Re: nano-1.1.8

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 08:27:10

 • Nästa brev: Translation Project Robot: "nano-1.1.8 (100%, 0 untranslated)"
  ons 2002-05-01 klockan 10.07 skrev Daniel Resare:
  > >  #: nano.c:476
  > > N msgid "Enable mouse"
  > > N msgstr "Använd mus"
  > 
  > Denna översättning tycker jag är tveksam. Man _behöver_ ju inte använda
  > mus. "Möjliggör musanvändning" kanske?
  
  Hmm, okej, jag ändrar. Tack.
  
  
  > > G msgid " -w \t\t--nowrap\t\tDon't wrap long lines\n"
  > > G msgstr " -w \t\t--nowrap\t\tRadbryt inte långa rader\n"
  > >  #: nano.c:493
  > > N msgid "Don't wrap long lines"
  > > N msgstr "Radbryt inte långa rader"
  > > N 
  > 
  > Personligen skulle jag föredra "Bryt inte långa rader", men det är
  > förstås en smaksak.
  
  Hmm, även om "rad" blir redundant upplever jag det som att uttrycket som
  används är "radbryt"; bara "bryt" låter knepigt tycker jag. Jag tror
  inte jag ändrar.
  
  
  > >  #: nano.c:1786
  > > N msgid "Could not fork"
  > > N msgstr "Kunde inte grena"
  > > N 
  > 
  > grena? Det kräver rätt mycket för att en användare skall förstå vad som
  > menas. "Systemanropet fork misslyackades" eller kanske till och med 
  > "Kunde inte skapa en ny process" tror jag är lättare.
  
  Vi brukar översätta "fork" med "gren" (finns i vår ordlista), och "could
  not fork" har åtminstone jag även tidigare översatt med "kunde inte
  grena". Därför upplever jag det som att jag gärna ser ytterligare debatt
  kring detta innan jag går och ändrar alla mina tidigare översättningar.
  
  
  > >  msgstr ""
  > >  "Hjälptext för gå till katalog i bläddraren\n"
  > >  "\n"
  > >  " Ange namnet på den katalog som du vill gå till.\n"
  > >  "\n"
  > > G " Om tabulatorkomplettering inte har inaktiverats kan du använda TABULATOR-tangenten för att (försöka att) automatiskt komplettera katalognamnet. Följande funktionstangenter är tillgängliga i bläddrarens gåtillkatalog-läge:\n"
  > > N " Om tabulatorkomplettering inte har inaktiverats kan du använda TABULATOR-tangenten för att (försöka att) automatiskt komplettera katalognamnet.\n"
  > > N "\n"
  > > N " Följande funktionstangenter är tillgängliga i bläddrarens gåtillkatalog-läge:\n"
  > >  "\n"
  > 
  > Jag tror att det är vanligare att kalla tab-tangenten för TAB än för
  > TABULATOR. Jag kan dock ha fel.
  
  Du får slåss med Göran :). Om jag minns rätt är han en varm förespråkare
  av "TABULATOR" och det var han som föreslog det på detta ställe.
  
  Tack för granskningen!
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.