Re: kudzu återigen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 10:37:22

 • Nästa brev: Peter Karlsson: "Re: initscripts igen"
  ons 2002-05-01 klockan 21.41 skrev Daniel Resare:
  > >  #: ../hwconf.c:167
  > >  #, c-format
  > >  msgid "Please enter the path where the %s RPM can be found:"
  > > G msgstr "Var vänlig och ange sökvägen där RPM:en %s finns:"
  > > N msgstr "Ange sökvägen där RPM:en %s finns:"
  > 
  > Jag tycker att RPM-paktetet är bättre än RPM:en, men det är ju förstås
  > en smaksak.
  
  Jag håller helt och hållet med. Tack!
  
  
  > >  #: ../hwconf.c:882
  > >  #, c-format
  > > N msgid "disabling sleep bit on potentially buggy %s hardware"
  > > N msgstr "inaktiverar sleep-biten på möjligtvis felaktig %s-hårdvara"
  > > N 
  > 
  > "möjligtvis felaktig" tycker jag är knöligt. Jag tycker nog att
  > potentiellt är ett bra ord i detta sammanhang, på svenska. "potentiellt
  > felaktig" alltså.
  
  Ändrat. Tack!
  
  
  > >  #: ../hwconf.c:1139
  > > N msgid "turned on bcm5820 service"
  > > N msgstr "aktiverade bcm5820-enhet"
  > 
  > Är du säker på att det är en enhet och inte en tjänst?
  
  Nä. :)
  Fixat.
  
  
  > >  #: ../hwconf.c:1163
  > >  #, c-format
  > >  
  > >  #: ../hwconf.c:1419
  > >  msgid ""
  > >  "Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
  > >  "tool.\n"
  > >  "\n"
  > >  "\n"
  > >  "\n"
  > >  "               Timeout exceeded."
  > >  msgstr ""
  > >  "Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsverktyget för hårdvara "
  > >  "i Red Hat Linux.\n"
  > >  "\n"
  > >  "\n"
  > >  "\n"
  > > G "             Tidsgränsen överskreds."
  > > N "               Gjorde time-out."
  > 
  > Du och Mona Sahlin? Själv tycker jag att den gamla översättningen är
  > bättre.
  
  Detta har diskuterats tidigare på listan. Jag använde tidigare den
  tidigare översättningen genomgående men har gått tillbaka till
  "time-out", dels för att omskrivningen blir väldigt knepig ibland, dels
  för att Windows och andra miljöer använder "time-out", och dels för att
  "time-out" finns i min svenska ordbok.
  
  Tack för kommentarerna. Ny fil finns på
  http://www.menthos.com/po/redhat/kudzu.sv.po.
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.