >N msgstr "Alternativ för standardkatalog:"
  > >
  > Se kommentar längre ner.
  
  Såg den.
  
  
  > > #: ../src/glade-strings.c:246
  > >N msgid "Performance Tuning"
  > >N msgstr "Prestandaanpassning"
  >
  > eller Prestandajustering (imho låter [fin]justering inte lika grovt som 
  > anpassning).
  
  Jag ändrar.
  
  
  > > #: ../src/glade-strings.c:282
  > >N msgid "Server _Host Name:"
  > >N msgstr "Servervärd_namn:"
  >
  > Det skall inte vara "Serverns [den aktuella] värdnamn:"
  
  Det blir kanske tydligare. Jag ändrar.
  
  
  > > #: ../src/glade-strings.c:291
  > >N msgid "Set default directory options"
  > >N msgstr "Ställ in standardkatalogalternativ"
  >
  > Det handlar inte om att ställa in "standardalternativ för kataloger"?
  
  Det gör det nog. Jag ändrar.
  
  Du ska ha tack för granskningen. Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/apacheconf.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.