Re: Ny textutils

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2002-03-10 19:38:42

sön 2002-03-10 klockan 19.00 skrev Göran Uddeborg:
> > Dessutom, brukar vi
> > verkligen ha dubbla blanktecken efter punkt i svensk text?
> 
> Bruket varierar, både på svenska och på engelska. Jag tycker det är
> en fördel så jag har det, andra tycker inte det, så de har det inte.

Vad jag har hört härrör bruket med dubbla blanksteg efter punkt i
engelskan från gamla regler för skrivmaskinsskrivning. Dessa gäller dock
inte för typsatta texter där man inte använder fast breddsteg.

Eftersom det i översättningar kan vara svårt att avgöra om meddelandet
skrivs ut på konsollen eller med exempelvis gtk+ i ett fönster, brukar
jag själv i regel genomgående *inte* använda dubbla blanksteg efter
punkt.


> > > #: src/cat.c:119
> > > msgid "\n -B, --binary       use binary writes to the console device.\n\n"
> > > msgstr "\n -B, --binary       skriv binärat till konsolenheten.\n\n"
> > 
> > "binärt", och "konsoll" kanske?
> 
> Naturligtvis binärt.
> 
> Men var kommer den konstiga stavningen "konsoll" ifrån? Jag har sett
> den i en del översättningar här (även om jag nog aldrig anmärkt på
> den). Men alla ordböcker och liknande jag tittat i har genomgående
> stavningen "konsol".

Alla jag pratat med uttalar det som "konsollen" (med kort andra-o) när
de pratar om en datorterminal eller ett tv-spel. Det kan vara från detta
som stavningen kommer. I mitt tycke tycker jag att det är en mer
naturlig stavning för just denna betydelse, och som borde tas med i
ordböcker. :)


> > > #: src/cksum.c:285
> > > msgid "Print CRC checksum and byte counts of each FILE.\n\n"
> > > msgstr "Skriv CRC-kontrollsumma och byte-antal för varje FIL.\n\n"
> > 
> > Eller kanske "byteantal", eller är "byte" inte tillräckligt svenskt?
> 
> Det är väl ett gränsfall, men ok.

Håller inte riktigt med om att det är ett gränsfall. "Byte" finns med i
svenska ordlistor sedan en tid tillbaka och var också etablerat (långt)
innan dess.


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.