Re: authconfig återigen

Författare: Fredrik Wendt (fredrik.wendt_at_trycktilltusen.se)
Datum: 2002-05-03 11:45:44

 • Nästa brev: Tommy Pettersson: "Re: Sändlistetrubbel"
  Ett par kommentarer.
  
  > #: authinfo.h:58
  > #, c-format
  >N msgid ""
  >N "The %s file was not found, but it is required for %s support to work "
  >N "properly. Install the %s package, which provides this file."
  >N msgstr ""
  >N "Filen %s hittades inte, men den krävs för att stöd för %s ska fungera "
  >N "korrekt. Installera paketet %s som tillhandahåller denna fil."
  >N 
  > #: localpol.h:9
  > 
  >
  Kan det bli fel här? "The [caching|index] file was not found, bit it is 
  required..."
  Det kanske skulle vara "%s-filen hittades inte, ..."
  
  >#: authconfig.c:791
  >msgid "default NIS server\n"
  >msgstr "standard-NIS-server\n"
  >...
  >#: authconfig.c:806
  >msgid "default LDAP server"
  >msgstr "standardserver för LDAP"
  >...
  >#: authconfig.c:815
  >msgid "default kerberos KDC"
  >msgstr "standard-KDC för kerberos"
  > 
  >
  Föreslår "standardserver för NIS\n" (överst).
  
  >#: authconfig.c:819
  >msgid "default kerberos realm\n"
  >msgstr "standard-realm för kerberos\n"
  > 
  >
  Jag hade gärna sett ett svenskt ord för realm (på alla ställen), men jag 
  har svårt att komma på något bra. Rike, region, landskap, territorium... 
  Du kanske kom på bättre, fast inte - i ditt tycke - tillräckligt bra 
  förslag?
  
  >#: authconfig.c:1068
  >#, c-format
  >msgid "%s: critical error recording caching setting"
  >msgstr "%s: kritiskt fel vid läsning av mellanlagringsinställning"
  > 
  >
  Här är mellanlagring inte omskrivet till cachning (vilket verkar 
  genomförts i övrigt).
  "recording" tycker jag marginellt bättre översätts med "registrering". 
  Mest pga jag hade tolkat läsning som att den "read" något. Kanske är jag 
  som är primitiv?
  
  >#~ msgid ""
  >#~ "Kerberos is a trusted third-party authentication system which is commonly "
  >#~ "used in medium to large networks."
  >#~ msgstr ""
  >#~ "Kerberos är autentiseringssystem för betrodda tredjeparter som vanligen "
  >#~ "används i mellanstora till stora nätverk."
  > 
  >
  Visserligen en fuzzy-markerad översättning, men jag tycker att "trusted" 
  skall översättas med pålitliga eller tillförlitliga. Betrodd känns mer 
  som att man tror på vad någon säger, vilket skulle kunna vara lögn. 
  Kanske även anförtrodda.
  
  >#~ msgid ""
  >#~ "SMB authentication verifies user passwords by attempting to connect to a "
  >#~ "server which uses the SMB (system message block) protocol suite."
  >#~ msgstr ""
  >#~ "SMB-autentisering verifierar användarlösenord genom att försöka ansluta "
  >#~ "till en server som använder protokollsamlingen SMB (System Message Block)."
  > 
  >
  Jag hade föredragit "protokolluppsättning" istället för samling (vilket 
  jag ser mer som översättning till "collection").
  
  /
    Fredrik
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.