Re: kudzu återigen

Författare: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Datum: 2002-05-01 21:41:36

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "Re: util-linux-2.11q"
  tor 2002-04-18 klockan 10.10 skrev Christian Rose:
  
  >  #: ../hwconf.c:167
  >  #, c-format
  >  msgid "Please enter the path where the %s RPM can be found:"
  > G msgstr "Var vänlig och ange sökvägen där RPM:en %s finns:"
  > N msgstr "Ange sökvägen där RPM:en %s finns:"
  > 
  
  Jag tycker att RPM-paktetet är bättre än RPM:en, men det är ju förstås
  en smaksak.
  
   
  >  
  >  #: ../hwconf.c:589
  >  #, c-format
  >  msgid ""
  > G "Your /etc/securetty does not contain `console' device, which means root "
  > G "won't be able to log in on console. Would you like to update it?"
  > N "Your /etc/securetty does not contain `%s' device, which means root won't be "
  > N "able to log in on console. Would you like to update it?"
  >  msgstr ""
  > G "Din /etc/securetty innehåller inte enheten \"console\", vilket innebär att "
  > N "Din /etc/securetty innehåller inte enheten \"%s\", vilket innebär att "
  >  "root inte kommer att kunna logga in på konsollen. Vill du att den ska "
  >  "uppdateras?"
  >  
  >  #: ../hwconf.c:882
  >  #, c-format
  > N msgid "disabling sleep bit on potentially buggy %s hardware"
  > N msgstr "inaktiverar sleep-biten på möjligtvis felaktig %s-hårdvara"
  > N 
  >
  
  "möjligtvis felaktig" tycker jag är knöligt. Jag tycker nog att
  potentiellt är ett bra ord i detta sammanhang, på svenska. "potentiellt
  felaktig" alltså.
  
  >  #: ../hwconf.c:1139
  > N msgid "turned on bcm5820 service"
  > N msgstr "aktiverade bcm5820-enhet"
  > N 
  
  Är du säker på att det är en enhet och inte en tjänst?
  
  >  #: ../hwconf.c:1163
  >  #, c-format
  >  
  >  #: ../hwconf.c:1419
  >  msgid ""
  >  "Welcome to Kudzu, the Red Hat Linux hardware detection and configuration "
  >  "tool.\n"
  >  "\n"
  >  "\n"
  >  "\n"
  >  "               Timeout exceeded."
  >  msgstr ""
  >  "Välkommen till Kudzu, detekterings- och konfigurationsverktyget för hårdvara "
  >  "i Red Hat Linux.\n"
  >  "\n"
  >  "\n"
  >  "\n"
  > G "             Tidsgränsen överskreds."
  > N "               Gjorde time-out."
  >  
  >
  
  Du och Mona Sahlin? Själv tycker jag att den gamla översättningen är
  bättre.
  
  Bra jobbat!
  /noa
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.