Re: nano-1.1.8

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-07 14:46:52

 • Nästa brev: Fredrik Wendt: "Re: apacheconf igen"
  Christian Rose wrote:
  
  >ons 2002-05-01 klockan 10.07 skrev Daniel Resare:
  >
  >>>#: nano.c:1786
  >>>N msgid "Could not fork"
  >>>N msgstr "Kunde inte grena"
  >>>N 
  >>>   
  >>>
  >>grena? Det kräver rätt mycket för att en användare skall förstå vad som
  >>menas. "Systemanropet fork misslyackades" eller kanske till och med 
  >>"Kunde inte skapa en ny process" tror jag är lättare.
  >>  
  >>
  >Vi brukar översätta "fork" med "gren" (finns i vår ordlista), och "could
  >not fork" har åtminstone jag även tidigare översatt med "kunde inte
  >grena". Därför upplever jag det som att jag gärna ser ytterligare debatt
  >kring detta innan jag går och ändrar alla mina tidigare översättningar.
  > 
  >
  Jag delar uppfattningen att grena är tillräckligt vedertaget. (Det är 
  inget gaffla om. =)
  
  /
    Fredrik
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.