Re: Ny textutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2002-03-11 22:27:20

Jan Djärv writes:
> 
> söndagen den 10 mars 2002 kl 19.38 skrev Christian Rose:
> 
> > sön 2002-03-10 klockan 19.00 skrev Göran Uddeborg:
> >>> Dessutom, brukar vi
> >>> verkligen ha dubbla blanktecken efter punkt i svensk text?
> >>
> >> Bruket varierar, både på svenska och på engelska.  Jag tycker det är
> >> en fördel så jag har det, andra tycker inte det, så de har det inte.
> >
> > Vad jag har hört härrör bruket med dubbla blanksteg efter punkt i
> > engelskan från gamla regler för skrivmaskinsskrivning. Dessa gäller dock
> > inte för typsatta texter där man inte använder fast breddsteg.
> 
> 
> Gäller och gäller, TeX kollar efter det, så även nroff/troff oavsett om det 
> ska typsättas med fast breddsteg.  Unixprogram som fmt kollar också efter 
> dubbla blanksteg.  Jobbar man med dessa så kommer dubbla blanksteg helt 
> reflexmässigt.

I fallet textutils kan man ju dessutom hävda att de ofta används i
terminalfönster eller på en konsol, och där har man ju normalt fast
breddsteg.  Motsvarande konvention för typsatta texter är att ha ett
lite större mellanrum mellan meningar än inom dem, dock inte så mycket
som dubbelt.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.