Re: Installationsprogram för Red Hat Linux (GNOME)

From: Robert Ojala C4 (Robert.Ojala.C4_at_utb.kristianstad.se)
Date: 2002-03-18 12:48:15

Robert skriver:
>> "Vi har nu samlat all information som behövs för att installera Red Hat
>> Linux på ditt system."

Ordet "system" har olika betydelser och ordet kan anses som implicit med
avseende på denna översättning.

Det ska skrivas "datorsystem", om inte översättaren känner för att ändra
hela meningen, som jag tidigare föreslagit.

En konventionell dator består endast av en CPU. Ett datorsystem består av
lagringsenheter, moderkort, CPU osv.

Jag har en synpunkt om installationsprocessen i Red Hat Linux. 

Installationsprocessen för RPM-pakaten illustreras av texten "Totalt
förlopp" följt av en vågrätt stapel. Totalt kan definieras som 100 av 100,
32 av 32, och 50 av 50 osv.
Om operatören uppgivit beloppet 1 GB mjukvara, kommer
installationsprocessen meddela operatören om summan av "totalt förlopp",
vilket är 1 GB.

Därmed yrkar jag på att man ändrar texten från "Totalt förlopp" till
"Allmänt förlopp".

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.