redhat-config-network igen

Författare: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Datum: 2002-05-01 12:45:05

 • Nästa brev: Martin Sjögren: "Re: redhat-config-network igen"
  >  #: ../src/netconf.py:1112 ../src/netconf.py:1183
  > N msgid "The profile can't be named \"default\"!"
  > N msgstr "Profilen kan inte döpas till \"standard\"!"
  
  Är det rätt? Jag skulle ju trott att det är just "default" den inte
  får döpas till.
  
  >  #: ../src/netconf.py:1168
  > N msgid "The \"default\" profile can't be renamed!"
  > N msgstr "Namnet på \"standard\"-profilen kan inte ändras!"
  
  Motsvarande.
  
  >  #: ../src/netconf.py:1213
  > N msgid "The \"default\" Profile can not be deleted!"
  > N msgstr "\"Standard\"-profilen kan inte tas bort!"
  
  Och igen.
  
  > N "These types of connections "
  > N "are common in the United States, and are gaining acceptance elsewhere. "
  
  > N "Dessa typer av anslutningar är vanliga i USA, och vinner mark även på "
  > N "andra platser.
  
  Här skulle man kunna tänka sig en geografisk lokalisering också. Typ:
  "I Sverige förekommer i dagsläget endast ADSL." eller något sådant.
  
  > N "This "
  > N "type of connection is popular in Europe and several other technologically "
  > N "advanced regions. It is available but uncommon in the USA.
  
  > N "Denna typ av anslutning är vanlig i Europa och åtskilliga andra "
  > N "tekniskt avancerade regioner. Det finns, men är ovanligt, i USA.
  
  Här skulle man också kunna tänka sig ett tillägg om Sverige.
  
  >  #: ../src/netconfpkg/NCDeviceList.py:67
  > N msgid "Error loading Device %s!\n"
  > N msgstr "Fel vid inläsning av enhetem %s!\n"
  
  "enheten" felstavat.
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:232
  > N msgid "Add / Edit IP Address"
  > N msgstr "Lägg till /redigera IP-adress"
  
  Det bör nog vara lika många blanktecken på båda sidor om snedstrecket.
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:299
  > N msgid "Callback"
  > N msgstr "Tillbakaringning"
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:302
  > N msgid "Callback _Delay:"
  > N msgstr "_Fördröjning för tillbakaringning:"
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:305
  > N msgid "Callback _Mode:"
  > N msgstr "_Läge för tillbakaringning:"
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:308
  > N msgid "Callback setting"
  > N msgstr "Inställning för tillbakaringning"
  
  Motringning heter det väl?
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:512
  > N msgid "Enable _VJ TCP/IP Header Compression"
  > N msgstr "Slå på komprimering av _VJ TCP/IP-huvuden"
  
  Jag har trott att VJ var en metod. Alltså "Slå på VJ-komprimering av
  TCP/IP-huvuden".
  
  > N msgid ""
  > N "Enter the Access Concentrator name, if you have been given one by your ISP. "
  > N "In most cases you can leave this blank."
  > N msgstr ""
  > N "Ange namnet på åtkomstkoncentratorn (access concentrator) om din "
  > N "Internetleverantör kräver ett sådant. Om du inte känner till det bör du "
  > N "kontakta din Internetleverantör. I de flesta fall kan du lämna det tomt."
  
  Det där "om du inte känner till det", var kom det ifrån?
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:708
  > N msgid "M_inimum number of seconds charged:"
  > N msgstr "M_inst antal sekunder som debiteras:"
  
  Här skulle jag skrivit "Minsta".
  
  >  #: ../src/glade-strings.c:1095
  > N msgid "_AC-Name:"
  > N msgstr "_ÅK-namn:"
  
  Eftersom du översatt antar jag att du vet vad det betyder. Vill du
  avslöja för oss andra?
  

  Arkiv genererat av hypermail 2.1.4.