Re: Ny textutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-11 22:37:29

mån 2002-03-11 klockan 22.27 skrev Göran Uddeborg:
> > >>> Dessutom, brukar vi
> > >>> verkligen ha dubbla blanktecken efter punkt i svensk text?
> > >>
> > >> Bruket varierar, både på svenska och på engelska.  Jag tycker det är
> > >> en fördel så jag har det, andra tycker inte det, så de har det inte.
> > >
> > > Vad jag har hört härrör bruket med dubbla blanksteg efter punkt i
> > > engelskan från gamla regler för skrivmaskinsskrivning. Dessa gäller dock
> > > inte för typsatta texter där man inte använder fast breddsteg.
> > 
> > Gäller och gäller, TeX kollar efter det, så även nroff/troff oavsett om det 
> > ska typsättas med fast breddsteg.  Unixprogram som fmt kollar också efter 
> > dubbla blanksteg.  Jobbar man med dessa så kommer dubbla blanksteg helt 
> > reflexmässigt.
> 
> I fallet textutils kan man ju dessutom hävda att de ofta används i
> terminalfönster eller på en konsol, och där har man ju normalt fast
> breddsteg.  Motsvarande konvention för typsatta texter är att ha ett
> lite större mellanrum mellan meningar än inom dem, dock inte så mycket
> som dubbelt.

Ungefär det var det jag hade läst någonstans.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.