Installationsprogram för Red Hat Linux (GNOME)

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-18 11:46:16

Robert Ojala writes:
> Installationsprogram för Red Hat Linux:
> 
> "Vi har nu samlat all information som behövs för att installera Red Hat
> Linux på ditt system."
> 
> Korrekt mening:
> 
> "Installationsguiden har införskaffat informationen som behövs för att
> installera Red Hat Linux på den här datorn."
> 
> Håller deltagarna med mig?

Så här lösbrutet skulle jag nog vara benägen att hålla med.  Men det
beror på hur stilen i övriga meddelandet i sammanhanget ser ut.
Christian, har du på rak arm koll?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.