util-linux-2.11q

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-01 21:43:24

 • Nästa brev: Daniel Resare: "Re: kudzu återigen"
  >  #: sys-utils/ipcrm.c:99
  >  #, c-format
  > N msgid "deprecated usage: %s {shm | msg | sem} id ...\n"
  > N msgstr "föråldrad användning: %s {shm | msg | sem} id ...\n"
  
  "deprecated" betyder egentligen inte "föråldrad" utan snarare
  "ogillad". Men det kanske är tillräckligt rätt.
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.