kommentarer på kommentarer, sh-utils-2.0.11

Författare: Daniel Resare (noa_at_metamatrix.se)
Datum: 2002-05-01 21:39:35

 • Nästa brev: Göran Uddeborg: "util-linux-2.11q"
  tis 2002-04-30 klockan 23.50 skrev Christian Rose:
  > > N msgid "cannot chdir to directory, %s"
  > > N msgstr "kan inte byta aktuell katalog till %s"
  > 
  > Är du säker på att det är katalogen som hamnar i %s?
  > 
  Jo. källkoden visar det. Kommatecknet är dock förvirrande. Jag skall
  rapportera det.
  
  > 
  > >  #: lib/unicodeio.c:140
  > >  #, c-format
  > > N msgid "cannot output U+%04X: iconv function not usable"
  > > N msgstr "kan inte skriva U+%04X: iconv går inte att använda"
  > 
  > iconv-funktionen?
  > 
  
  Jag tycker att "iconv-funktionen" känns som "funktion av typen iconv".
  Bättre då med "funktionen iconv" i sådana fall, men då är jag mer för
  bara "iconv". Förstår man vad det betyder så gör man, annars inte :)
  
  > 
  > >  #: lib/unicodeio.c:196
  > >  #, c-format
  > > N msgid "cannot output U+%04X: iconv function not available"
  > > N msgstr "kan inte skriva: U+%04X: iconv finns inte tillgänlig"
  > 
  > iconv-funktionen?
  > "ÄR inte" tycker jag passar bättre
  jo.
  
  > tillgänGlig
  
  fixat.
  > 
  > 
  > >  #: lib/userspec.c:182
  > > N msgid "cannot get the login group of a numeric UID"
  > > N msgstr "kan inte hämta inloggningsgruppen för ett numieriskt UID"
  >                             ^
  > ett i för mycket
  fixat.
  
  > 
  > Bra jobbat.
  > 
  Tack :)
  
  /noa
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.