Re: initscripts igen

Författare: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Datum: 2002-05-05 10:08:53

 • Nästa brev: Christian Rose: "Re: kudzu återigen"
  Hmm. En sak jag har problem med i initscripts är:
  
  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:55 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:61
  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:62 /etc/rc.d/init.d/ipchains:58
  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:55 /etc/rc.d/init.d/iptables:61
  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:62
  msgid "Clearing all current rules and user defined chains:"
  msgstr "Tömmer alla nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
  
  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:54 /etc/rc.d/init.d/ip6tables:58
  #: /etc/rc.d/init.d/ip6tables:59 /etc/rc.d/init.d/ipchains:57
  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:54 /etc/rc.d/init.d/iptables:58
  #: /etc/rc.d/init.d/iptables:59
  msgid "Flushing all current rules and user defined chains:"
  msgstr "Tömmer alla nuvarande regler och egendefinierade kedjor:"
  
  Som synes översätter jag båda till samma sak, men detta är inte särskilt
  optimalt då båda visas efter varandra vid uppstart. Men jag kan inte
  komma på någon bättre översättning av "flushing". Någon som har ett
  förslag?
  
  
  Christian
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.