Re: redhat-config-network igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 09:49:06

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: redhat-config-network igen"
  ons 2002-05-01 klockan 12.45 skrev Göran Uddeborg:
  > >  #: ../src/netconf.py:1112 ../src/netconf.py:1183
  > > N msgid "The profile can't be named \"default\"!"
  > > N msgstr "Profilen kan inte döpas till \"standard\"!"
  > 
  > Är det rätt? Jag skulle ju trott att det är just "default" den inte
  > får döpas till.
  
  Du har nog helt rätt... Tack.
  
  
  > >  #: ../src/netconf.py:1168
  > > N msgid "The \"default\" profile can't be renamed!"
  > > N msgstr "Namnet på \"standard\"-profilen kan inte ändras!"
  > 
  > Motsvarande.
  
  Fixat.
  
  
  > >  #: ../src/netconf.py:1213
  > > N msgid "The \"default\" Profile can not be deleted!"
  > > N msgstr "\"Standard\"-profilen kan inte tas bort!"
  > 
  > Och igen.
  
  Mmm.
  
  
  > > N "These types of connections "
  > > N "are common in the United States, and are gaining acceptance elsewhere. "
  > 
  > > N "Dessa typer av anslutningar är vanliga i USA, och vinner mark även på "
  > > N "andra platser.
  > 
  > Här skulle man kunna tänka sig en geografisk lokalisering också. Typ:
  > "I Sverige förekommer i dagsläget endast ADSL." eller något sådant.
  
  Okej. Jag har ändrat till:
  
  "skicka), och åtskilliga andra. Dessa typer av anslutningar, särskilt "
  "ADSL, är vanliga i Sverige, och vinner mark även på andra platser. "
  
  
  > > N "This "
  > > N "type of connection is popular in Europe and several other technologically "
  > > N "advanced regions. It is available but uncommon in the USA.
  > 
  > > N "Denna typ av anslutning är vanlig i Europa och åtskilliga andra "
  > > N "tekniskt avancerade regioner. Det finns, men är ovanligt, i USA.
  > 
  > Här skulle man också kunna tänka sig ett tillägg om Sverige.
  
  Ändrat till:
  "terminaladapter (TA) installeras för att terminera ISDN-anslutningen från "
  "din ISP. Denna typ av anslutning är vanlig i Europa och åtskilliga andra "
  "tekniskt avancerade regioner. Det finns, men är dock ovanligt, i Sverige. "
  "Hastigheter är mellan 64 kb/s och 128 kb/s."
  
  
  > >  #: ../src/netconfpkg/NCDeviceList.py:67
  > > N msgid "Error loading Device %s!\n"
  > > N msgstr "Fel vid inläsning av enhetem %s!\n"
  > 
  > "enheten" felstavat.
  
  Oj. Tack.
  
  
  > >  #: ../src/glade-strings.c:232
  > > N msgid "Add / Edit IP Address"
  > > N msgstr "Lägg till /redigera IP-adress"
  > 
  > Det bör nog vara lika många blanktecken på båda sidor om snedstrecket.
  
  Ja. Fixat.
  
  
  > >  #: ../src/glade-strings.c:299
  > > N msgid "Callback"
  > > N msgstr "Tillbakaringning"
  > 
  > >  #: ../src/glade-strings.c:302
  > > N msgid "Callback _Delay:"
  > > N msgstr "_Fördröjning för tillbakaringning:"
  > 
  > >  #: ../src/glade-strings.c:305
  > > N msgid "Callback _Mode:"
  > > N msgstr "_Läge för tillbakaringning:"
  > 
  > >  #: ../src/glade-strings.c:308
  > > N msgid "Callback setting"
  > > N msgstr "Inställning för tillbakaringning"
  > 
  > Motringning heter det väl?
  
  Huh?
  Detta har diskuterats tidigare på listan, och både "tillbakaringning"
  och "motringning" fungerar, men "tillbakaringning" är enligt Gudmund det
  som används inom telekom. Se bifogat brev.
  
  
  > >  #: ../src/glade-strings.c:512
  > > N msgid "Enable _VJ TCP/IP Header Compression"
  > > N msgstr "Slå på komprimering av _VJ TCP/IP-huvuden"
  > 
  > Jag har trott att VJ var en metod. Alltså "Slå på VJ-komprimering av
  > TCP/IP-huvuden".
  
  Okej. Ändrade även:
  
  #: ../src/glade-strings.c:494
  msgid "Enable VJ Connection-_ID Compression"
  msgstr "Slå på VJ-komprimering av anslutnings_id"
  
  
  > > N msgid ""
  > > N "Enter the Access Concentrator name, if you have been given one by your ISP. "
  > > N "In most cases you can leave this blank."
  > > N msgstr ""
  > > N "Ange namnet på åtkomstkoncentratorn (access concentrator) om din "
  > > N "Internetleverantör kräver ett sådant. Om du inte känner till det bör du "
  > > N "kontakta din Internetleverantör. I de flesta fall kan du lämna det tomt."
  > 
  > Det där "om du inte känner till det", var kom det ifrån?
  
  Jag tror att det är en kvarleva från hur originalmedelandet såg ut
  tidigare. Tack!
  
  
  > >  #: ../src/glade-strings.c:708
  > > N msgid "M_inimum number of seconds charged:"
  > > N msgstr "M_inst antal sekunder som debiteras:"
  > 
  > Här skulle jag skrivit "Minsta".
  
  Mm, ändrat.
  
  
  > >  #: ../src/glade-strings.c:1095
  > > N msgid "_AC-Name:"
  > > N msgstr "_ÅK-namn:"
  > 
  > Eftersom du översatt antar jag att du vet vad det betyder. Vill du
  > avslöja för oss andra?
  
  ÅK = åtkomstkoncentrator
  
  Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/redhat-config-network.sv.po.
  
  
  Christian
  
  

  attached mail follows:


  Gudmund Areskoug wrote:
  > > Jag kallar det för "Tillbakaringning" nu då. Men om någon tycker att det
  > > är oklart ändrar jag nog det till "Callback".
  > 
  > Har översatt telekom tidigare: det heter tillbakaringning om det är
  > frågan om att man ringer upp en part som sedan ringer tillbaka till det
  > uppringande numret (eller det som överförs som uppringande nummer med
  > CID (Caller ID) i ISDN). Poängen är att den du först ringt upp betalar
  > för samtalet.
  > 
  > Det vara bara det.
  
  Tack för den specialkunskapen!
  Vad glad jag blev, då slipper jag ändra! :)
  
  
  Christian
  
  
  
  #######################################################################
  Christian Rose
  http://www.menthos.com          	  menthos@menthos.com
  #######################################################################
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.