Re: redhat-config-network igen

Författare: Martin Sjögren (md9ms_at_mdstud.chalmers.se)
Datum: 2002-05-01 16:19:30

 • Nästa brev: Jens Arvidsson: "Re: initscripts igen"
  On Wed, May 01, 2002 at 12:45:05PM +0200, Göran Uddeborg wrote:
  > >  #: ../src/netconf.py:1112 ../src/netconf.py:1183
  > > N msgid "The profile can't be named \"default\"!"
  > > N msgstr "Profilen kan inte döpas till \"standard\"!"
  > 
  > Är det rätt? Jag skulle ju trott att det är just "default" den inte
  > får döpas till.
  
  Dessutom heter det inte "döpas". Vad sägs om "Profilen kan inte ges namnet
  ..."?
  
  
  Martin
  
  -- 
  Martin Sjögren
   md9ms@mdstud.chalmers.se    ICQ : 41245059
   Phone: +46 (0)31 405242    Cell: +46 (0)739 169191
   GPG key: http://www.mdstud.chalmers.se/~md9ms/gpg.html
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.