Re: Installationsprogram för Red Hat Linux (GNOME)

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-18 15:44:17

On Mon, 18 Mar 2002, Robert Ojala C4 wrote:
> >> "Vi har nu samlat all information som behövs för att installera Red Hat
> >> Linux på ditt system."
>
> Ordet "system" har olika betydelser och ordet kan anses som implicit med
> avseende på denna översättning.
>
> Det ska skrivas "datorsystem", om inte översättaren känner för att ändra
> hela meningen, som jag tidigare föreslagit.
>
> En konventionell dator består endast av en CPU. Ett datorsystem består av
> lagringsenheter, moderkort, CPU osv.

Hej igen.
Denna snäva definition av "system" är nog inte särskilt spridd utanför
datortekniska kretsar. För gemene man är nog ett "system" i
datorsammanhang betydligt mer än själva processorkretsen.

Dessutom brukar jag och en del andra översättare hålla oss ganska nära
originalet. Står det "system" och inte "computer system" i originalet är
det ganska meningslöst att vara mer specifik i den svenska. Själva
grundproblemet är ju då en otydlighet i originalet som bör fixas i
originalet för att komma både originalet och alla andra översättningar
tillgodo. Därför brukar jag hänvisa till att man buggrapporterar mot
originalet (https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/) om problemet går att
hänföra till originalet.


> > Jag har en synpunkt om installationsprocessen i Red Hat Linux.
>
> Installationsprocessen för RPM-pakaten illustreras av texten "Totalt
> förlopp" följt av en vågrätt stapel. Totalt kan definieras som 100 av 100,
> 32 av 32, och 50 av 50 osv.
> Om operatören uppgivit beloppet 1 GB mjukvara, kommer
> installationsprocessen meddela operatören om summan av "totalt förlopp",
> vilket är 1 GB.
>
> Därmed yrkar jag på att man ändrar texten från "Totalt förlopp" till
> "Allmänt förlopp".

Det här är originalet och översättningen:

  #: ../iw/progress_gui.py:229
  msgid "Total Progress:   "
  msgstr "Totalt förlopp:   "

I min mening hade "Allmänt förlopp: " varit en mer korrekt översättning av
"General Progress: ". Det är alltså även här något som bör ändras i
originalet i min mening.
Vill du skapa en buggrapport? Gå till
https://bugzilla.redhat.com/bugzilla/, skapa ett konto om du inte redan
har det, och rapportera sedan en bugg mot "anaconda", tala om att du vill
att "Total Progress: " ändras till "General Progress: ". Tala gärna sedan
om här på listan vilket buggnummer rapporten fått, så kan andra på listan
följa buggen om de önskar det.

Tack!

Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.