Re: initscripts igen

Författare: Jens Arvidsson (arvid-jens_at_algonet.se)
Datum: 2002-05-01 20:41:26

 • Nästa brev: Jens Arvidsson: "Re: printconf igen"
  Christian Rose <menthos@menthos.com> writes:
  > N "IPv6to4 configuration needs an IPv4 address on related interface or "
  > N "otherwise specified, 6to4 configuration is not valid"
  > N msgstr ""
  > N "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat gränssnitt "
  > N "eller på annat sätt angivet gränssnitt, 6till4-konfigurationen är inte giltig"
  
  Vet inte om det direkt gör någon skillnad, men hur vore
  
  "IPv6till4-konfiguration behöver en IPv4-adress på ett relaterat eller på annat
  sätt angivet gränssnitt, 6till4-konfigurationen är inte giltig"
  
  
  >  #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:70
  > N msgid "Stopping iSCSI: iscsid"
  > N msgstr "Startar iSCSI: iscsid"
  
  "Stoppar".
  
  
  > #: /etc/rc.d/init.d/iscsi:50
  > N msgid "Stopping iSCSI: iscsilun"
  > N msgstr "Startar iSCSI: iscsilun"
  
  "Stoppar".
  
  >  #: /etc/sysconfig/network-scripts/ifup-sit:67
  > N msgid "Missing remote IPv4 address of tunnel, configuration is not valid"
  > N msgstr ""
  > N "IPv4-fjärradress för tunnel saknas, konfigurationen är inte tillgänglig"
  
  "...inte giltig", väl?
  
  
  Jens
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.